Prof.dr. Aslan: İnternet/bilgisayar Kullanırken Sağlığınızdan Olmayın

ANKARA (ANKA) – Prof. Dr. Dilek Aslan, her geçen gün artan İnternet, bilgisayar kullanımının sağlık açısından bazı risklerinin olabildiğine dikkat çekerken, “Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, baş ağrısı, gözlerde ağrı, uyk

Sağlık 20.04.2015, 21:08
Prof.dr. Aslan: İnternet/bilgisayar Kullanırken Sağlığınızdan Olmayın

ANKARA (ANKA) – Prof. Dr. Dilek Aslan, her geçen gün artan İnternet, bilgisayar kullanımının sağlık açısından bazı risklerinin olabildiğine dikkat çekerken, “Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, baş ağrısı, gözlerde ağrı, uyku bozuklukları, riskli davranışlara yönelim; şiddete eğilimde artma, şişmanlık, sosyal sorunlar, zamanı iyi kullanamama” gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, yaptığı açıklamada İnternet kullanımı ve sağlık riskleri arasındaki ilişkiye dair farklı uzmanlık alanları benzer veya birbirini tamamlayan bakış açılarına sahip olabileceğini belirterek, “Konunun halk sağlığı uzmanlığı ile ilişkisi ise kullanım düzeyinin ve kullanıma bağlı meydana gelen/gelecek olan risklerin toplumda görülme sıklığı, sorunların önlenebilir olup olmadığı, erken tedavi olanaklarının varlığı gibi başlıklar üzerinden kurulabilir” dedi.

Dünyada internet kullanımının oldukça yaygın olduğuna işaret eden Aslan, kullanıcıların en fazla (yüzde 47) Asya kıtasında yaşadıklarının ifade edildiğine işaret etti. En az internet kullanımının ise Orta Doğu’da (yüzde 3,7) olduğunu belirten Aslan,  “Bir yönü ile kullanım sıklığının toplumda yüksek olması beklenir, istenir, ancak sağlıkla ilgili riskler oluşmaya başladığında bu davranışın ‘sorgulanması’ süreci de kendiliğinden başlar. Bu noktada bilimsel veri ve yaklaşımların belirleyiciliği bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 2014 yılında bilgisayar ve İnternet kullanım sıklıklarının 16-74 yaş grubundaki bireyler arasında sırasıyla yüzde 53,5 ve yüzde 53,8 olduğunu anlatan Prof. Dr. Dilek Aslan, şunları kaydetti:

“Kullanımın bir yıl öncesine göre arttığı da vurgulanmaktadır. İnternetin en fazla evden kullanıldığı, sosyal paylaşım siteleri, haber-gazete-dergi okuma, bilgi arama gibi amaçların ön sıralarda yer aldığı saptanmıştır. Yaş gruplarına göre Internet kullanımı incelendiğinde, 16-24 yaş grubunun yüzde 73 ile diğer yaş grupları ile karşılaştırıldığında en yüksek kullanım yüzdesine sahip olduğu belirlenmiştir. Altmış beş yaş ve üzeri grupta kullanım sıklığı yüzde 5’e gerilemektedir. Bilgiye kolay erişim, teknolojinin toplumda var olması, vb. açılardan toplumda İnternet kullanımının artma eğiliminde olması sevindiricidir. Bununla beraber, kullanımın özellikle sağlık açısından kimi riskleri de iyi bilinmelidir. İnternet kullanımını ile ilgili risklerden bahsedilirken, çoğunlukla bu risklere eşlik eden bilgisayar kullanımına bağlı sorunları da gündeme taşımakta yarar bulunmaktadır.”

