Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçme sınavı başvuru kılavuzunun yayımlandığı ifade edildi.

Öğretmenler 03.03.2017, 12:10
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu

ogretmenlerhaber.com'un haberine göre

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Almanca, Fransızca ve İtalyanca Konuşulan Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme Sınavı başvuru kılavuzunun yayımlandığı ifade edildi.

Duyuruda "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 2017 yılında yurt dışında (Almanca, Fransızca ve İtalyanca Konuşulan Avrupa ülkelerinde) görevlendirilecek öğretmenlerin seçme sınavı duyurusu." ifadelerine yer verildi. Kılavuza göre;

GENEL ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunmak
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç), 
ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,
d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,
ğ) Son 10 yılda uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,
h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,
ı) Tabloda belirtilen Avrupa ülkelerindeki branşların tamamı için istenilen dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son beş yıl içinde, KPDS/YDS/ÜDS’den en az “E” (50 Puan) düzeyinde ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,
i) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez hangi görevle olursa olsun görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış olup, sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak.
j) Yapılacak mülakatta başarılı olmak.
 

BAŞVURU

Söz konusu başvurular 13 Mart 2017 tarihinde başlayacak ve 24 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek.


Başvuru kılavuzu için tıklayınız...

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@