Nöbetçi öğretmen yönetmeliği 2019

Nöbetçi Öğretmenlerin Görevleri ve Yönetmeliği Öğretmenlerin nöbet görevi NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

Öğretmenler 11.06.2018, 01:29 10.09.2019, 12:45
Nöbetçi öğretmen yönetmeliği 2019

NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Öğretmenin ders dışındaki görevlerinden biri de nöbettir. Öğretmeler nöbetini yönetmelik ve nöbet talimatnamesine göre tutarlar. Yönetmelik ve nöbet talimatnamesine göre öğretmenin nöbet görevleri şöyledir:

Öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 –

(1) Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet  tutarlar .

(2) Ana sınıfı ve  özel  eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez.

(3) Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar. 

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. 

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25  hizmet  yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak,  ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. 

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç  ay  kala ve doğumdan itibaren bir  yıl  süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir. 

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi  işlem  yapılır. 

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. Nöbetçi 

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

1)Orta öğretim kurumları Yönetmeliği ne göre Nöbet görevlerini yürütmek

2) Nöbetçi öğretmen görevini nöbetçi müdür yardımcısının öncülüğünde yerine getirmek 

3) Derslerden15 dakika önce okula gelmek, nöbet görevine başlamadan önce okulun genel kontrolünü yaparak “OKUL NÖBET DEFTER”ine rapor etmek ve eksikleri idareye bildirmek ders bitiminden 15 dakika sonra nöbetçi heyeti ile birlikte nöbet defterini doldurup imzalarmak gerekli emniyet tedbirleri konrolünü yaptıktan sonra okuldan ayrılmak 

4) Nöbeti sırasında okul idaresinden habersiz okulu terk etmemek. 

5) Bayrak, sabah ve öğle törenlerinde öğrencilerin toplanmasını ve giriş çıkışını sağlamak 

6) Teneffüslerde görev alanında bulunmak öğrencilerin arasında dolaşmak ve ders zili çaldığında öğrencilerin sınıflarına girmelerini sağlamak

7) Nöbetçi öğretmen olarak teneffüs ve öğle aralarında öğrencilerin kontrolünü sağlamak.Öğrencileri katlardan kantine ve okul bahçesine indirmek.Okul dışına çıkmalarını önlemek için tedbir almak

8) Günlük zaman çizelgesini uygulamak

9) Nöbetçi öğretmen olarak, öğretmen zili çaldıktan sonra öğretmenleri derse davet etmek. göreve gelmeyen öğretmenleri ve dersleri boş geçen sınıfları tespit etmek. İdareye bildirmek; dersi yoksa öğretmeni olmayan sınıfa nezaret etmek. Gelmeyen öğretmenleri ve sınıflarını “OKUL NÖBET DEFTER”ine işlemek.

10) Nöbetçi öğrencileri denetlemek. 

11) Ders bitiminde okuldaki öğrencilerin güvenli çıkışlarını sağlamak. 

12) Bahçe, koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek aksaklıklar için gerekli önlemleri almak veya alınmasını sağlamak.

13) Isınma, elektrik tesisleri ile sıhhî tesisatların çalışıp çalışmadığını, okul içi ve bahçe temizliğinin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yaparak, giderilebilecek olan eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak

14) Uygulama, gezi, gözlem, inceleme, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler nedeniyle okula gelen kişi ve grupla ilgilenmek 

15) Bayrak törenlerinin zamanında gereken önemin verilerek yapılmasını sağlamak. 

16) Okula gelen ve gidenleri ziyaretçileri kontrol etmek ve durumlarıyla ilgilenmek.

17) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak, durumu okul yönetimine bildirmek.

18) Nöbeti süresinde okulun eğitim, öğretim ,temizlik ,güvenlik ve disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemleri almak

19) Kendine verilen eğitim,öğretim,yönetim görevlerini yapmak.Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.

20) Nöbeti sonunda “OKUL NÖBET DEFTER”ine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazmak.

21) Taşımalı Eğitim ile ilgili taşıt görevlilerinin ve araçların kontrolü ile imza dosyalarının ilgililer tarafından zamanında imzalanmasından öğrencilerin taşıma saatlerine kadar okulda bulunmalarından sorumlu olmak

Öğretmenlerin Görevleri: 

1) Günlük vakit çizelgesini uygulamak;

2) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminde, gerekli kontrolleri yapmak;

3) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı Olmak; 

4) Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek,bu sınıflara nezaret etmek; 

5) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin  çalışıp  çalışmadığını, okul içi  temizliğinin  yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerinin yangından korunma tedbirlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrollerini yapmak, giderebildiği eksiklikleri  gidermek , gerekli olanları ilgililere duyurmak.

6) Bahçede, koridorlarda, sınıflardaki öğrencileri gözetlemek; 

7) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbiri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek; 

8) Nöbet süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini bu hususlarda günlük tedbirleri almak;

9) Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporunu yazmak; 

10) İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür muavininin önerileri doğrultusunda doldurmak; 

11) Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar. 

12) Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutmak. Disiplini sağlamak ve öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını öğretmenler kurulu kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak sağlamak;. 

13)Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@