Seminerler başlamadan yönetici ve öğretmenlerimize çok önemli hatırlatmalar

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Osmaniye Şube Başkanı Ahmet KANDEMİR'den yönetici ve öğretmenler için çok önemli hatırlatmalar..

Öğretmenler 31.08.2019, 21:00
Seminerler başlamadan yönetici ve öğretmenlerimize çok önemli hatırlatmalar

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE HATIRLATMALAR...

Ahmet Kandemir Hocamıza teşekkürler..

Öğretmen Kurulu Toplantısında Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar Öğretmenler Öncelikle Hangi Mevzuatı Bilmelidir ve kazanımlarımız.

"İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır." demiş Yunus.

Aynı Yunus; "Behey Yunus sana söyleme derler Ya ben öleyim mi söylemeyince." dermiş. Bu sözleri hatırladıkça eğitim çalışanlarının giderek daha beter ve umutsuz bir hal alan ahval-i pür melal'i karşısında ve anında sık sık söylemekten kendimi alamadığım; "Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil." sözü aklıma geliyor.

Fuzuli'nin her zamanki lirik melankolisinden payını alan, her seferinde bir kez daha hayranlık uyandıran, çaresizliğin en anlamlı ifadesi olan ah'lar ile an'ların olağan buluşmasını anlatan hal-i pür melalimin muhteşem tasviridir. "Sussan olmuyor, susmasan olmaz dil dursa hakim bey, tende can durmaz." mı dersin. Yoksa "Kelimeler şu an kocaman birer yalan, konuşursam seni yakar, susarsam kendime katlanamam." mı dersin ya da "Susmak bazen aslında ne çok şey anlatır!" mı dersin?

Sevgili Eğitim Çalışanları ve Öğretmen arkadaşlar ister gücenin ister alının ama şunu söylemekten geri kalmayacağım, okumuyorsunuz. Neyi okumuyorsunuz? Sizin kamu hayatındaki tapunuz olan temel, sizle ilgili mevzuatı okumuyorsunuz. Okumadığınız içinde hak kayıpları yaşıyorsunuz. Hani komutan diyor ya uyursanız ölürsünüz diye bizde diyoruz ki; Öncelikle haklarınızı bilmeniz gerekmekte, haklarını bilmeyenler dayatmalara boyun eğmek zorunda kalmakta, mali ve özlük hak kaybına uğradığının bile farkına varmamaktadır. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olmaktadır.

Peki neyi bilmeliyiz?

ÖĞRETMEN KURULU TOPLANTISINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

Bilindiği üzere 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 2 Eylül Pazartesi günü yapılacaktır. Toplantıda okulun eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

Bu bağlamda;

Eğitim Çalışanları ve Öğretmenler olarak öncelikle haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Haklarını bilmeyenler ise dayatmalara boyun eğmek zorunda kalırlar. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olurlar. 

Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarının görevini yapıp kamu hizmeti üretirken haklarını bilmesi, kendini ezdirmemesi, haksızlıklar karşısında susmaması ve görevini onurlu bir şekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamalıdır. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir şekilde değil, başı dik bir şekilde görevini yapmalıdır. Bunun içinde haklarımızı bilmemiz gerekmektedir.

Çünkü biz; şefiz, büroda memuruz, veri hazırlama ve kontrol işletmeniyiz, şoförüz, güvenlik görevlisiyiz, aşçıyız, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz kısaca emekçiyiz ama köle değiliz. Görev tanımlarımız yapılmayalı yıllar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.

Biz öğretmeniz; bakıcı, güvenlikçi, temizlikçi, boyacı, badanacı, büro memuru değiliz. Kaldı ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesindeki; "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; öğretmenlik mesleği dışında kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.

Genel Başkanımız Talip Geylan’ın “Öğretmenin itibarı MEB’in namusudur.” sözü üzerine Ders veren öğretmenlerimizin 2018-2019 eğitim öğretim yılını kutlarken "Her sınıftan bir Atatürk çıkartacağız" hedefiyle yarın göreve başlayacaklarından eminiz.

