PTT 55 bin personel alacak! PTT 55 bin personel alım ilanına başvurular ne zaman?

PTT 55 bin personel alacağını duyurdu. Ancak 2021 yılının son aylarına gelmemize rağmen PTT'den açıklama gelmemişti. Personel alımı ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İlan 15.10.2021 - 02:30 15.10.2021 - 02:30 Mustafa Çokyaşar

PTT bünyesine 55 bin personel alımı yapılacağını duyurması üzerinden uzun bir zaman geçti. Ekonomik şartlar nedeniyle işsiz kalan yüz binlerce vatandaş PTT personel alımı ilanlarını yakından incelemeye başladı. 2021'in sonuna yaklaşırken PTT'nin personel alımıyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştiriyor. Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir duyuru henüz yer almıyor.

PTT'nin personel alım ilanlarında istediği şartlar şu şekilde:

Genel şartlar

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere bu ülkenin vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 •  Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Özel şartlar

 1. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.
 2. Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.
 3. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
 4. Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@