Genel Sağlık-İş: Sağlık çalışanları isyan ediyor Çünkü....

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye BACAKSIZ yaptığı açıklamada, Döner Sermayeler Ödenmiyor, Sağlık Çalışanları İsyan Ediyor dedi....

Sağlık 13.04.2016, 21:43
Genel Sağlık-İş: Sağlık çalışanları isyan ediyor Çünkü....
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye BACAKSIZ yaptığı açıklamada, Döner Sermayeler Ödenmiyor, Sağlık Çalışanları İsyan Ediyor dedi....

Zekiye Bacaksız açıklamasında şunları kaydetti:


Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları, sabit dışında ek ödeme ödenmediği için ciddi geçim sıkıntısı çektikleri belirtip, feryat ediyorlar.

Sendikamıza bu sebeple her geçen gün giderek artan başvurular, döner sermaye ödemesinin ülke çapında bir krize dönüştüğünün açık göstergesidir.

Performansa dayalı ek ödeme sisteminde ardı sıra yayınlanan yönetmeliklere ve yönergelere rağmen adaletsiz dağıtım yönündeki itirazlarımız güncelliğini korurken, performans uygulaması ciddi bir kargaşa ve eşitsizlik yaratmış beraberinde çalışma barışını bozmuştur.

Sağlıkta dönüşümün ve döner sermaye performans sisteminin bir tuzak olduğunu her platformda dile getirmiş tehlikeye karşı uyarılarda bulunmuştuk.

Başlangıçta ek bir katkı gibi gösterilen döner sermaye performans sistemi, gelinen noktada sağlık çalışanları için tam bir ekonomik kriz nedeni olmuştur. Genel bütçeden ödenmesi gereken maaş ödemeleri, sabit ek ödemeler, yargı giderleri, fazla mesai nöbet ücretleri ile birlikte sağlık bakanlığı merkez payı, hazine hissesi, SHÇEK payı vergileri, hastane altyapı giderleri kurumların tüm hizmet gereksinimlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması kurumları borç batağına sürüklemiştir. Döner sermaye ödenmediği gibi, zorunlu fazla mesailerin karşılığı olan ödemeleri yapmamak için az kişiyle çok iş yaptırma yoluna gidilmiş sağlık emekçilerinin sağlığı ile oynanmıştır.

Ücretlerin iyileştirilmesi ise tamamen döner sermaye gelirlerine bağlanmış olduğu için artık aylık ücretlerin de ne olacağı bilinemez bir hale gelmiştir.  Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle emeklilik maaşlarında ciddi düşüşe yol açmıştır. Emeklilik adeta kabusa dönüşmüştür.

Bütün bunlar yaşanırken sözde memur konfederasyonları ve sendikaları iki dönemdir ‘’sözde’’ toplu sözleşme masasında aksesuar olmakta hiçbir sakınca görmemiştir. Masaya giderken ‘’performans kalksın, ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın’’ denilmiş. Masada ise gerçekte hiçbir karşılığı olmayan “tavan artışı” ve  “0,5 puanlık katsayı artışı” talepleri dile getirilmiştir. Takke düşmüş kel görünmüştür.  “Sözde’’ sendikaların tribüne oynadıkları gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.
Sendikamız Genel Sağlık-İş; sağlıkta dönüşüm programıyla kamu sağlık hizmetlerinin ticarileşmesine ve piyasaya açılmasına, devletin sağlık ve sosyal güvenlik alandaki hizmetlerden el çektirilmesine, sağlık personelinin iş, işyeri ve ücret güvencesiz, düşük ücretle çalıştırılmasına karşı çıkmaktadır.

Siyasi iktidarı ve Sağlık Bakanını, sağlık sistemi üzerinde boz yap oynamaktan vazgeçmeye, Cumhuriyetin sağlık politikalarını rehber edinmeye, hazırladığımız kanun değişikliği taslaklarından yararlanmaya, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürülmesine imkân verecek adil ve yeterli bir ücret düzenlemesi için acil çağrıda bulunuyoruz.

Sendikamız, emekçilerin alın teri üzerinde oynanan oyunları bozmaya kararlıdır. Masada sözü, mücadele etmeye yüreği olmayanın, sahada yüzü olmamalıdır. Sağlık ve sosyal hizmet iş kolu çalışanlarını “sözde” sendikaları terk etmeye, mücadeleyi birlikte sürdürmeye davet ediyoruz.
Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@