Öğretmen yalvarmaz,
Öğretmen boyun eğmez,
Öğretmen el açmaz,
Öğretmen ders verir.

Öğretmen Kurulu Toplantısında Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar Aşağıda Sıralanmıştır.

İstiklal Marşımızın Sözsüz Müzik Eşliğinde Okunması İçin Öğretmenler Kurulunda Karar Alınmalıdır

İlgili mevzuat hükümlerindeki “sözlü/sözsüz müziği eşliğinde” ibaresinden hareketle okul idarecileri genelde sözlü olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş İstiklal Marşı'nı tören esnasında hazır ol komutuyla birlikte yüksek sesle çalıştırmaktadır. Tabi törene katılan öğrencilerin İstiklal Marşı'nı söyleyip söylemedikleri yoksa playback mi yaptıkları belli olmamaktadır.

İdarecilerimizin bu durumu seçme nedeni düzgün bir tören yapılması ve töreni yönetecek beden eğitimi öğretmeni, müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmenin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun gelecekte İstiklal Marşı'nı doğru düzgün okuyamayan bir nesil yetiştireceği aşikârdır. Bir seslendirme cihazı tarafından sözlü olarak seslendirilen bir müzik parçasının katılımcılar tarafından söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamadır. Bu yöntemle İstiklal Marşı'mızın söylenmesi de uygun değildir. Asıl olan seslendirilecek parçanın sözsüz müzik eşliğinde icra edilmesidir. Bu nedenle öğretmenler kurulunda İstiklal Marşımızın sözsüz müzik eşliğinde okunması adına tavsiye kararı alınması için önerilmesi gerekmektedir. Önerelim ki kim milliyetçi kim degil ortaya çıksın.

Sınıf Öğretmenliği Ve Kulüp Seçiminin Öğretmenler Kurulunda Belirlenmesi Gerekmektedir.

Nöbet Görev Yerlerinin Öğretmenler Kurulunda Belirlenmesi Gerekmektedir

Nöbet görev yerleri öğretmen kurulunda belirlenir. Abartılı gereğinden fazla nöbet görev yeri ve nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi yapılamaz azami derecede, Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Öğretmen Nöbeti, Bir Güvenlik Hizmeti Değildir

Türk Silahlı Kuvvetleri Nöbeti "belli bir sıra ve süre ile" diye tanımlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmasını öngörmesine rağmen Mili Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde hayatın olağan akışına aykırı olarak "normal eğitim yapan okullarda gün süresince" diyerek belirli bir süre kısıtlaması olmadan tanımlama yapmakta sabah 06:30 da başlayan eğitim öğretimin akşam 18:30 da bittiği göz önünde bulundurulacak olursa öğretmeni Süpermen yerine koymaktadır. Bir çok okul kurum yöneticisi, milli eğitim müdürlüğü ve bakanlık yetkilileri ne yazık ki Öğretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini karıştırmaktadırlar. Öğretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi değildir

Öğretmenin Boş Gününe Nöbet Görevi Yazılamaz

Öncelikle mevzuatın nöbetle ilgili hiçbir maddesinde öğretmenin boş gününe nöbet verileceği hükmü bulunmamaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91. maddesi 2. fıkrası (a) bendindeki; “ (2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur: a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.” hükümleri gereğince öğretmen boş gününe nöbet görevi verilemez

Öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilmesi için Öğretmenin haftalık ders programında boş gün bırakılarak bu boş gününe nöbet görevi verilmesi uygulaması öğretmenin diğer günlerdeki ders yükünü artıracak ve bu işlem eğitim kalitesini zayıflatacak, öğretmenlerin verimini düşürecek ve olumsuz sonuçlara yol açacaktır.

Ayrıca bu mevzuat hükümlerinde nöbetin tanımının yapılmadığı gibi öğretmenin tutacağı nöbetin sınırlarının ne olduğu da yapılmamıştır.

