İdari izinlerde izin- ücret karmaşasına son verilsin!

Genel Sağlık-iş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız yaptığı açıklamada İdari izinlerde izin- ücret karmaşasına son verilmesini istedi...

Sağlık 29.09.2015, 23:47
İdari izinlerde izin- ücret karmaşasına son verilsin!

Başbakanlık tarafından 16 Eylül 2015 tarih ve Sayı: 69471265-010-06/10381 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 21 Eylül tarihinden itibaren 2,5 gün idari izinli sayılmaları uygun görüldüğü ve idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı belirtilmiştir.

Genel Sağlık-İş, sendikamıza yapılan çok sayıdaki başvuruda söz konusu idari izin süresince Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapacak olan personelin seçiminde objektif ve adil olunmadığı gibi idari izin süresince görev yapan personele hastane yöneticilikleri tarafından çalışma sürelerine bağlı olarak idari izin verilmeyeceği, ücret ödemesi de yapılmayacağı bildirilmiştir.

Anayasa'nın 10. maddesi anayasal bir hak olan eşitlik ilkesini düzenlemiştir. Bu ilke gereğince kanun önünde eşit olan tüm sağlık çalışanları hastane yöneticilerinden kendilerine eşit muameleye tabi tutulmayı beklemektedirler. Buna karşılık yöneticilerin personele eşit muamele etmeleri bir lütuf değil anayasal bir ödev, zorunluluktur.

Bu kapsamda ilgi genelge ile 2,5 gün idari sayılan sağlık çalışanları arasında eşitsizlik yaratılmış ve iş barışı bozulmuştur. Bu süre içinde yöneticiler tarafından belirlenen sağlık emekçileri görev yaparken diğerleri ise idari izinlerini yapmışlardır. Bu durumda yapılması gereken 2,5 günlük idari izin sürecinde görev yapmış sağlık çalışanlarına bu görevlerinin karşılığı olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ya da görev sürelerine uygun miktarda izin verilmesidir.  Ancak Sendikamıza yapılan başvurularda kurum yöneticilerinin, idari izin süresince görev yapan sağlık emekçilerinin bu emeklerinin karşılığı olarak bir ödeme yapılamayacağı gibi idari izin de verilemeyeceğinin ifade edildiği yönündedir.

Genel Sağlık-İş, olarak sunulan nedenlerle, Başbakanlığın ilgi genelgesi ile 2,5 günlük idari izin sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına ücretlerinin ödenmesi ya da karşılık gelen idari izinlerinin verilmesi için acilen tedbirlerin alınması ve taşra teşkilatına duyurulmasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz.

Zekiye BACAKSIZ

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@