Kısa ve öz: #MemurÖğretmenlerMağdur

AsilÖğretmenOlmuş & AdayÖğretmenOlacak #MemurÖğretmenlerMağdur 31.08.2012'den beri Asıl Meslekleri Öğretmenliğe Kurumlararası-Kurumiçi Geçişi Bekliyorlar.

Öğretmenler 13.06.2018, 13:58
Kısa ve öz: #MemurÖğretmenlerMağdur
Seçimlere çok az kaldı.
 
31.08.2012’den beri medya-sendika dışında milletvekillerinin somut olarak #MemurÖğretmenlerMağdur konusuyla ile ilgili neler yaptığına ve beklentilere dair özet yapılacak olursa:
 
Binlerce MEMURÖĞRETMEN ;
 
31.08.2012'den beri İstanbul Mv. Sayın Mahmut TANAL'a ait 3 farklı yazılı soru önergesi ve TBMM'deki konuşması,
 
Giresun Mv. Sayın Bülent Yener BEKTAŞOĞLU 'nun TBMM Eğitim Komisyonundaki tutanaklara geçen öğretmen açığına MEMURÖĞRETMEN çözüm önerisi,
 
Bursa Mv. Sayın Ceyhun İRGİL'in girişimleri, açıklamaları ve TBMM’deki gündem dışı söz alarak konuşmasında hükümetten memuröğretmenlerin kadrolarının kaydırılıp asıl mesleklerine geçirilmesiyle ilgili çalışma yapılması ricaları,
 
Kayseri Mv. Sayın Çetin ARIK 'ın Genel Kurulda gündem dışı konuşmalarıyla memuröğretmenler hakkından MEB’e çağrısı,
 
İstanbul Mv. Sayın Arzu ERDEM 'in MEMURÖĞRETMENLER ile ilgili yazılı soru önergesi ve sosyal medyadaki çabası,
 
ve son olarak özellikle Isparta Mv. Sayın İrfan BAKIR' ın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'ın cevaplaması isteğiyle 11.05.2018 tarih ve 24482 sayılı bugüne kadar verilen en doyurucu, mağduriyet giderici çözüm odaklı, en ayrıntılı MEMURÖĞRETMENLER ile ilgili yazılı soru önergesi
 
içeriği doğrultusunda canlı yayınlarda, seçim meydanlarında kitlelere-kamuoyuna MEMURÖĞRETMENLERin yaklaşık 6 yıllık mağduriyetinin çözümüne yer verilmesi, eğitim-öğretim politikaları içinde mevcut kadrolarının öğretmen unvanıyla yani diploma unvanında kurumlararası-kurumiçi MEB'e kaydırmayla verimli istihdamın sağlanmasını hususunda umutla ve sabırsızlıkla bekliyor.
 

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ YAZILI SORU ÖNERGELERİ :  

21/03/2014 İstanbul Milletvekili MahmutTANAL: Memur öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlere ilişkin http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-41470s.pdf

18/06/2014 İstanbul Milletvekili MahmutTANAL: Memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişleri ile ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-46447s.pdf

27/10/2014 İstanbul Milletvekili MahmutTANAL: Memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-54650s.pdf

10/04/2018 İstanbul Milletvekili ArzuERDEM: Farklı kurumlara memur olarak atanan öğretmenlik bölümü mezunlarına ilişkin http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28182s.pdf 

11.05.2018 Isparta Milletvekili İrfanBAKIR: Öğretmenlik dışı kadrolarda çalışan öğretmenlerin öğretmen olarak alımına ve öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin http://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-28981s.pdf

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 Değişikliği Mağduru MEMURÖĞRETMENLER, Öğretmen Unvanıyla MEB'e...

 

Yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları “öğretmenlik dışı unvanlarda” kamu personeli görevlerini sürdürürken "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "TTK ve MEB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak " asil memurlardan isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde” MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması hususunu Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilgili-yetkili tüm makamlarına arz ederiz.

