Yüzbinlerce öğretmen MEB'den bunu bekliyor

MEB, Aralık ayında yapacağını söylemişti, ancak henüz bir açıklama gelmedi...

Öğretmenler 03.12.2018, 22:14
Yüzbinlerce öğretmen MEB'den bunu bekliyor

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Denetim Kurulu Başkanı, Hukukçu Feridun Fikret AKSU yazdı...

ÖĞRETMENLER ALAN DEĞİŞİKLİĞİNİ BEKLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı uzun yıllardır öğretmenler için alan değişikliği yapmamakta ya da bu başvuruları çok sınırlı tutmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmenler için alan değişikliği iş ve işlemlerini 2018 yılının Aralık ayında gerçekleştireceğini duyurmuş bu duyuru eğitim camiasında olumlu karşılanmıştı. Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde eğitimcilerimiz Milli Eğitim Bakanlığının Alan değişikliği duyurusunu beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı biran önce duyuruya çıkmalı ve beklentileri karşılamalıdır.

Başta belirtelim ki alan değişikliği için iki tane yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunlar; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60’ıncı maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararıdır.

17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”  

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.

demektedir. Bu düzenlemeye göre, a- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler  b- Öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler  c- Başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.

Alan değişikliğinin ikinci yasal düzenlemesi de Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararıdır. Bu kararda;

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;

a. Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanları,

b. Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri

e. Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar

Madde 7 -(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan mezun olanlarla, ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 9 - (1) Öğretmenler, atandıkları alan ile varsa yan alanının ekli çizelgede “Okutacağı Dersler” sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan, ortak, zorunlu ve seçmeli derslerini, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

(2) Kademeli olarak kaldırılan veya adı değiştirilen atama alanına ait dersler, uygulamadan kalkıncaya kadar daha önce bu dersleri okutan öğretmenler tarafından okutulmaya devam edilir.

görüldüğü gibi TTK 9 sayılı kararıyla daha ayrıntıya girmiştir. Burada dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlerinin atanabileceğidir. Özellikle; Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği alanından mezun olup Sınıf Öğretmenliği alanında çalışan eğitimcilerimiz Fen ve Teknoloji alanına geçebilmelidirler. Ayrıca ilgi kararda, öğretmenlik mesleğine atanabileceklerde en az lisans mezuniyetinin aranacağı ve yükseköğretimi bitiren öğretmenlerin alan değişikliği başvurusunda bulunabileceği düzenlenmiştir. Resmi tanıma göre yükseköğretim; ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini kapsamaktadır. Fakat ön lisans eğitimi dört yıl olmadığı için alan değişikliği için hak doğurmayacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, bu yasal düzenlemeler ve uygulama esasları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan Alan Değişikliği Kılavuzunda örnekleriyle açıklanacaktır. Bu yüzden kılavuzu beklemek yerinde olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının eğitimcilerimizin yıllardır beklediği, beklentileri karşılayan bir alan değişikliği duyurusuna biran önce çıkması dileğiyle…                                                                         

                                                                                   
 

Yorumlar (3)
erdoğan 2 yıl önce
umarım yönetmeliğe bağlı olarak yapılır,2. üniversite mezunlarının 5 yılık beklentisi karşılanır.haksızlık da 6 yıla sarkmaz umarım.
serkan 2 yıl önce
Yıllardır yapılmamıştı yan alana bile yapıldı artık duyurun şu alan değişikliğini lütfen
salim 2 yıl önce
yüzbinlerce yokturdur güzel kardeşim,5bini geçmez yönetmeliğe göre yapılırsa
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@