Hasan Güneş
Hasan Güneş
Yazarın Makaleleri
Kadın Öğretmen Olmaz Zor
              Türkiye'de öğretmenlik, öteden beri kadınlar için en fazla istenilen bir meslektir. Hem kırsal alanda hem de hem de kentte kadınlar için istenilir bir mesleklerin başında , öğretmenlik mesleği gelmektedir.             ...
Öğrencilerin Yalan Söyleme Nedenleri Ve Önleme Yöntemleri
Öğrenci Söylediği Yalanı Doğru Olarak Algılıyor: Bazı öğrenciler kendi söylemiş olduğu yalanı doğruymuş gibi algılayabiliyor. Bu durum öğretmenler ve öğrenciler açısından en zor durumlardan biridir. Öğrenci öğretmenden farklı...
Öğretmenlere Yönelik Şiddet Ve Önleme Yöntemleri
          Şiddete uğrayan öğretmenler giderek topluma uzaklaşmakta, karşı karşıya kaldığı muamelelerden utanç duyarak çevresinde gizleme eğilimine girmektedirler. Öğretmenlerin, bu zor olayları yaşamamak için akademik hedeflerinden...
Bireyleşmenin Önemi
                                Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com               Bireysellik ve bireyleşme  bireyin kendine özgü düşüncelere sahip olma, bunları başkalarına söyleyebilme, bu düşüncelerin...
Türkiye’de Eğitim Ve Anomi
                                               Türkiye'de Eğitim ve Anomi                          Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com               Toplum, bağımsız...
Toplumsal Denge Ve Eğitim
                 Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com         Toplumsal denge, bir toplumun başlıca kesimlerinin geniş ölçüde bir uyum içinde bulunmasını sağlayan toplumsal ve kültürel bütünleşmedir. Bir toplumun...
Eğitim Örgütlerinde Ayrımcılık
                 Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com                 Ayrımcılık, etnik köken, cinsellik, toplumsal-ekonomik statü, yaş, cinsel yönelik, ideoloji bedensel engel gibi etkenlere dayanan bir önyargıya...
OKULLARDA TOPLUMSAL SAPMA
OKULLARDA TOPLUMSAL SAPMA Emekli Akademisyen Hasan Güneş  hgunes@gmail.com Okulda sapma; öğrencilerin davranışlarının grubun, toplumun yerleşik durumuna uymaması durumu olarak ele alınabilir. Öğrenciler arasında sapma örneklerine sıkça karşılaşmak...
Şiddetsiz Okul Hayal mi?
 Hemen hemen her gün okullarda şiddete ilişkin haberler medyaya yansıyor. Bu köşe yazısında, öğrenciler arasında baş gösteren şiddet türü ele alınıyor.   Ülkemizde ailelerimizde görülen şiddetin oranı görmek bizi şaşırtmamalıdır....
Cinsiyet Eşitsizliği Kader Değil
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Kadınlar ve erkekler arasında eşitsizliğin temel nedenlerinden biri toplumsal rollerdir. Ev içi roller ve işbölümü cinsiyet eşitsizliğinin temel nedenlerindendir. Kadının ev içi rollere hapsedilmiş...
Ergenlerin En Büyük Sorunu:Kimlik Krizi
Ergenlerin En Büyük Sorunu:Kimlik Krizi                     Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com       Kimlik gencin kendini tanımladığı ve değerlerini, ilgilerini, hedeflerini, özelliklerini, algılarını...
Eğitimin amacı: Bireyi Özgürleştirmek
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Özgürlük bağımsız olabilmektir. Ancak, bu süreç kolay edinilmeyen bir süreçtir. Özgürlüğün, birey ve toplum açısından önemi, özgür bireylerin hangi ortamlarda yetiştiği ve bunlardan...
SORUMLULUK MU? SORUMSUZLUK MU?
                       Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com            İnsanın sürekli başkaları tarafından güdülen, bağımlı bir kişilik geliştirmesi sorumsuz kişilikle eşdeğerdir. Bireyin sorumluluk...
Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü
Öğrencilerin Özgerçekleşim Güdüsü                           Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com          Son yıllarda fizyolojik olsun, psikolojik olsun bütün güdülerin kaynağının 'öz...
Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Eğitim hakkından yararlanma, insan olmanın bir gereğidir. Buna rağmen, ülkemizde okullaşma oranları istenen oranda değildir. Bedensel cezalandırma yasağı, insan haklarından bağımsız düşünülemez....
Türkiye’de Abecesizlik Oranı Ve Sonuçları
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Abecesizlik oranı, bir toplumsal grubun ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranıdır. TUİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nün...
Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma
Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma Emekli Akademisyen Hasan Güneş  hgunes0202@gmail.com            Okullarına yabancılaşan öğrenciler seçimlerini özgürce verebilir mi? Çevresine uyum sağlayabilir mi? Özgür olabilir mi? Bu köşe...
Sınav Odaklı Eğitim Sistemimiz
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Geçen Pazar günü( 15.03.2015) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve sınavsız geçiş için 2 milyon 46 bin aday sınava girdi. Tabii...
Akılcılaşma Ve Eğitim Yöneticiliği
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com    Toplumsal aktörlerin kişisel olmayan ilişkiler bağlamında çevrelerindeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok başvurmaları bağlamında ' akılcılaşma”...
Hasan Güneş: Öğretmenlerin Bakış Açısı
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com    Elbette her öğretmenin içinde bulunduğu toplumda toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütünü bulunuyor. Ancak, bu bakış açısı eğitim sisteminin değerleriyle...
Eğitimde İletişimin Önemi
Eğitimde İletişimin Önemi Yazar Hasan Güneş hgunes@gmail.com Her alanda olduğu gibi eğitim sürecinde de iletişim başlı başına önem taşıyor. Aslında, iletişim sürecinin etkili olarak sağlanması, anne karnında başlıyor. Elbette, bireyi...
Üniversitelerde Ayrımcılık
Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com           Hemen hemen her eğitim örgütünde olduğu gibi üniversitelerde de ayrımcılık görülmektedir. Üniversitelerin hangi boyutlarında ayrımcılık yaşanmaktadır? Üniversitelerde...
Otoriteryenlik Ve Eğitim Yönetimi
Emekli akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com        Bireylere ya da gruplara karşı keyfi uygulamalara atıfta bulunan otoriteryenlik, eğitim açısından birtakım sonuçlara sahiptir. Maalesef, otoriteryen okul yöneticileriyle karşılaşmak...
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sorunları
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sorunları Emekli Akademisyen Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Bilindiği gibi eğitim fakültesi öğrencilerinin atanmasında esas olan KPSS adı verilen uygulamadır. Onlarca öğretmen adayının ölümüyle sonuçlanan...