MEB öğretmen açığını kapatmada memuröğretmenleri dikkate almalıdır

MEB'e öğretmen olarak kaydırılması ilk atamaya ayrılan kontenjanın dışında, ayrıca belirlenip  ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, memur olarak çalıştıkları il-ilçelerde anayasal aile birliğinin korunarak yapılmalı, 31.08.2012'den beri süren yönetmelik değişikliği mağduriyeti giderilip asıl mesleklerine kavuşturulmalıdırlar.

Öğretmenler 16.12.2017, 21:18
MEB öğretmen açığını kapatmada memuröğretmenleri dikkate almalıdır

KPSS’SİZ BİNLERCE ÖĞRETMEN ALIMI VARKEN MEB’İ DE RAHATLATACAK KURUMİÇİ VE KURUMLARARASI ÖĞRETMENLİK UNVANINA GEÇİŞ AÇILMALI; YÖNETMELİKZEDELERE KADRO DEĞİŞİM HAKKI VERİLMELİDİR!
 
TTK ve MEB kıstaslarına göre öğretmen olan ancak başka unvanlarda memurluk yapanlardan isteyenlerin kadrolarının MEB'e öğretmen olarak kaydırılması ilk atamaya ayrılan kontenjanın dışında, ayrıca belirlenip  ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, memur olarak çalıştıkları il-ilçelerde anayasal aile birliğinin korunarak yapılmalı, 31.08.2012'den beri süren yönetmelik değişikliği mağduriyeti giderilip asıl mesleklerine kavuşturulmalıdırlar.
 
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”                                                              
*02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır.”                         
* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli                                                                                                  
* MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği 
 
mevcut hukuki durum; "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." tanımıyla T.C. Anayasamızın 17.Maddesince güvencede olduğu dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının ortak bir çalışmasıyla okullarımızın sağlıklı işleyişi, öğrencilerimize gerçek öğretmen eğitimi, diploma mezuniyetine uygun verimli doğru istihdam için öğretmen memurlardan isteyenlerin ivedilikle öğrencilerine kavuşturulması sağlanmalıdır.
 
Yönetmelik değişikliği ile öğretmenliğe geçişleri 31.08.2012’den beri kapalı olan kamu personeli haklı olarak şu soruları soruyor:
 
1)15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluştuğunun, MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planının yeni öğretmen ihtiyacı doğuracağının, en az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın çarenin genelde verimsiz ücretli öğretmenlik sisteminde arandığının,  “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi (Sayın MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ve diğer yetkililer) açıklamaların” arşivlerde kayıtlı olduğunun ve Bütçeye yük getirmeden en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözümün "Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları" olduğunun farkında mısınız?
 
2)KPSS'siz, ÖABT'siz öğretmen alım biçimleri apaçıkken:
 
*Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, memur öğretmenlere yönetmelikte kaldırıldı denilen ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.                                                                                

*01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır!                                   
*Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi                                                                                        
*Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.                                                                             
*KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.                                                                        
*KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.
 
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki 31.08.2012 değişikliğinin KPSS ile memur olmak zorunda kalmış öğretmenlerin asıl mesleklerine kurumlar arası ve kurum içi geçişinin önünde engel olarak durması adaletsizliği; akla, mantığa, vicdana sığabilen görmezden gelinebilecek bir durum mudur?
 
3)Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş bu kamu personeline asıl mesleklerine geçiş için tek seçenek olarak maalesef; memuriyetten istifa ederek ve kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek, yeniden KPSS ile yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı tüm içtenliğinizle vicdanınızla neler düşünürdünüz, neler yapardınız, hangi duygular içinde olurdunuz?
 
4)Sahte diplomalı sahte öğretmenler MEB’de görev yapmışken, açılan davalarda beraat ederken, Ziraat Mühendisi sözde öğretmenler hala MEB’deyken; 80.000 civarı ders ücretli mevsimlik çalışanlar arasında Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan “Ders Ücretli Öğretmenler” varken; “Bizler diplomalarımızla gerçek memur, gerçek öğretmenleriz! MEB’e atamamız yıllarca yapılmadı! KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31 Ağustos 2012’de “yönetmelikzede memuröğretmen” durumuna düşürüldük!” diye yıldır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?
                                                                                                                            
Memuriyet öncesi özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış ya da öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir:
 
1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki Öğretmenlik-Öğreticilik SSK’lı süreleri ile Memuriyet süresi toplamı                                                      
2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi                                                    
3)Mezuniyet tarihi önceliği                                                                  
4)Aslında yeni mezunlar ve memur olmamış ilk atamacılar için gerekli KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de yalnız memurluk yapan öğretmenlerin kendi aralarında ilgili puan türlerinde (örneğin 2017 KPSS p121 ve p10) öncelik sıralaması

Yorumlar (13)
G. ARSLAN 2 yıl önce
En az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır. Bütçeye yük getirmeden optimum verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:
"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"
Nesli 2 yıl önce
Lütfen duyulsun artık sesimiz 657 bin 74 maddesi gereği hakkımız geri verilmeli.tesekkürler kamugündemi
nesrin ay 2 yıl önce
Ogretmenlik sevdasi bambaska.Ne makam mevki ne maas hic birsey icimdeki ogretmenlik sevgisini gidermiyor.Malesef bende memur ogretmenim.InsAllah bizler de okullarimiza,ogrencilerimize yani ait oldugumuz kuruma kavusuruz
Mehmet özdemir 2 yıl önce
Umarım en kısa zamanda okullarımıza döneriz
Meryem yildiz 2 yıl önce
Kamu yararına bir durum. Maddi ve manevi varlığını geliştirilmesi ve bir ideal haline gelen öğretmenliğe geçme isteğinin onu açılmalı
Serhan 2 yıl önce
Hem devlet kaynaklarinin iyi kullanilmasi hem de yetismis...Kanun ve mevzuata hakim firmasyon sahibi zaten maas alan memur ogretmenlerin kisa zamanda ogretmenlik kadrolarina gecirilmesi gerekmektedir
M.yeter 2 yıl önce
Kamugundemine yapmış olduğu bu ince davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Hicbir engel olmadan hiçbir ek külfet getirmeden devletin zaten ihtiyacı varken böyle bir atamayı yapmamasını hayretle karşılıyorum. InşAllah adalet tecelli eder ve biz hakkımız olanı alırız.
Mehtap 2 yıl önce
Bizleri Öğrencilerimize kavuştur MEB..
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@