Görevli İzinli Olan Öğretmenlere Ekders Ücreti Ödenir mi?

Öğretmenler 24.09.2019, 22:53
Görevli İzinli Olan Öğretmenlere Ekders Ücreti Ödenir mi?

-Görevli/izinli olunan her durumda ek ders ödenmez.

Ek Ders Kararının Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller başlıklı;

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

2007/19 Sayılı Genelgenin 11. Maddesinde;

Kararın 16'ncımaddesinde, ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller düzenlenmiştir. Maddenin (a) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılacakları ve buna ilişkin ek ders ücretlerinin kadrolarının bulunduğu kurumca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Hükümden net olarak anlaşılacağı gibi bu bent kapsamında görevlendirilenler, katılmış oldukları etkinlik için ayrıca ek ders ücretinden yararlanmayacaklar, görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu okul ve kurumlarda kendilerine verilmiş ek ders görevi varsa, bu görevlerini yapmış sayılarak bunun karşılığı olan ek ders ücretinden yararlanacaklardır. Örneğin; söz konusu etkinliklerden herhangi birine katılan bir öğretmenin bu etkinliğe katılmak üzere görevlendirildiği tarihte kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda haftada 12 saat ek ders görevi olduğu varsayıldığında; bu öğretmen, kadrosunun bulunduğu eğitim kurumundaki bu ek ders görevini yapmış sayılarak, karşılığında yine haftada 12 saat ek ders ücretinden kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunca yararlandırılacaktır. Sözü edilen etkinliklere katılmak üzere görevlendirilenlerden görevlendirildikleri tarihte kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında hiç ek ders görevi bulunmayanlar, yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevleri olamayacağından bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır. Yine, söz konusu görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında ek ders ücreti alamayacakları resmî tatil, yarıyıl, yaz tatili ve benzeri günlere denk gelenler de, bu günler için ek ders ücretinden yararlandırılmayacaktır.

Kısacası, söz konusu etkinliklere katılanlar bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda olsalardı ne kadar ek ders ücreti almaları gerekiyorsa aynı miktardaki ek ders ücretlerini almaya devam edecekler, bu sürelerde kadrolarının bulunduğu kurumda ek ders ücreti alamayacak durumda olanlar ise bu sürelerde de ek ders ücreti alamayacaklardır.

Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir. Bu bent kapsamında ek ders ücretinden yararlanacaklarla ilgili olarak yapılacak değerlendirmeler de, (a) bendinde belirtilen etkinliklerde görevlendirilenler için yapılan açıklamalar paralelinde olacaktır. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerin, sadece yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerle sınırlı olduğu ve etkinlikler veya (a,b) bentleri ayrı ayrı  değerlendirilmeksizin bir öğretim yılında hiçbir şekilde 90 günü geçemeyeceği de göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husustur.

Yukarıda bahsi geçen genelgenin ilgili hükmü gereğince ek ders görevi yapılmış sayılması her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerler ile sınırlıdır. Bu etkinlikler ayrıca Bakanlık faaliyeti ve verilen yetki varsa valilik faaliyeti olmak zorunda(Başka bir  bakanlığa ait seminer kapsamında görevlendirilenler ek ders ücreti alamaz) Örnek: Kitap inceleme komisyonuna, çeşitli sportif faaliyetlere sporcu veya hakem olarak görevlendirilen öğretmenler ya da seçim toplantılarına görevlendirilen öğretmenler ek ders görevlerini yapmış sayılmazlar ve ek ders ücreti alamazlar. Özel eğitimli öğrenciler ile alakalı kurs, konferans veya seminere kursiyer olarak görevlendirilen öğretmen ise ders görevini yapmış sayılarak o gün alması gereken ek ders ne ise ondan faydalanır.

Hazırlayan: Eyüp YANBAKAR

Yorumlar (3)
Nisa Türe 11 ay önce
Teşekkürler hocam
Yusuf Denli 11 ay önce
Gayet anlaşılır ve net ifade edilmiş, teşekkürler.
Süheyla 11 ay önce
Teşekkürler bilgilendirme için
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@