Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Sınav Yerine Kura Geldi

13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı'na personel alımlarında bazı pozisyonlarda sınav şartı kaldırıldı. Sınav yerine kura getirildi.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımında Sınav Yerine Kura Geldi

13 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Mevcut olan kararın geçici 9. maddesinden sonra gelmek üzere yine geçici bir madde eklendi.

SINAVA TABİ TUTULMAYACAK

Sağlık Bakanlığı'na 2022 yılında temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetlerde görevlendirilmek üzere alınacak işçiler, sınava tabi tutulmayacak. Bu işçilerin alınmasında noter huzurunda kura yapılacak.

İlanlara başvuru yapan öncelikliler ile talep şartlarına uygun tüm başvuranlar arasından açık kadro sayısı kadar asıl, asıl sayı kadar da yedek aday kura usulüne göre belirlenecek.

Haber

Değerlendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ve değerlendirme neticesinde gerekli şartları taşımayan asıl adayların yerine, tüm şartları taşıyan yedek adaylar işe alınacak.