Sağlık Çalışanlarına var da Öğretmenlere Yok mu?

Öğretmenlere resmen üvey evlat muamelesi yapılıyor. Okulda çalışan hizmetliden dahi az maaş alan öğretmenler ne zaman aklınıza gelecek merak konusu...

Öğretmenler 19.07.2018, 14:49 19.07.2018, 15:18
Sağlık Çalışanlarına var da Öğretmenlere Yok mu?

Öğretmenler Haber - Doktorlara, 2 bin liraya kadar emeklilik maaşı artışı geliyor

Daha önce bu konuda Öğretmenlere 3600 Ek gösterge konusu ne oldu başlıklı haberimizde de değinmiştik.

TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde yer alan maddeye göre, tabip ve diş tabiplerinin emeklilik maaşlarının 2 bin liraya kadar artırılması öngörülüyor. Teklifte yer alan maddeye göre, uzman tabiplere 17000 gösterge üzerinden, tabiplere ise 13 bin gösterge üzerinden ek emekli aylığı artışı öngörülüyor.

17 bin gösterge 2 bin liraya, 13 bin gösterge ise 1340 liraya tekabül etmektedir.

Düzenleme sadece sosyal güvenlik tabiriyle "eski memur" olarak ifade edilen 5434'e göre emekli olanları kapsamaktadır.

İŞTE KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN DÜZENLEME

MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Ancak, birinci fıkra kapsamında bulunanlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alanlara, anılan ek 3 üncü madde uyarınca verilen ilave aylık tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılır.

Birinci veya ikinci fikra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazmeden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 4- Tabip ve diş hekimi emeklilerinin emekli aylıkları, aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle mütenasip olmaktan çok uzaktır ve muadillerinin çok gerisindedir. Örneğin, öğretim üyesi, hakim, subay gibi meslek mensuplarının emekli aylıklarının yaklaşık yarısı kadar emekli aylığı almaktadırlar. Bu sebeplerle tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması Öngörülmektedir.

Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.

İşte 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunulan düzenleme

MADDE GEREKÇESİ

Yorumlar (2)
selo 71 2 yıl önce
Öğretmene ;Atatürk'ün verdiği Değeri vermezseniz , Eğitimi düzeltemez ,Çağın ilerisine taşıyamazsınız.Sonra da sel gelir götürür.
Srdr 2 yıl önce
Aşağılık yaratık
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@