Ücretli öğretmenlerde mülakata girecek

Ücretli öğretmenlerde artık mülakata tabii tutulacaklar. İşte haberin detayları.

Öğretmenler 04.08.2017, 09:15
Ücretli öğretmenlerde mülakata girecek

2017-2018 ÖĞRETİM YILI  EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU (AĞUSTOS 2017) Lütfen Başvuru Formunu Doldurmadan Önce Aşağıdaki Açıklamaları Dikkatlice Okuyunuz. 

BAŞVURU SÜRESİ 07.08.2017 tarihinde başlayıp 11.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Bu başvurular birinci sıralamaya alınacak olup ihtiyaç duyulan okullara görevlendirmeleri yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise birinci sıralamadaki tüm adayların görevlendirme işlemi bittikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

GÖREVLENDİRME SÜRECİ

İhtiyaç oluştuğunda (Boş norm, izin, rapor, tayin, emeklilik gibi nedenlerle) görevlendirmeler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. İLGİLİMEVZUAT: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli ve 80 Sayılı Kurul Kararı. Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2010 tarih ve 2757 sayılı yazısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 25.06.2012 tarih ve 69 Sayılı Kararı Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğünün 07.01.1999 tarih ve 2304 sayılı yazısı

GENEL AÇIKLAMALAR: 

Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://kızıltepe.meb.gov.tr/adresinde yayınlanacaktır. Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat fakültesi mezunları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat bölümü mezunlarının başvuruları alınacaktır. Ön Lisans bölümlerinden başvuru yapabilecek bölümler ( Çocuk Gelişimi Bölümü, İlahiyat Bölümü, Sağlık Alanları ile ilgili bölümler, Kuaförlük ve Saç Bakım Bölümü ile İngilizce sertifikası ( en az 240 saat) olan tüm Lisans ve ön lisans mezunları başvuruda bulunabilecektir.)  Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında hala öğrenci olarak devam edenler ön lisans mezunu olduğunu belgelendirebilenlerin başvuruları kabul edilecektir. Başvuru Süresi 07.08.2017 tarihinde başlayıp, 11.08.2017 mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvurular http://kızıltepe.meb.gov.tr adresinde yayımlanan form doldurularak, formda istenilen belgelerle birlikte Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kabul komisyonuna teslim edilecektir.

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak). Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların KPSSP10 puanı, diğer lisans mezunları KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı almış olanlar başvuruda bulunabilecek ve görevlendirme Sözlü Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. KPSSP10-KPSS121-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını ilgilendiren 2016 ve 2017 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir. KPSS sonuç belgesindeki puan ile başvuruda belirtilen puanın birebir tutması gerekmektedir.

Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Yukarıda geçen 3. Maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızdan kabul edilmiş olup, belge istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunanda olacaktır. Kızıltepe İlçesi idari sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

SÖZLÜ SINAV Başvuran adaylar görevlendirme için Sözlü Sınavına girmek zorundadır. Görevlendirme Sözlü Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.  Ücretli Öğretmenlik Sözlü Sınavı ‘’Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna’’ (EK-3) göre değerlendirilecektir.

GÖREVLENDİRMELERDE ESASLAR VE ÖNCELİK DURUMU: 

Görevlendirmelerde sıralama adayların Sözlü Sınavında aldıkları puanlara göre yapılacaktır. Puanların eşit olması durumunda KPSSP10/KPSSP121 sınav türünde ve alanında aldığı (2016 veya 2017 puanından yüksek olanı) puan üstünlüğüne göre sıralama olacaktır. KPSSP10-KPSSP121 puanı olmayanlar ise puanı olanlardan sonraki sıralamada Sözlü Sınav puanı sonucuna göre sıralanacaktır. Sınıf Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası: Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından(Formasyonlu) sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar Branş Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası:

Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz) Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar(formasyonsuz) Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Öncelik Sırası: Okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup yüksek lisansı olanlar,  Okulöncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden Lisans bölümlerden mezun olanlar, Ev ekonomisi yüksekokulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları Okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları.

Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, çocuk gelişimi bölümü,  meslek yüksekokulu Hemşirelik ve bakım hizmetleri bölümü çocuk gelişimi ön lisans mezunları Açık öğretim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler. Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi mezunu olup herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenmiş okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar. Sınıf Öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar. Diğer öğretmen alanına kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olup okul öncesi alanında 60 saatlik seminer programını tamamlayanlar.

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR: 

Matbu Form (Başvuru formu “Müdürlüğümüz Atama Birimi veya internet sayfamızdan alınacaktır”) Mezuniyet/Çıkış belgesi veya Diploma belgesinin fotokopisi( Yurt Dışı Mezunlarından Denklik belgesi) Nüfus cüzdan fotokopisi Formasyon belgesi fotokopisi (varsa) KPSS Sonuç belgesi(varsa) Kurs/Seminer belgesi(varsa) Fotoğraf 1 Adet AÖF 3. veya 4. Sınıf Öğrenci olarak başvuracakların ön lisans eğitimi aldığına dair belge ve not transkripti Askerlik durum belgesi (erkekler için ) Sabıka Kaydı İkametgâh Belgesi ( Kızıltepe’de ikamet etme) Başvurular şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. KPSS 10 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler:   Sosyoloji, Bilişim teknolojileri, Resim-İş Öğretmenliği/Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmenliği KPSS 121 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler: Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği NOT 1:Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti (atama, sağlık vb.)  olmadan görevini bırakanlara 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görev verilmeyecektir. NOT 2: Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara Müdürlüğümüzce 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır. İl Milli Eğitim Denetmenlerince önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. NOT 3: Eksik evrakla başvuru alınmayacaktır.  NOT 4: Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. 2017-2018

ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ve GÖREVLENDİRME TAKVİMİ BAŞVURU TARİHLERİ    07.08.2017-11.08.2017 SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ    05.09.2017-10.09.2017 MÜLAKAT SONUÇLARININ AÇIKLANMASI    

12.09.2017 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖRENDİRME     13.09.2017-15.09.2017 NOT: Sözlü mülakat İlçemiz 23 Nisan İlkokulunda yapılacaktır. Adayların mülakat gün ve saatleri ileriki bir tarihte Kızıltepe web sayfamızda (kiziltepe.meb.gov.tr) duyurulacaktır.

 

Haberi Kaynağından Okuyun!


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
kapalı
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:22
Öğle 12:38
İkindi 15:18
Akşam 17:43
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@