Öğretmenler Kurulunda Mevzuata Aykırı Karar Alınamaz

Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması, bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir. Bu durumda karşılaşırsanız toplantı tutanağının altına alınan karara katılmadığınızı belirten bir şerh düşmeniz gerekmektedir.

Öğretmenler kendilerine yapılan tebligata ya da toplantı tutanağına şerh düşebilirler mi?

https://www.memurlar.net/…/ogretmenler-kendilerine-yapilan-…

Haftalık Ders Programları Öğretmenler Kurulunda, Görüşülmeden, Tartışılmadan Değerlendirilmeden Yapılamaz

Öğretmenlerin haftalık ders programları; öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamaz. Haftalık ders programlarının öğretmenlerinde görüşü alınarak öğretmenler kurulunda belirlenmesi gerekmektedir.

Haftalık Ders Programında Müdürün Yetkisi Kaldırıldı

Engelli ve Engelli Çocuğu Olan Öğretmenlerin Haftalık Ders Programları İsteğine Göre Düzenlenir

Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınmalıdır.

Süt İzni İstenilen Ders Saatlerine Verilmelidir

Öğretmenin istediği saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmasının kanuna aykırı olduğu açıktır.

Sınıflar Birleştirilerek Öğretmenler Norm Fazlası Yapılamaz

Norm kadro güncellemelerinde ise iller bazında farklı uygulamalar yapılarak norm kadro fazlası olmadığı halde fazlalık durumuna öğretmen çıkarılarak, öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verilmektedir. Bu durum ise zaman zaman kamu hizmetlerinin aksamasına, eğitim öğretimde öğretmen verimliliğinin ve eğitim öğretim hizmetlerinde kalitenin düşürülmesine sebebiyet vermektedir.

Geçtiğimiz yıllarda sene başında sınıflar oluşturulurken ve norm kadrolar belirlenirken şubelerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre; norm kadro fazlası çok sayıda sınıf öğretmenimiz varken, okul bütünlüğünde öğretmen, öğrenci ve sınıf varken, sözlü talimatlarla sınıf sayılarının 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin altındaki sınıfların birleştirilmesi istenmektedir. Bu şekilde ara sınıflar birleştirerek öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılmasına ve pedagojik olarak eğitime zarar verilmesine neden olunmakta ve öğretmenler norm kadro fazlası yapılarak huzursuzluk yaratılmaktadır.

Halbuki, ara sınıflarda mücbir sebep olmadıkça sınıf birleştirme işlemi yapılamaz. Ancak, eğitim öğretimin başladığı ayda sınıf planlamalarının yapıldığı zamanlarda; 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar oluşturuluyorken, öğrenci sayıları ilgili mevzuatta yazan sınırlar içinde belirlenebilir; fakat, sınıf oluştuktan sonra ve öğrenci sayısı yasal olarak sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısının altına düşmedikçe sınıflar birleştirilemez.

Öğretmenlere Öğle Tatilinde Nöbet Görevi Verilemez

Normal öğretim yapan okullarımızda , öğle arası süresinin, öğrenci ve eğitim çalışanlarının yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğinden öğretmenlere öğle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir. Öğretmenin tam gün nöbet süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden hizmet vermesi beklenemez. Öğretmen öğle dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde nöbet tutmaya zorlanamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesi 4 .fıkrasındaki; “İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili eğitim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar. Ayrıca normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenir.” hükümleriyle öğle nöbeti düzenlenmiştir.

Öğretmenlere Okul Giriş Ve Çıkış Kapılarında Nöbet Görevi Verilemez

Öğretmenlere okul giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenlere Okul Giriş Kapılarında Nöbet Görevi Verilemeyecek

https://www.memurlar.net/…/ogretmenlere-okul-giris-kapilari…

Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilemez

1982 Anayasa'sının "II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18. maddesindeki; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" hükümlerine göre karşılığında ücret ödenmeyen ikinci nöbetler yasal değildir.

