banner678
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Yazarın Makaleleri
Öğretmenin Kendisi olması - Hasan Güneş yazdı
Sitemiz yazarı Hasan Güneş Öğretmenin Kendisi olması makalesini sizler için yazdı... Bir öğretmenin insan olarak kendisini ifade ettiği ve içindeki güçleri kullandığı takdirde kendisi olacağına inanıyorum. Öğretmenin gerçek aktivitesini,...
Kimlik Duygusu (Aidiyet Duygusu) Ve Okul Başarısı - Hasan Güneş
Kimlik Duygusu (Aidiyet Duygusu) Ve Okul Başarısı Kimlik duygusu (aidiyet duygusu) kişinin kendisini toplum içinde bir yere ait görmesi, bir grubun üyesi olduğunu hissetmesidir. Kimlik duygusunun öğrenci başarısı açısından çok önemli bir...
Güvensizlik - Hasan Güneş
Emekli Öğretim Görevlisi Hasan Güneş sitemiz kamugundemi.com için kaleme aldığı makalesinde GÜVENSİZLİK kavramını ele aldı. Yurttaş, ülkenin yönetiminde söz sahibi olan bilim adamlarına, yargı oranlarına, kısaca bütün toplum üyelerine...
Okul Yönetiminde Etik - Hasan Güneş
Okul müdürünün davranışını, normlarla ilgili ilkelerini, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin ahlaksal değer yargılarını, inanç sistemlerini  inceleyen felsefe dalı olan 'etik” önem taşıyor. Okul müdürünün temel...
Okullarda Yenileşme
Okullarda yapılacak yenileşme ile ilgili Hasan Güneş'ten okul yöneticilerine Okullarda Yenileşme başlılklı çok önemli uyarılar... Okullarda yapılacak yenileşme, eski uygulamaları  yanlışlardan kurtardığı oranda değerlidir. Okulun ...
Sosyal Benlik ve Eğitim - Hasan Güneş
Emekli Öğretim Görevlisi Hasan Güneş'ten anne ve babalara çok önemli uyarılar geldi. Hasan Güneş Sosyal Benlik ve Eğitim başlığıyla yazdığı makalesinde sosyal benlik gelişimi için ebeveynlerin ne yapması gerektiğini yazdı... Sosyal...
Sosyal Beceri Eğitimi - Hasan Güneş
Emekli Öğretim Görevlisi Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Sosyal beceriler, öğrencilerin diğer görevlilerle iyi iletişim geliştirmek, espri anlayışına sahip olmak, takımla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak, çocuklarla birlikte yetişkinlerle...
Okul Yönetimi ve Etkileşimli Liderlik - Hasan Güneş
OKUL YÖNETİMİ VE ETKİLEŞİMCİ  LİDERLİK Emekli öğretim Görevlisi Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Etkileşimci liderlik, verimlilik ve etkililiği etkileyen liderlik anlayışıdır. Etkileşimci liderlik, liderin takımı üyelerinin gereksinmelerini...
Sosyal Girimci olarak Öğretmen
Yazarımız Hasan Güneş, Sosyal Girişimci olarak Öğretmeni yazdı....öğretmenler; çevre lideridir, aydındır Sosyal girişimci yaşadığı çevredeki toplumsal sorununu veya ihtiyaçlara belirleyerek, bunun ortadan kaldırılması ve giderilmesi...
Özgüven ve Eğitim
Özgüven Ve Eğitim E.Öğrt. Grv Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com     Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarına, bilim adamlarına, yargı adamlarına, kısaca bütün toplum üyelerine güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu...
Okullarda açık ayrımcılık
Açık ayrımcılık, doğrudan ve somut biçimde algılanıp; doğrunulabilen cinsiyete dayalı ayrımcılık türüdür. Kuşkusuz, okullarda açık ayrımcılığın yaşandığı bilinen bir gerçektir. Okullarımızda kadın yöneticilere istenen...
Aşağıdan küreselleşme açısından eğitim sistemi nasıl olmalı?
Ekonomik küreselleşme ve onun beraberinde getirdiği ya da derinleştirdiği eşitsizliklere direnen insanların, örgütlerin, oluşumların ve hareketlerin ilişkileri ve mücadeleleri bütününe verilen isim. Kuşkusuz, her duyarlı yurttaşın bu oluşum...