 

MEB ve TTK’YE GÖRE ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ - ADAY ÖĞRETMEN OLACAK ASİL MEMURLAR

 

1) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar

2) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkını kazanmış aday öğretmen olacak asil memurlar.

 

Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, polis, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli... Vs. gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlaması olduğunu düşünüyoruz.

 

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ" YERİNE ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARDAN İSTEYENLERİ MEB' E GEÇİRMEYE ÖZENDİRMENİN ÜLKEMİZ ADINA GÜVENİLİR-VERİMLİ-EKONOMİK EN UYGUN ÇÖZÜM OLACAĞI KANAATİNDEYİZ.

 

Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılmasının pek de uygun ve verimli olmadığı idareciler, öğretmenler, eğitim uzmanlarınca zaten sıklıkla belirtilmektedir.

 

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

 

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracağını düşünmekteyiz.

 

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ ın120000 öğretmen ihtiyacına karşın “Maliye Bakanlığı’ nın kadro vermeme sıkıntısına dair” , “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair” resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye yük getirmeden yalnızca bir kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var:

 

“Asil Öğretmen Olmuş Asil Memurlar & Aday Öğretmen Olacak Asil Memurlar"

 

Bizler, mevcut kadrolarımızın kamuya (MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla) geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine yük getirmeyeceğimiz kanaatindeyiz.

 

Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu’na göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir.

 

Böylece MEB "ücretli öğretmenler" yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, kimilerinin yüksek lisans ve doktora bile yaptığı, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip; “asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak” kamu personelini MEB’ e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır.

 

ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK YÖNETMELİK MAĞDURU KAMU PERSONELİ KENDİ ARALARINDA SIRALANMALIDIR

 

MEB ve TTK kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılmasının hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki:

 

1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki "SSK’lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri" ile "Memuriyet süresi" toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

 

gibi adil ölçütler olabilir.

 

MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB’E AKTARILMASI İŞ VE İŞLEMLERİNDEKİ MEVZUAT

 

* MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: "özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli"

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”

* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır."

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği

 

şeklinde var olan güncel geçerli hukuki durumun; "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." tanımıyla T.C. Anayasamızın 17.Maddesi güvencesinde olduğunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

 

İlgili yönetmelik değişikliğinin iptali istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS' nin zorunlu olduğunu belirtmiştir.

 

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 31.08.2012'de yapılan değişiklik sonucu “memuriyete esas hizmet süresine dayalı başlıklardan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" kaldırılmıştır.

 

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına aykırılık oluşturmakta, kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

 

MEB, KPSS'SİZ- ÖABT’SİZ ÖĞRETMEN ALIMI (Bazı Özel Durumlar Dâhil) YAPMAKTADIR:

 

1) Memurluk yapan öğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik ölçütlerine sahip şehit-gazi-malul yakınları, yönetmelikte kaldırılan ” kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2) 01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016'da alınmıştır.

3) ”Kurumlararası Yeniden Atama” ile KPSS'siz önce öğretmenliğe atanmış sonra başka unvanda memurluğa KPSS'siz geçmiş ardından tekrar öğretmenliğe KPSS'siz dönmek isteyenler için atama dönemlerinde başvuru başlığı açık tutularak geçişler sağlanmıştır.

4) Dilekçelere istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçiş sağlanmıştır.

5) Engelliler için ÖABT’siz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

6) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSS’siz ÖABT’siz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

7) KPSS’siz ve ÖABT’siz, milli sporcular MEB'e öğretmen olarak alınmıştır.

Şimdi de sırada 5000 ders ücretlinin KPSS’siz devlet öğretmenliğine alınacağı ve yetiştirme yurtlarında büyüyüp memurluğa yerleştirilmiş kişilerin diplomalarına dayalı öğretmenliğe kurumlararası geçişlerinin önünün açılacağı (gazi yakınlarındaki duruma benzer bir şekilde) haberleri de ortadadır.