Mesai Saatleri Dışında Nöbet Görevi Verilemez

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenler İdari Çalışmalarda Görevlendirilemez

Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere "aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz." denilerek idari çalışmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenlere Mesai Saatleri Dışında Aylık Karşılığı Ders Verilemez

Öğretmenlere, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde aylık karşılığı ders verilemez

Öğretmenlere, Ev Ziyaret Etme Görevi Verilemez

Öğretmenlere öğrencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenler Resen Eğitim Koçu Olarak Görevlendirilemez

Öğretmenlerin sınıf öğretmenliği kapsamı dışında resen Öğrenci/Eğitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenler Bakım, Onarım Ve Kontrol İşlerinde Resen Görevlendirilemez

Öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Örneğin Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Öğretmenlerine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalarının bakım ve onarım işlerinde resen görevlendirilmektedirler.

Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirilemez

Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Rehber Öğretmenler Hükümlü Ve Çocukların İfadesinin Alınması İşlerinde Resen Görevlendirilemez.

Rehber Öğretmenlerin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.

Öğretmenler Komisyon Vb Kurullarda Resen Görevlendirilemez

Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemez.

Öğretmenlere Servise İndirme Ve Bindirme Görevi Verilemez

Öğretmenlerin, öğrencilerin servis ve taşıma araçlarına indirme ve bindirme işlerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Mesai Saatleri Dışında Toplantı Yapılamaz

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan her türlü toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz.

Okul-Aile Birliği Ve Veli Toplantıları Mesai Saatleri Dışında Yapılamaz

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan okul aile birliği ve veli toplantılarına öğretmenlerin ve personelin katılmaya zorlanamaz.

Özel Eğitim Öğretmenleri Teneffüs Hakkında Mahrum Bırakılamaz

Özel öğretim branşı öğretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde öğrencilerin takibini yapmakla görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.

Kişisel Veriler Kullanılarak Mesai Takibi Yapılamaz

Parmak izi, retina taraması, yüz, iris, avuç içi tanıma gibi biyometrik verilerin başkalarına aktarılma imkânı bulunduğundan kişilerin isteği olmaksızın mesai takibinde kullanılması yasal ve hukuki değildir.

Hülasa;

1- Öğretmenleri; a)- Ara, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde; her türlü toplantı ve faaliyetlere, okul aile birliği ve veli toplantılarına, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer, mesleki çalışma, konferans, sempozyum ve her türlü eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaya zorlamak, Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında görevlendirmek, aylık karşılığı dersle veya sınav görevi ile görevlendirmek,

b)- Muayene, teslim-kabul ve satın alma komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda, bakım, onarım ve kontrol işlerinde görevlendirmek, Öğrencilerin evlerini ziyaret etme, öğrenci veya eğitim koçu olarak görevlendirmek, ilgili yönetmeliğinde yer almayan sınav analizi yapmaya zorlamak, nöbet görevi olsa dahi yemekhanede öğrencilere yemek servisinde görevlendirmek, anket, performans değerlendirme, öz değerlendirme gibi benzeri uygulamalara katılmaya zorlamak, eğitim bölgelerinde, devamsız öğrenci, kayıtsız öğrenci, yabancı uyruklu öğrenci gibi adlarla alan taraması yapmaya zorlamak,

c)- Mesai saatleri içinde ya da dışında yer alsa bile, karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmadan, gönüllük esası aranmadan çeşitli projelere katılmaya zorlamak,

d)- Mesai saatleri içinde yer alsa bile, konusu eğitim öğretim faaliyetleri arasında yer almayan her türlü toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılmaya zorlamak,

2- Tüm personelin, parmak izi, retina taraması, yüz, iris, avuç içi tanıma gibi biyometrik veriler ile güvenliği ve giriş çıkışlarını kontrol etmek amacıyla mesai kontrolü yapmak, Öğretmenlerin herhangi bir yöntemle mesai kontrolünü yapmak,

3- Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenleri idari görev-çalışma ve kütüphane sorumluluğu gibi benzeri çalışmalarda görevlendirmek,

