MEB'den 5 Branş Öğretmenine Güzel Haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 yeni kurs programı hazırladı.

Öğretmenler 29.01.2018, 12:34
MEB'den 5 Branş Öğretmenine Güzel Haber

Öğretmenler Haber - Bakanlık Makamının 23.01.2018 tarihli ve 1682216 sayılı onayıyla; 5 yeni kurs programı hazırlanmış, uygulamadaki Zekâ Oyunları Öğreticiliği, Geleneksel Türk Okçuluğu ve Afet Bilinci Eğitimi kurs programlarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Zekâ Oyunları Öğreticiliği Kurs Programının Eğitici Nitelikleri başlıklı kısmının 1. Maddesinin  ´´1.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan tüm alan öğretmenlerinden zekâ oyunları (Satranç, Hafıza Oyunları vb.) dersi aldığını belgelendirenler ya da Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen

• Zekâ Oyunları Kursu 1 veya

• Zekâ Oyunları Kursu 2 veya

• Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu tamamlayanlar veya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Zeka Oyunları Öğreticiliği kurs programını tamamlamış olanlar veya Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen Zekâ Oyunları Öğreticiliği sertifikasına sahip olanlar´´ biçiminde değiştirilmesi;

Geleneksel Türk Okçuluğu kursu programının eğitici niteliklerinin 

´´Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre 

1.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi alanları öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olanlar veya okçuluk hakemliği yapanlar,

2.Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olanlar veya okçuluk hakemliği yapanlar,

3.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğiticilerden Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olanlar veya okçuluk hakemliği yapanlar,

4.Beden Eğitimi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olanlar veya okçuluk hakemliği yapanlar,

5.Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olan veya okçuluk hakemliği yapan tüm alan öğretmenleri,

6.En az lise mezunu olup Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen 64 saatlik Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitici Eğitimi Kurs Programı’nı bitirmiş olanlar

7.En az lise mezunu olup Türkiye Okçuluk Federasyonu veya Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından verilen en az 1. Kademe okçuluk veya atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olanlar veya okçuluk hakemliği yapanlar,

öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.´´ şeklinde değiştirilmesi;

Afet Bilinci Eğitimi Kurs programının eğitici niteliklerine ´´Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Afet Bilinci Eğitici Eğitimi Kursu bitirme belgesine sahip olan tüm alan öğretmenleri´´ ibaresinin eklenmesine ve çalışmaları tamamlanan ve yeni hazırlanan 5 (beş) kurs programının Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasına karar verilmiştir.

Makam onayı ve program listeleri

Kurs Program Onayı      

Yeni Hazırlanan Kurs Programları

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@