-“BİLGİSAYAR/İNTERNET KULLANIMI HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAR?”-

Aslan’ın açıklamasına göre, doğru olmayan bilgisayar/internet kullanımının yol açabileceği sorunlar şöyle:

“1-Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve belirtileri; bel ağrısı, boyun ağrısı, parmak ve eklemlerde ağrı, 2. Baş ağrısı, 3. Gözlerde ağrı, 4. Uyku bozuklukları, 5. Riskli davranışlara yönelim; şiddete eğilimde artma, şişmanlık, 6. Sosyal sorunlar (yalnızlaşma), 7. Zamanı iyi kullanamama, 8. İnternet bağımlılığı; ‘bireyin internet kullanımı konusundaki kontrolünün ortadan kalkması’ ya da ‘internet kullanımına olan isteğin önüne geçilememesi, kullanılmadığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması’ olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir konuda bağımlılık tartışması yürütürken tanı, tedavi ve esenlendirme (rehabilitasyon) aşamalarında ilgili uzmanlık alanı (psikiyatri) yaklaşımına gereksinim olduğu unutulmamalıdır.”

Dolayısıyla, konunun toplumda daha sıklıkla görüldüğü haliyle “İnternet kötüye kullanımı”,

“İnternet aşırı kullanımı”, “İnternet sorunlu kullanım” şeklinde ele alınmasının daha kapsayıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dilek Aslan, “İnternet aşırı kullanımının (sorunlu kullanım, kötüye kullanım vb) diğer bağımlılık durumları ile ilişkisi olabilir. Örneğin; sorunlu internet kullanımının özellikle genç yaşlarda madde bağımlılığı açısından riskleri olabileceğine dair bilimsel çalışma sonuçları mevcuttur. Belirtilen bu durumların kullanım süresi ile ilişkisi bulunmaktadır. Kullanım arttıkça bulgu, belirti ve durumların görülme sıklığının da artması olağandır. Örneğin, günde 2 saatten fazla bilgisayar kullanımının kas ve iskelet sistemi bulgularını artırdığı saptanmıştır” dedi.

-NE YAPMALI? -

Dilek Aslan, İnternet (bağlantılı olarak da bilgisayar) kullanımı ile ilgili sorunların düzeyi bu sorunlara neden olan risklerle birlikte doğru bir biçimde tespit edilmesi gerektiğini altını çizdi.

“Kötüye kullanım meydana gelmeden önlemler alınmalıdır” vurgusu yapan Aslan, sorunların önüne geçebilmek için şu önerilerde de bulundu:

“Özellikle çocuk ve gençlere yönelik olarak bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması gerekir. Bu adım özellikle gelecek kuşakların sağlığı açısından değerlidir.

İnternet kötüye kullanımına neden olan risklerin belirlenmesi de son derece önemlidir. Örneğin; internet bağımlılığına yol açan sosyal ilişkilerde bozukluk, anne baba ile ilişkilerin zayıf/yetersiz/kötü olması, çocuklarda kimlik sorunlarının varlığı gibi durumların internet kötüye kullanımı/bağımlılığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Sorunların önlenmesi için temel yaklaşım risklerin önlenmesi ile mücadele olmalıdır.

Çocuklar ve geçler arasında sağlıklı yaşam becerilerinin ve davranışlarının geliştirilmesi son derece önemlidir. Genç yaşlarda sağlık ile ilgili riskli davranışlara ‘hayır’ diyebilme becerisi bireyleri her türlü riskli sağlık davranışına karşı korur.

Çocukların ve gençlerin yukarıda belirtilen konularda eğitimlerini planlarken okullarda öğretmenlerin, evlerde anne ve babaların desteği ve işbirliği son derece önemlidir. Çocuklarda erken yaşlarda bu risklerin önlenebilmesi için öğretmen, anne, baba yaklaşımı belirleyicidir.

Olumsuz davranışlar/riskler ve/veya sağlık sorunları/hastalıklar geliştiğinde de erkenden tanı koymak ve tedavi etmek değerlidir. Bu noktada bütün hekimler sorunları çözmekte yardımcı olabilir. Bununla beraber, kötüye kullanımın yarattığı sorunların ne olduğuna bağlı olarak hekimler arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları gibi özelleşmiş branşların da sorunların çözümüne katkılarının farklı düzeylerde olabileceği unutulmamalıdır.” (ANKA)

(HM/ÖZK) 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@