4- Norm kadro içinde yer alan Rehber Öğretmenler ile diğer öğretmenleri, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmalarına rağmen başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirmek veya evde eğitim/hastanede eğitim gibi başka bir görev ile görevlendirmek,

5- Genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel ile diğer personelin görev tanımları yapılmadığından hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde keyfi olarak görev alanları dışında görevlendirmek, yapabileceğinden fazla iş yüklemek ve başka bir okul/veya kurumda geçici görevlendirmek,

6- Öğrencilerin özel servis veya taşımalı eğitim kapsamında taşıma servisi ile geldikleri okullarda nöbetçi öğretmenleri veya bu işle görevlendirilen diğer öğretmenleri; aracı, plakasını, sürücüsünü kontrol etme, öğrencileri indirme-bindirme, emniyet kemeri kontrol etme, eksik öğrencileri belirleme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme veya gelen servisten öğrencileri teslim alma veya bunlara benzer görevle görevlendirmek,

7- Rehber Öğretmenleri, ara, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde; Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde görevlendirmek, Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında görevlendirmek,

8- Tüm personeli; mesai saatleri içinde ya da dışında angarya sayılabilecek çeşitli görevlerle görevlendirmek ve uygulamalara zorlamak gibi görev ve uygulamaların üyelerimize; bazılarına herhangi bir ücret ödemesi de yapılmadan, gönüllülük esası da gözetilmeden resen verildiği ya da uygulandığı görülmektedir.

Ayrıca; Toplu sözleşme hükümleri gereğince, örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

1- Halk eğitim merkezlerinde; yönetici ve öğretmenlerimize görevin fiilen yerine getirilmesine rağmen karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyen nöbet görevi,

2- Okul ve kurumlarda; yönetici ve öğretmenlerimize beslenme, dinlenme ve ibadet gibi en temel ve insani ihtiyaçlarını karşılama hakkı verilmeksizin kesintisiz bir şekilde, öğle arasında nöbet alanında bulunması şartıyla tüm gün nöbet görevi,

3- Okul ve kurumlarda; yönetici ve öğretmenlerimize giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi, görevin fiilen yerine getirilmesine rağmen; karşılığında herhangi bir ücret ödenmeyen haftada birden fazla nöbet görevi, yaz tatili, uyum eğitimi, seminer ve mesleki çalışma dönemlerinde, ara, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatler dışında nöbet görevi verilmektedir.

Herhangi bir anayasal ve yasal bir dayanağı bulunmayan bu görev ve uygulamaların resen verilmesi veya zorla yaptırılması, Anayasa’da yer alan angarya yasağına açıkça aykırıdır.

ÖĞRETMENLER ÖNCELİKLE HANGİ MEVZUATI BİLMELİDİR

1- ALANINIZZ VE SORUMLULUKLARI

Öğretmenlerimizin alanındaki (branşındaki) ders yükünün nasıl hesaplanacağını bilmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda tek tek belirtilmiştir.

Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilmelidir. Bunun için aşağıda yer verdiğimiz dosyaların titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

İşte Alanlar İle Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar;
Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar için tıklayınız.
https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201

2- NORM KADRO;

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerindeki detayları ve alanızın norm kadrosunun nasıl belirlendiğini bilmeniz gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx…
İşte Detaylar;

Ekim 2018 Norm Güncellemeleri Başladı, Öğretmenler Bir Fotokopi Almalı! 
https://www.memurlar.net/…/ekim-2018-norm-guncellemeleri-ba…

3- AYLIK VE EK DERS

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararını bilmeniz gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 Tarihli, 11707 Sayılı Ve 2007/19 Nolu Bir Genelgesi için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" Konulu 2010/49 Nolu Genelgesi için tıklayınız.

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme için tıklayınız.

İşte Detaylar;
Kimler; Hangi Alanlarda, Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Yaparak Ek Ders Alır?

Öğretmenlerin Ders Yükü Nasıl Belirlenmeli?

Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar

Aylık karşılığını dolduramayan öğretmene resen alan dışı ders verilebilir mi?

Öğretmenlerin gireceği azami ders saatinde 40 saat sınırı nedir ne değildir?

Yetiştirme Kursları Sorular Ve Cevaplar


MEB; "Öğretmenlerin Haftada 40 Saatten Fazla Ders Okutamayacaklarına Dair Bir Sınırlama Yok."
MEB; "Öğretmenlerin Haftada 40 Saatten Fazla Ders Okutamayacaklarına Dair Bir Sınırlama Yok."
Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarında Hazırlık Ve Planlama Ek Dersi Ödenecek

Yetiştirme Kurslarında Da Hazırlık Ve Planlama Ödenecek

Aylık Karşılığını Dolduramayan Öğretmene, Resen Mesai Saatleri Dışında Alanında Ders Verilebilir Mi?

Öğretmene 21 Saatin Üzerinde Resen Ek Ders Görevi Verilebilir Mi?

MEB'den Şube Rehber Öğretmenlerine Ek Ders Ücreti Açıklaması

Özel Eğitim Öğretmenlerine Nöbet Ücretleri %25 Fazlasıyla Ödenecek

4-GÖREV YAPTIĞINIZ OKUL VE KURUMUN YÖNETMELİĞİ

Görev yaptığınız okul veya kurumun kendi yönetmelikleri bilmeniz ve değişiklikleri takip etmeniz gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği için tıklayınız.

5-ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİKLERİ

Atama ve yer değiştirmeye dair ilgili yönetmelikleri bilmeniz ve değişiklikleri takip etmeniz gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği için tıklayınız.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

6-DİĞER DURUMLAR;

Öğretmenlerin Gireceği Azami Ders Saatinde 40 Saat Sınırı Nedir Ne Değildir?

MEB; Seminerlere Katılmada Gönüllülük Esastır

7-BİLİNMEYEN EN TEMEL HAKLARIMIZ

Eğitim Çalışanları ve Öğretmenler olarak öncelikle haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Haklarını bilmeyenler ise dayatmalara boyun eğmek zorunda kalırlar. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olurlar.
Vazgeçilmez dosyamız aklınızda kalması için sadece başlık ve spotları okumanız yeterli, bir konu yada sorun olduğunda geri dönüp detaylı okursunuz.
Bilinmeyen En Temel Haklarımız
 

“Sendikacılık Hakkı tutup kaldırmaktır.” düsturuyla hareket eden Türk Eğitim Sen; Kamu Çalışanlarına umut olmaya ve onların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yetkili Sendika olmamasına rağmen, makam ve koltuk derdine düşmeden, “Adam Gibi” Sendikacılık işini yapan Türk Eğitim Sen, emeklerinin meyvesini toplamaktadır. Türk Eğitim Sen’in gayretleri sonucunda, Kamu çalışanlarının özlük haklarında ciddi anlamda düzelmeler olmuş ve “Kazanım budur!” dedirtecek haklar elde edilmiştir.

TÜRK EĞİTİM SEN SAYESİNDE KAMU ÇALIŞANLARININ ELDE ETTİĞİ BAZI KAZANIMLAR ŞU ŞEKİLDEDİR:

Nöbetçi öğretmenler boş derse girdiğinde ek ders ücreti ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda boş geçen derslere nöbetçi öğretmenlerin girdirilmesi durumunda ek ders ücretleri kurumları tarafından ödenecek.

Öğretmenlere öğle arasında nöbet görevi verilirken insani ihtiyaçlar gözetilecek

Okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere öğle arası nöbet görevi verilirken; yeme-içme, dinlenme, ibadet gibi temel ihtiyaçlar gözetilerek nöbet planlaması yapılacak.

Öğretmenlere okul giriş kapılarında nöbet görevi verilemez.

Nöbetçi öğretmenlerin nöbet tutacakları alanlar belirlenirken okul giriş çıkış kapılarında nöbet görevi verilemeyecek. Nöbetçi öğretmenlerin güvenlik personeli gibi çalışmaları istenemeyecek.

