2021 Vekalet Ücreti Ne Kadar? Avukat, Araç Satışı, Tapu, Genel Vekaletname

Vekalet ücretinin 2021 yılı için tutarı kime ne için vekalet verileceğine bağlı olarak değişmektedir. İşlemlere göre 2021 vekalet ücreti aşağıda haberimizde listelenmiştir.

2021 Vekalet Ücreti Ne Kadar? Avukat, Araç Satışı, Tapu, Genel Vekaletname

Vekalet ücretinin 2021 yılı için tutarı kime ne için vekalet verileceğine bağlı olarak değişmektedir. İşlemlere göre 2021 vekalet ücreti aşağıda listelenmiştir:

 • Araç satışı için verilen vekaletname: 120 TL
 • Davalar için avukata verilen vekaletname: 120 TL
 • Genel vekaletname: 250 TL
 • Tapu vekaletnamesi: 122,07 TL
 • Muhasebe vekaletnamesi: 120 TL – 150 TL

Vekalet, bir kişinin başka bir kişiye yetki vererek bazı konularda karar vermesine izin vermesidir. Herhangi bir konuda belli bir konuda başka birini yetkilendirme işlemi olarak da tanımlanabilir. Vekaletnameler ise genel veya sınırlı yetkiler olarak sınıflandırılabilir. Bu belgeler iki taraflı olarak hazırlanır. Vekaletname çeşitleri şunlardır:

 • Genel vekaletname
 • Tapuda yapılacak işlemler için verilen
 • Veraset ve intikal için verilen
 • Gayrimenkul alım ve satımı için verilen
 • Şirketlerde hisse devri için verilen
 • Şirketler tarafından verilen
 • Boşanma davası için verilen
 • Satış vadi yapmak için verilen
 • Tanıma ve tenfize ilişkin verilen

Vekalet Nasıl Verilir?

Vekalet vermek için vekaletnamenin imzalanması ve bunun için notere gidilmesi gerekir. Noter huzurunda imzalanan bir anlaşma ile kişiler kendilerine vekil atayabilir. Vekalet vermek için 2 adet fotoğraf ve kimlik belgesi gereklidir. Aynı zamanda kişinin işini gösteren belgelerin de bulunması gerekir. Bununla birlikte vekalet vermek için illa notere gitmek gerekmez. Vekalet verecek kişinin kimlik fotokopisi ile bu işlem halledilebilir. Vekalet alacak kişinin notere gitmesi yine de zorunludur.

Vekalet Kime Verilir?

Vekalet verilebilecek kişiler avukatlardır. Belli bir ücret karşılığında iki kişi arasında anlaşma yapılır ve avukata vekalet verilir. Avukat ya da vekaleti veren kişi anlaşmayı iptal etmek isterse kolaylıkla anlaşmayı iptal edebilir. Aynı zamanda vekalet veren kişinin 18 yaşından büyük ve akli dengesinin yerinde olması gerekir. Onun dışında vekalet vermek mümkün değildir.

Vekalet vererek kişiler, kendi işlerini başkalarına yaptırabilir. Vekalet verildiği takdirde avukat, vekaleti veren kişinin işlerini kendi işi gibi kolayca halledebilir. Bir anlaşma üzerinde halledilen vekalet verme işlemi, avukatın vekalet veren kişinin tüm hukuksal işleriyle ilgilenmesini sağlar. Kişiler bazı işlemleri tek başlarına yapamayacakları için vekillere ihtiyaç duyar ve bunun için vekalet verirler. Davanın ne odluğuna bağlı olarak avukatlar belli bir vekalet ücreti karşılığında bu vekillik işini yerine getirir.

Avukat Vekalet Ücreti Nedir?

Avukat vekalet ücretinin anlamı 2 başlıkta incelenebilir:

 • Resmi vekalet ücreti: Avukatlık minimum ücret uygulamasının 3. Kısmında yer alan oranlara göre belirlenir. Ödenmesi gereken vekalet ücreti; davayı kaybeden tarafın aleyhine ve davayı kazanan tarafın lehine kazanılan miktarlar ile orantılı olarak hükmedilen, icra dosyasındaysa takip çıkış miktarına göre hesaplanır ve borçlu tarafın ödemesi gerekir.
 • Akti vekalet ücreti: Vekil ile avukat arasında yapılan sözleşmede belirlenen ücrettir. Davayı avukata veren kişi tarafından ödenir.

Araç Satışında Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

Araç satışı için verilen vekaletin ücreti aracı alan kişi tarafından ödenir. Eğer alıcı ile satıcı arasında bir anlaşma yoksa satıcı notere ücret ödemez. Bununla birlikte araç satışından önce satıcının araç üzerine kayıtlı trafik cezaları ve vergi borcunu ödemesi gerekir. Eğer ödenmezse noterde aracın satışı yapılamaz. Araç alım satımında notere şunlar ödenir:

 • Sıfır araç tescili ücreti: 200 TL
 • İkinci el araç plakası değişmeden: 301 TL
 • İkinci el araç plakası değiştirilirse: 301 TL
 • Noter ihtarname ücreti: 155 TL ile 1000 TL arasında değişmektedir.

Bu ücretler alıcı tarafından ödenir. Eğer bu ödeme işlemlerini başka birinin yapması isteniyorsa belli bir miktarda vekalet ücreti ödenebilir.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@