Önder Yılmaz
Önder Yılmaz
Yazarın Makaleleri
Faşizmin ve Gericiliğin Ardışık Yapısı ve YÖK'ün Konumu
Ülkemizde YÖK üzerine yapılan tartışmalar YÖK'ün işlevi ve şekli arasına sıkışmış bir med-cezir görüntüsü veriyor. Zira YÖK'ün işlevi üzerine yürütülün tartışmalar kimi zaman tarihsel derinlikten kopuk bir değerlendirmeye...
Eğitimde Yapıbozumu: Siyaset Derinleşiyor
Şura'da 2. Gün Eğitimde Yapıbozumu: Siyaset Derinleşiyor   19. milli eğitim şurası psikolojik saldırılarla geçiyor. Şura'nın gizli gündemi deşifre oldukça ve karşı koyuş durumumuz belirginleştikçe psikolojik saldırılar,...
Sendikal Eğitim Akademisi Başladı
Bir müddettir hazırlıklarını yaptığımız ve pilot uygulamasını Eskişehir Şubemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Sendikal Eğitim Akademisi çalışmalarına başladı.  Eğitim çalışmalarımızın önceliği sendikal çalışmalara üyelerimizin...
Eğitimde Yapıbozumu: 19. Milli Eğitim Şurası
Giriş Eğitim sistemleri bir felsefe üzerine inşa edilir. Nasıl bir insan yetiştirmek istediğiniz bu felsefenin aydınlattığı zeminde gerçekleşir: Geleceğin yetişkinleri belirlediğiniz temel ilkeler üzerine yetiştirilir ve beklediğiniz toplumsallaşma...
Mustafa Kemal'in Askeri Olmak...
Siyasal iktidarın nüfuz ettiği ortam, tartışmaların seviyesini oldukça düşüren ve kitleleri birbirine düşmanlaştıran örneklerle dolup taşıyor. Türkiye, siyasilerin verdiği demeçlerde provokasyon kokan, seçmeni kamplaştırmayı amaçlayan...
Türk Eğitim Sen'in Yetki Fetişizmi
Türk Eğitim Sen'in Yetki Fetişizmi Kamu Çalışanlarının örgütlü olduğu sendikaların üye sayıları her yıl 15 Mayıs tarihi esas alınarak belirleniyor. Herhangi bir iş kolunda en çok üyeye sahip olan sendika ve bütün iş kollarında...
Rain Man'den Günümüze Otizm
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Otizm belirtileri üzerinde kısmen anlaşılan ama nedenleri henüz tespit edilemeyen zihnin işlevlerine dönük bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Belki tanılama süreçlerindeki ilerleme nedeniyle ve belki de...
İşçi ve Memur Ayrımını Ortadan Kaldırmak -Sınıfın Birliği-
İşçi ve Memur Ayrımını Ortadan Kaldırmak -Sınıfın Birliği- Türkiye bir müddettir AKP iktidarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanının "işçi ve memur arasındaki farkı ortadan kaldırmaktan" bahseden ifadelerine tanıklık ediyor. Kuşkusuz...
Ahmet Gündoğdu'ya Oy Vermek İşçi Sınıfına İhanettir
Yakın zamana kadar Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı olan Ahmet Gündoğdu 7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde AKP Ankara 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı oldu; bugün halktan oy istiyor. Kuşkusuz AKP'ye...
Kızıl Ortadoğu
KIZIL ORTADOĞU Bugün kan gölüne dönmüş olan Ortadoğu aslında 19. yüzyılın  "Hasta Adamı" Osmanlı'nın coğrafi bir parçasından başka bir şey değildir. 20. yüzyılın başında Batılılar "Şark Meselesi"ni istedikleri gibi çözemeyince...
EGO'nun Siyasetle İmtihanı
EGO'nun Siyasetle İmtihanı Kararlılık Ekim devriminin hemen öncesinde bir Menşevik meclis kürsüsünden Koalisyon hükümetini savunuyor ve şunları söylüyordu: "Şu anda ortada: 'İktidarı bize bırakın, siz gidin; yerinizi biz alacağız'...
Eğitim Sistemi için Acil Eylem Planı
Eğitim-iş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz, Eğitim sistemi için Acil Eylem Planı açıkladı. Planda yer alanları okuduğunuz da MEB'in bu planı derhal uygulaması gerektiğini düşünceksiniz... İşte o plan: AKP'nin 13 Yıllık...
Eğitim ve Toplumsal Sistem
Eğitim ve Toplumsal Sistem Eğitim, hem öğretim programları ve hem de örgütlenişi açısından kapitalin kurallarının yansıdığı bir sisteme dönüştürülmüştür. Müfredat içerisinde eritilmiş rekabet eden, yarışmacı, girişimci ve benzeri...
Arapça Dersi Tartışmalarına Katkı
Eğitim-iş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz'dan Arapça tartışmalarına nokta koyacak yazı... Yılmaz pedagojik açıdan da tartışmaları değerlendirip AKP'nin eğitim yoluyla insan yetiştirmeyi değil, yetişecek olan insanlar üzerinde...
COINTELPRO'dan Akademisyenler Bildirisine
COINTELPRO'dan Akademisyenler Bildirisine:  İktidarın Muhalefeti Yok Etme Çabası Aslında devletin doğuşundan bu yana var; muhalif görülen yapıların yok edilmesi için tarih boyunca her türlü yöntem denenmiş. Kıta Avrupa'sında parlamenter...
Önder Yılmaz Eğitimde Sınıf, Fetret ve Devrim (Öğretmen Dünyası Sayı:435)
3 Mart Devrim Yasalarıyla ilgili dikkatleri çeken ilk şey, birbirini besleyen 3 ana sorunu, birlikte çözen önemli bir girişim olduğudur. 3 Marta, yalnızca "yasal" bir düzenleme olarak bakarsak, bugün ona sahip çıkanlarla karşı çıkanlar için...
Önder Yılmaz: Eğitim İlişkileri Üzerinden Bir AKP Çözümlemesi
Eğitim İlişkileri Üzerinden Bir AKP Çözümlemesi (Eleştirel Pedagoji, Sayı 44)   AKP iktidarı dönemi uzun sürmüş ve eğitim sistemi bu dönem içerisinde köklü değişikliklere maruz kalmıştır: MEB'in Teşkilat yapısından,...
Binali Yıldırım Hükümeti ve Eğitim - Önder Yılmaz
65. Hükümetin Programı yayınlanmış bulunmaktadır. Programda "Eğitim" için ayrıca bir konu başlığı ayrılmaması da dikkat çekicidir. Bu anlamda yeni kurulacak 65. Hükümetin Eğitim sistemimizle ilgili sorunlara bir öncelik vermeyeceği kolayca...
Suriyeliler Vatanlarına Dönmelidir... - Önder Yılmaz
Suriyeliler Vatanlarına Dönmelidir... Suriyelilere karşı ülkemizde nefret söylemine varan ifadeler var. Hiç bir insan, kimliği ne olursa olsun bu nefret söylemlerine maruz kalmayı haketmiyor. Suriyeliler de haketmiyor.  Suriyelilerin ülkemizin...