Anaokulu öğretmenlerine teneffüs yapma hakkı verilecek.

Anaokullarında eğitimin kesintisiz altı saat olması nedeniyle teneffüs hakları bulunmayan anaokulu öğretmenlerine teneffüs hakkı getirildi. Mevzuata değişikliği yapılarak kesintisiz eğitime son verilecek.

Hizmetlilere kalorifer yakma görevi verilemeyecek.

Okul/kurumlarda görev yapan hizmetlilere görevi dışında iş verilemeyecek olup özellikle kış aylarında kalorifer yakmaları istenemeyecektir.

Haftalık ders programında müdür yetkisi kaldırıldı.

Özellikle ortaöğretim kurumlarında haftalık ders programı öğretmenler kurulunda hazırlanacak, kurul alınan kararlara göre ders programı hazırlanacak.

Özel eğitim öğretmenlerine nöbet ücreti %25 fazlasıyla ödenecek.

Özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevi verilmesi yönetmeliğe işlenmiş olup özel eğitim öğretmenlerine nöbet görevlerine karşılık ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenecek.

Halk eğitim merkezleri tarafından açılan kurslarda ücret talep edilemeyecek

Halk eğitim merkezleri tarafından açılan kursların tamamında, özellikle MTSK kurslarında kursiyerlerden kursa katılım ücreti gibi çeşitli adlar altında ücret talep edilemeyecek.

MEB; öğretmen ve diğer personeller için lisans tamamlama eğitimi verecek

Milli Eğitim Bakanlığı uzun yıllardır yapamadığı lisans tamamlamayı tekrardan gündemine almış olup 2023 vizyon belgesi takvimi doğrultusunda lisans tamamlama eğitimlerine başlanacak.

Yüzyüze eğitimde (açıköğretim öğrencileri) ders dışı hazırlık ve planlama ücretleri ödenecek

Özellikle açık öğretim öğrencilerine ders veren öğretmenlerin, açık öğretim öğrencilerine okuttukları ders saatleri hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabında dikkate alınacak.

Hastanelerde stajyer öğrencilerden yemek ücreti alınmayacak.

Sağlık Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerin hastanelerde staj yapmaları durumun da hastanelerin yemek hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacaklar.

Eş durumu atamalarında yolluk ödemelerinde özel durumlar dikkate alınarak yolluk ödenecek.

Eş durumuna bağlı atamalarda sonradan ataması yapılan eşe sürekli görev yolluğu ödemesi yapılırken önceki ve sonraki görev yerleri vb. özel durumlar dikkate alınarak yolluk ödemesi yapılacak.

Kar tatillerinde İYEP kursu ek ders ücretleri ödenecek.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak okullarda kar tatili yapılması durumunda, kar tatiline denk gelen İYEP kursu ek ders ücretleri öğretmenlere ödenecek.

Müdür yetkili öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde öğretmenler gibi izin kullanacak.

Bakanlığa bağlı okullarda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapanlar yarı yıl ve yaz tatillerinde öğretmenlere verilen izin haklarından yararlanacaklar ve öğretmenler gibi izinlerini kullanacaklar.

Ücretli öğretmenlere DYK kursu ek ders ücretleri artırımlı ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda ücretli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlere DYK kursunda ek ders ücretleri kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi % 100 artırımlı ödenecek.

Belletici öğretmenlere ödenecek ek ders ücret sınırı 48 saatten 56 saate çıkarıldı.

Türk Eğitim Sen olarak defalarca dile getirdiğimiz, belletici öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet veren, toplu sözleşmede verilen hakkı engelleyen ek ders ödemelerine ilişkin kararda değişiklik yapılarak; belletici öğretmenlere bir ay içinde ödenecek belleticilik görevi ücret sınırı 48 saatten 56 saate çıkarıldı.

Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenecek.

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan başvuru sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumu, hafta sonu DYK kurslarında nöbet görevi verilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@