Aile Eğitimi
Aile ocağında kazandırılan bilgi, beceri, ve alışkanlıkların tümü ve bu eğitimin niteliğine verilen isimdir, aile eğitimi. Aile eğitiminin niteliğinin sonuçları neler olabilir? Aile eğitim konusunda mevcut durum nedir? Aile eğitiminin niteliksiz...
Aydınlarımız ve sahte aydınlar
Aydın, somut olayların üstüne yükselip, soyut düzeyde düşünülebilen, toplumun yapısal meseleleri ve değerleriyle meşgul olup, başlıca sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri değiştirebilen, genellikle kabul edilmiş açıklama tarazları...
Akademik özgürlük
Abc Gazetesi yazarı Hasan Güneş'in buradaki makalesi: Akademik özgürlük, öğretim üyesinin ve öğrenim yapan bir öğrencinin sansürden, baskıdan ve korkudan uzak olarak öğretme ve öğrenme olanağına kavuşması durumu, öğretim özgürlüğüne...
Apolitizasyon ve Eğitim Sistemi - Hasan Güneş
Apolitizasyon, bazı birey ve grupların, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili fikir görüşlerini anlatmadıkları ve bu yönde eylemlere geçmemelerine verilen isim. Maalesef, 1980 öncesi gençlerle 1980 sonrası gençler arasında farklılıklar bulunmaktadır....
Okullar açık fonksiyonunu yerine getiriyor mu? - Hasan Güneş
Açık fonksiyon, kurumların yerine getirmeleri beklenen, öngörülen, genel olarak kabul edilen işlevlerdir. Bu anlayışa göre, eğitim sistemi açık fonksiyonunu yerine getiriyor mu? Kuşkusuz, açık fonsiyon ve eğitim bağlamı konusunda düşünülecek...
Okullarda örgüt kültürü - Hasan Güneş
Kültür bir örgütte (okulda) yaşama geçirilmiş bilinçli ya da yarı bilinçli, şekilde uygulanan bir dizi sayıtlı inanç ve değerler bütünüdür. Örgüt kültürünün oluşumu ile ilgili üç görüş bulunmaktadır.  .. Örgüt kurucusu...
Türkiye’de dini cemaatler ve örgütlenme modelleri - Hasan Güneş
abcgazetesi.com yazarı Hasan Güneş yazdı: Türkiye'de dini cemaatler ve örgütlenme modelleri Günümüzde kişisel gelişim, Kendini Gerçekleştirme olarak ele alınmaktadır.  Araştırmalar, kişiyi en çok motive eden gücün, kendini...
Okullarda örgütsel iklimin önemi - Hasan Güneş
Okullarda örgütsel iklimin önemi - Hasan Güneş İklim, bir örgüt açısından örgütteki koşulların insanlar tarafından algılanış biçimini ve örgütsel yaşamın niteliğini ifade eder. Bu bakımdan bakıldığında örgütte, kişilerin güdülenmesi,...
Eğitimde bütüncülük - Hasan Güneş
abcgazetesi.com yazarı Hasan Güneş yazdı: Eğitimde bütüncülük Eğitimin insanı bütün olarak bilişsel, bedensel, duygusal ve tinsel gelişim yönleri ile ilgili olan görüşe verilen isimdir. Bu görüşe göre, öğrencinin bilişsel, bedensel,...
Bağımsızlık ve öğretmenler - Hasan Güneş
Bağımsızlık, destek ve ilgi görme, yön bulma bakımından başkalarına bağlı olmama hali, kendi kendine yeterlik anlamına gelmektedir. Gerçekten okullarımızda öğretmenlerimiz bağımsız mı? Öğretmenlerin bağımsızlığını elde edememesinde...
Üniversite Öğrencileri ve yabancılaşma - Hasan Güneş
Liselerin ardından, bu kez de üniversite öğrencileri okul yönetimlerini sırtlarını dönerek protesto etmeye başladı mezuniyet törenlerinde. Aslında ülkenin geleceği olan üniversiteliler, hem mutsuz hem de umutsuz. Toplumda yalıtılmışlık,...
Karanlığa arkasını dönen liseliler ve yabancılaşma - Hasan Güneş
1.1. Okul ve Öğrencilerin Yabancılaşması: Okulun kendi bürokratik yapısı öğrenci yabancılaşmasına neden olmaktadır. Çünkü, AKP'nin atadığı okul müdürlerinin oluşturduğu bürokratik yapı özellikle lise öğrencilerinin potansiyellerini...