MEB'den Uyarı!

Okullarda devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş yada farklı etkenlerden dolayı eğitiminde sıklıkla aksaklıklar yaşayan öğrencilerin okul devamlılığındaki sorunların giderilerek eğitim-öğretimin sürekliliğinin sağlanmasında okul yönetimi ve aileye düşen görevleri Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı yazı ile tanımladı.

Öğretmenler 28.02.2017, 08:19
MEB'den Uyarı!

ogretmenlerhaber.com'un haberine göre Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim ve öğretimin hedeflerine ulaşılabilmesi için öğrencilerin okula devamı büyük önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmaların sonuçları devamsızlığın başarı, okul terki, suç işleme ve zararlı madde kullanımı gibi bir çok konu ile ilişkili olduğunu göstermektedir.Bu bağlamda eğitim ve örğetim sisteminde devamsızlık sayılarının azaltılması için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca ilgi kanun ve ilgi yönetmelik gereğince öğrencilerin okula devamının sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Devamsızlığın bireysel,ailevi,ekonomik,sosyal,çevresel ve okul kaynaklı çeşitli nedenleri bulunmata olup gerçekleştirilecek çalışmalarda bütünsel bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda devamsızlık öğrencilerin okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranının azaltılması amacıyla yapılacak çalışmalar;

A.İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Tarafından:
1.İlde veya ilçede devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş öğrenciler ile herhangi bir okulda kaydı olup da okula gelmeyen öğrencilere ulaşarak bu öğrencilerin okula devamının sağlanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

2.Devamsızlığa neden olan problemlerinin çözümüne yönelik rehberlik araştırma merkezleri tarafından okul yöneticilerine ve öğretmenlere rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

3.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile iletişim sağlanarak düzenlenecek kurslara öğrencilerin yönlendirilmesi konusunda işbirliği yapılacaktır.

4.Öğrencilerin ve velilerin devamsızlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri ile iletişim kurulacak ve uzman desteğinin sağlanması konusunda işbirliği yapılacaktır.

5.Okulların yürütmüş olduğu devamsızlığın önlenmesine ilişkin çalışmalar izlenecek ve değerlendirilecek böylece il/ilçe genelindeki sorunlar ve eğilimler tespit edilecektir.Elde edilen bilgiler kapsamında devamsızlıkların önlenmesine ilişkin her eğitim-öğretim yılı başında il çalışma planı hazırlanacaktır.2016-2017 eğitim-öğretim yılı için söz konusu planın şubat ayı içerisinde hazırlanması gerekmektedir.

6.Okul yöneticileri ve öğretmenlere devamsızlığın olası nedenleri ve önlenmesi konusunda seminerler düzenlenecektir.

7.Ekonomik sebeplerden dolayı çalışmak zorunda kalan devamsız öğrencilere yönelik okul aile birlikleri ve yerel yönetimlerle birlikte maddi destek imkanlarının oluşturulması sağlanacaktır.

8.Okul çevresinde öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinden uzaklaşmasına ve bu doğrultuda devamsızlığa yol açabilecek çeşitli mekanlara (internet kafe,oyun salonu v.b) eğitim-öğretim süresince öğrencilerin erişiminin engellenmesine ilişkin olarak il/ilçe Emniyet müdürlükleri ile çalışmalar yapılacaktır.

B.Okul Müdürlükleri Tarafından:

1.Okuldaki devamsız öğrencilerin tespiti amacıyla okul yönetimi, okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmenlerinden oluşan öğrenci devamsızlıkları hakkında çalışacak ve bir ekip kurulacaktır.Bu ekip tarafıdan öğrencilerin devamsızlık nedenlerine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilecektir.Ekip faaliyetleri kapsamında devamsız öğrencilerin velileri ile iletişim kurularak gerektiğinde ev ziyaretleri yapılacaktır.

2.Ekonomik problemler sebebi ile devamsızlık yapan öğrencilerin durumları ekip tarafından tespit edilerek il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

3.Okula devam konusundaki ilgili mevzuat hükümleri öğrenciler ve velileri ile paylaşılarak bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir. 4.Okullarda devamsızlığı bulunmayan veya az olan öğrenciler takdir edilerek diğer öğrencilerin teşvik edilmesi sağlanacaktır.

5.Öğrencilerin devamsızlıkları aynı gün e-okul sistemine işlencek ve ivedilikle velisine bildirilmesi sağlanacaktır. 6.İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin devamsızlık durudurumları koordinatör öğretmenlerce işletme kayıtlarına uygun olarak ve ilgili mevzuatta belritilen süre içerisinde okul idaresine bildirilecek ve okul idaresi tarafından velilerle paylaşılacaktır.

7.Taşımalı eğitim yapan okullarda okul servislerinin öğrencileri zamanında okula bırakması için,okul sevislerine yönelik tedbirler alınacaktır.

8.Özellikle devamsızlık yapan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin okulda bulunma sürelerinin arttırılması amacıyla daha fazla sosyal,sportif,kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımları sağlanacaktır.

9.Pansiyonda kalan öğrencilere yönelik ders dışı sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenerek okula bağlılıkları arttırılacaktır.

10.Devamsızlığın azaltılması amacıyla öğrencilere yönelik etkili mesleki rehberlik çalışmaları yürütülecektir.

11.Yapılan bütün çalışmalara rağmen okula devam sağlanamayan öğrenciler ve velileri hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yaptırımlar uygulanacaktır. İl genelinde yapılan faaliyetler ve sayısal vbilgiler eğitim-öğretim yılı içinde bakanlıkça verilecek ikinci bir emre kadar iki aylık periyotlar halinde mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne (izleme ve değerlendirme daire başkanlığı) gönderilecektir. Bilgilerinizi ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecini yakından ilgilendiren devamsızlık konusunda belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda gereği yapılmalıdır.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@