İşyeri Açmak ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler 2021 Nelerdir?

İşyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak için, gerekli olan şartların sağlanması ile beraber Ticaret odalarına başvuruda bulunulur. Başvuru esnasında istenilecek olan belgeler ile izlenilecek yollar detaylı olarak haberimizde verilmiştir.

İşyeri Açmak ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler 2021 Nelerdir?

İşyeri açmak için gerekli olan belgeler, gerekli olan şartların sağlanmasından sonra Ticaret odalarına verilerek başvuruda bulunulur. Bu belgeler şu şekilde sıralanır:

 1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 2. 4 Adet vesikalık fotoğraf
 3. Okul diplomalarının fotokopisi ve aslı
 4. Sağlık ve fiziki durumun yeterli olduğunu gösteren doktor raporu
 5. İşyeri açma dilekçesi

İşyeri açmak, belli kriterlerin aranmasından sonra sağlanır. Bu belgeler alındıktan sonra kişilerin mezun oldukları okulların öğretim verdiği programın ne olduğu da oldukça önemlidir. Örneğin ön lisansta mesleki eğitim alanlar mezun oldukları bölüm kapsamında 1 yıl çalışma şartını tamamladıktan sonra bu belgeye sahip olur.

İş Yeri Açmak İçin Nereye Başvurulur?

İş yeri açmak için başvurulan yer önce Verdi dairesidir. Vergi dairelerine başvuru yapan kişiler gerekli olan vergi levhasına sahip olur. Vergi levhası alındıktan sonra kişilerin bağlı oldukları ildeki esnaf odasına da başvuru yapması gerekir. Son olarak Sicil tasdiknamenisi alınır ve bu belge ile Belediye’ye başvuru yapılır. İlk olarak başvuru yapılan Vergi Dairesi’nde istenen belgeler ise şu şekilde sıralanır:

 1. İşe başlayış bildirme formu,
 2. İşyerinin olduğu Vergi dairesine müracaatta bulunurken gerçek usülde işe başlama formu doldurmanız,
 3. Vergi dairelerinden alınan bu formların, işyerini açacak kişi tarafından imza atılması,
 4. Muhasebeciler aracılığı ile düzenlenip asıl kişiler tarafından imzalanması,
 5. Noter onaylı imza sirküleri,
 6. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 7. Vergi dairesine başvurulduktan sonra nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek memur tarafından ”Aslının Aynısıdır” şeklinde tasdiklenmesi,
 8. Muhtarlıktan ikametgah onayı,
 9. Tapu için kendi ve şahsi mal varlığı kapsamında ise fotokopisi istenir.

İşyeri Açmak İçin Belediye Ve Ticaret Odalarından İstenen Belgeler Nedir?

İşyeri açma da belediye ve ticaret odalarının istediği belgeler, vergi dairesinde istenen belgelerden farklıdır. İşyeri başvurusunda öncelikli olarak belediyeden istenen belgeler şu şekildedir:

 1. Belediye Başkanlığına işyeri açmak için yazılmış bir dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Ticaret sicil kaydının fotokopisi,
 4. Vergi dairesinden alınmış vergi levhası fotokopisi istenir.

İşyeri açmak için belediyeden sonra başvurulması gereken Ticaret Odaları’ndan istenen belgeler ise şu şekilde sıralanır:

İki tane imza beyannamesi,

Şahsi malın kira kontratı veya tapu fotokopisi,

 1. Ticaret Odası’na başvurudan önce verilmesi gereken Matbu dilekçesi,
 2. Taahhütname,
 3. İkametgah belgesinin ilmi haberi,
 4. Nüfus kağıdı örneği istenir.

Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çalışma ruhsatı için alınan belgeler, işyeri açıldıktan sonra aktif bir şekilde işleyişin gerçekleşmesi için gereklidir. Bu belgeler şirket ya da şahıslardan istenen belgeler olmak üzere iki şekilde incelenir. Şirketlerin çalışması için gerekli olan belgeler:

 1. Açmak için izin alınmış olan işyerinin şube ise şube gazetesi
 2. Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhasının fotokopisi
 3. İşyerinin tapu fotokopisi
 4. İşyerine ait yapının kullanma izni ve fotokopisi
 5. Şirket ana sözleşmesi ve Ticaret sicil bilgileri
 6. Belediye tahsilat biriminden borcu olmadığına dair kurumsal yazı
 7. Kira sözleşmesi veya tapu belgesi

Şahıslar için ise istenen belgeler farklılık göstermektedir. Bu belgeler şu şekilde sıralanır:

 1. Ticaret sicil kaydı
 2. Kira sözleşmesi veya tapu belgesi
 3. Ustalık belgesi ve işyeri sahibinin yanında çalıştırdığı personelin en az 1 tanesinin de ustalık belgesi
 4. İş yerinin tapu fotokopisi
 5. İş yerine ait yapı kullanma izni ve fotokopisi
 6. İş yeri şube ise şube gazetesinin sureti
 7. Açılan iş yeri için yapı kullanım izni
 8. Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhası belgesi

İşyeri Açmada BAĞ-KUR’dan İstenen Belgeler Nelerdir?

Bağ-Kur tarafından istenen belgeler 1479 sayılı kanuna göre düzenlenir.  Bağ-Kur Sigortası bulunan kişiler kayıt ve tescilinin tamamlanabilmesi amacı ile ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekir. Burada alınan Bağ-Kur Bildirisi’nin kapsamında değerlendirilen kuruluşun onaylaması sonucunda tekrardan Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne teslim edilerek başvuru süreci tamamlanır.

İş yeri açma için Bağ-Kur’dan istenen belgeler farklılık gösterdiği için ancak sigortalı sayılan kişiler bu kapsama girer. Bu kişiler, şu şekilde sıralanır:

 1. esnaf ve satkarlar ile diğer bağımsız çalışanlar,
 2. sosyal güvenlik kuruluşları kapsamının dışında kalan kişiler,
 3. işverene hizmet ile birlikte bağlı olmayan kendi hesabına bağımsız çalışan kişileri kapsar.

Kamugundemi.com Özel İçerik

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@