 

MEB ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 31.08.2012 DEĞİŞİKLİĞİ MAĞDURU, ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK MEMURLAR YILLARDIR SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

 

Sizlere de “asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş kamu personeli olarak asıl mesleğinize geçiş için tek seçenek; memuriyetten istifayla kadrolu özlük haklarından feragat ettirilerek yeniden KPSS ile; yeni mezunlar ve hiç memur olamamışlarla birlikte sadece İlk Atama başlığında mülakat puanı üstünlüğüne göre, 6 (altı) yıl çakılı mecburi hizmetli sözleşmeli öğretmenlik seçeneğini kazanmak” bırakılsaydı; maruz kaldığınız bu haksızlık ve mağduriyet karşısında nasıl bir yol izlerdiniz?

 

Devletimizden bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.

 

Yapılan denetimler sonucunda öğretmenlikle ilgisi olmayan kişilerin maalesef yıllarca MEB’de görev yaptığı ortaya çıkarıldı. Ziraat Mühendisliği mezunları hala sınıflardayken; 80.000 civarı ders ücretli mevsimlik çalışanlar arasında Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Olmayan “Ders Ücretli Öğretmenler” varken...

 

Bizler bu kutsal öğretmenlik mesleğinin eğitimini aldık öğrenimini gördük ki; diplomalarımızla gerçek öğretmenleriz. Ancak MEB’ e atamamız yıllarca yapılmadı. KPSS ile kazandığımız kamu personeli görevlerimizi sürdürürken bu kez de 31 Ağustos 2012’de “yönetmelik değişikliği mağduru memuröğretmen” durumuna düşürüldük.

 

Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan memur öğretmenlerin mağduriyeti artık giderilip gönülleri alınacak mıdır?

 

Aile birliğimizi-düzenimizi kurarak yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak; Devletimizin geleceği olan çocuklar ve gençlerimizle geleceğimizi en iyi şekilde planlamak istiyoruz.

 

Sayın Müsteşar Y. Tekin’in dediği gibi "MEB dışındaki aile bireyleri” olarak daha fazla dışarıda kalmayıp MEB ailesine katılmak; artık devlet dairelerinde masa başında değil gönül verdiğimiz emek verdiğimiz asıl işimizle, öğretmen unvanımızla sınıflarımızda öğrencilerimizle ders yapmak istiyoruz.

 

Öğretmen kamu personeli asıl unvanlarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla "diploma unvanında verimli istihdam" da sağlanabilir.

 

Ayrıca yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanarak genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, ... vs. kamu personeli kadrolu memuröğretmenlerin görev yerleri; okullarda, sınıflarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarında EÖH sınıfındaki öğretmen unvanlı kadrolar olduğunu düşünüyor geçişimizin sağlanmasını talep ediyoruz.

 

MEB Müsteşarı Sayın Y. Tekin'in Eylül 2014'teki öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadesinden de yola çıkarak;

 

Biz öğrencilerimize kavuşacağız Devletimizin de, bütçeye yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi-terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip, verimli, sicilleri temiz kamu personeliyle yani memur öğretmenlerle masrafsızca kapatacağı kanaatindeyiz.

 

        Saygılarımızla…                                                                                                                                                                                       

 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 Değişikliği Mağduru “Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak” Asil Memurlar 

 

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (5)
#MemurÖğretmenlerMağdur 3 yıl önce
AsilÖğretmenOlmuş & AdayÖğretmenOlacak #MemurÖğretmenlerMağdur 31.08.2012'den beri Asıl Meslekleri Öğretmenliğe Kurumlararası-Kurumiçi Geçişi Bekliyorlar.
Neslihan 3 yıl önce
2012 de yönetmelikten kaldırılan ama 657 bin 74 maddesi gereği kurumlararası atanma hakkı bulunan memuröğretmenler mağdur
Mehmet 3 yıl önce
5000 tane dershane öğretmeni ni şartsız surtsuz MEB e kadro verdiler.memur öğretmen kere gelince yan çiziyor lar. Bu vicdansız liktir
Tugba 3 yıl önce
Lütfen artık biri bizi duysun. Bu hakli davamızda yanımızda olun. Yoruldum artık. Kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Istiyiruz.
ÖĞRETMEN 2 yıl önce
REİS NERDESİN...
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@