MEB öğretmenlere hafta sonu için seminer koyabilir mi? İşte cevabı

MEB'in çalışma günlerinden haberi dahi yok yorumlarına neden olan olayın cevabı ise şöyle:

Öğretmenler 16.05.2018, 22:51
MEB öğretmenlere hafta sonu için seminer koyabilir mi? İşte cevabı

memurlar.net yazarı Ahmet Kandemir cevabı şöyle veriyor:

Peki, bir öğretmene yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde görev verilebilir mi?

DANIŞTAY ÇALIŞANLARIN DİNLENME HAKKI ANAYASAL HAKTIR DİYOR

Çalışanların dinlenme hakkı, Anayasamızın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50. maddesi 3. ve 4. fıkrasında; "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükümleri ile korunmuş bir hak olduğundan İdarenin kişilerin çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini göz önüne alarak mesleki (seminer) çalışmalarının belirleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Peki, MEB'in mesai saatleri ve günlerinden haberi var mı?

Cevabı çok basit YOK. Çünkü olsaydı mesleki (seminer) çalışmaları cumartesi ve Pazar günlerine konulmazdı. Aynı durum 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı içinde geçerlidir bu toplantıda mesai saatleri içinde yapılması gerekmektedir.

Peki, bu iddiamızı nereye dayandırıyoruz. Tabi ki 657 sayılı kanuna;

Şöyle ki;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'unda ancak özel kanunlarla ve yahut bu kanunlara dayanılarak çıkan tüzük ve yönetmeliklerle farklı çalışma süreleri tespit olunabilmektedir. Buna göre de, 439 Sayılı Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiştir.

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun 3. maddesindeki sayısal kriterler baz alınarak; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde aylık karşılığı ders görevleri, "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde ek ders görevleri belirlenmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin bu aylık karşılığı ve ek ders karşılığı görevleri haricinde herhangi bir mesaisi veya görevi bulunmamaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlere mesleki (seminer) çalışmaları ile Öğretmenler Kurulu Toplantısı cumartesi ve Pazar günleri yaptırılamaz.

Bu uygulama Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@