MEB'den Yeni Kurs Programları

KamuAjans.Com - Bakanlık Makamının 28.07.2017 tarihli ve 26022156-101.04-E.11477267 sayılı onayıyla; 8 adet yeni kurs programı uygulamaya konulmuş, 13 kurs programı güncellenmiştir.

Öğretmenler 01.08.2017, 11:52
MEB'den Yeni Kurs Programları

Kamuajans.com - Bakanlık Makamının 28.07.2017 tarihli ve 26022156-101.04-E.11477267 sayılı onayı ile 8 yeni hazırlanan program ve 13 güncelleme yapılan program uygulamaya konulmuştur.

Makam Onayı ve Program Listeleri

1- Kurs Program Onayı

2- Yeni Hazırlanan Kurs Programları

3- Güncellenen Kurs Programları

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Kurs Programı konulu 26022156-101.04-E.8747290 sayılı 12 Haziran 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 26022156-101.04-E.8747290

Konu: Kurs Programı

 

12.06.2017
BAKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı.

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı Kurul Kararı

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir. Kurs programlan. Yaygın Eğitim Kurumlan Yönctmeliği*nin 48'inci maddesi ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kaııuıı Hükmünde Kaıarııame’ııin I2'ııci maddesinin v fıkrası gereğince Genel Müdüılüıııü/ce hazırlanmakta ve Bakanlık onayından sonra uygulanmaktadır. Halen uygulanmakta olan kurs programlan ve güncellemeler, ilgi (a) Karar ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kursları Çerçeve Programı ve Öğretim Dairelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayından geçirilen programlan doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda; il program hazırlama komisyonları vc kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olan programlardan:

-Ek-1 listede yeni hazırlanan 7 adcı program ile Elginkan Vakfıyla birlikte program hazırlama çalışmaları çerçevesinde geliştirme vc uyum eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan 6 adet olmak üzere 13 adet yeni kurs programı.

-Ek-2 listede güncellenen 3 adet programın eskilerinin sistemden kaldırılarak yerine yeni hazırlanmış programların yürürlüğe konulması.

-Ek-3 listede yer alan* 5 adet programın eğitici niteliklerinin günccllcnerek yürürlüğe konulması düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan/güncellenen ve ek-1 ve ek-2 listelerde sunulan toplam 16 adet kurs programı ile eğitici nitelikleri güncellenen ve ek 3 listede sunulan 5 adet kurs programının yaygın eğitim kurulularında uygulanmasını, programların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasını ve e-Yaygın Otomasyon Sisteminde tanımlanmasını olurlarınıza arz ederim.

Hasan YILMAZ Daire Başkanı

 

EK:

1. Yeni yayına konulan 13 adet programa ait liste ve program (75 sayfa)

2. Güncellenen 2 Adet programa ait liste ve program (18 sayfa)

3. Eğitici nitelikte güncellenen 5 adet programa ait liste (2 sayfa)

 

OLUR 12.06.2017
Hasan YILMAZ Bakan a. Genel Müdür V.


Kamuajans.com

Haberi Kaynağından Okuyun!

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@