DYK Ek Ders Sorularına Son Söz Soru-Cevap

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Hukukçu Feridun Fikret AKSU Destekleme ve Yetiştirme Kurslarındaki ek ders sorularına cevap verdi.

Öğretmenler 24.09.2019, 23:25
DYK Ek Ders Sorularına Son Söz Soru-Cevap

Dyk Ek Ders Sorularına Son Söz

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapacak eğitimcilerimiz bu kurslarda alacakları ücretler ve ödemeler için sorular sormaktadırlar. Bu yazımızda DYK’da özellikle ücret yani maddi haklarla ilgili en önemli gördüğümüz dört soruya cevap verilmeye çalışılacaktır.
          
1) DYK’da Görev Alan Bir Öğretmen Kaç Saat Ek Ders Ücreti Alabilir?

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere; a) Ders yılı içinde; 1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

demektedir. Görüldüğü üzere bu kararda öğretmenlerimize 10 saatten fazla ücret verilemeyeceği düzenlense de MEB’in yayınladığı “Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarında” Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?" sorusuna aşağıdaki cevap verilmiştir.

“Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebileceklerdir. Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat, haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.” denilmiştir. Görüldüğü gibi iki düzenlemeye bakıldığında farklı durumlar ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak; öğretmen sayısının yeterli olması durumunda öğretmenlere 10 saat ders, yetersiz olması durumunda ise MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi uyarınca İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alarak öğretmenlere 10 saatin üzerinde ders verebileceğini söyleyebiliriz.

2) Maaş Karşılığı Ders Görevini Doldurmayan Bir Öğretmenin Ücretlendirmesi Nasıl Olacaktır? 

MEB’in yayınladığı “Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarında”

“Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir." şeklinde cevap verilmiştir. Bu cevabı açıklamaya çalışırsak; yönetici ve öğretmenler cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen okuttukları derslerin tamamını(aylık karşılığı ders görevlerinin doldurmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında), hafta içi günlerde ise okuttukları dersler öncelikle maaş karşılığına sayılarak ek ders ücreti ödenebilecektir. Bu durumu örneklemeye çalışırsak; hafta içi 10 saat dersi olan yani maaş karşılığı ders saatini dolduramayan bir öğretmen hafta içi düzenlenen DYK’da 10 saat derse girerse DYK’da girdiği 5 saat maaş karşılığına sayılacağından DYK’dan alabileceği ek ders ücreti 5 saat olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde alınan ders ücretleri maaş karşılığı ders görevini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın tam olarak ödenmelidir.

3) Yöneticiler DYK’da Fiilen Derse Girerse Hem Bu Ders Ücretlerini Hem Yönetim Ücretlerini Alabilirler Mi?

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

demektedir. Görüldüğü gibi cumartesi ve pazar günüyle sınırlı olmak üzere DYK’da yöneticilerin fiilen girdikleri derslerin ücretleri ile kurs yöneticiliğinden dolayı almaları gereken ek ders ücreti birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek ödenmelidir. DYK’da görevli yöneticilerden sadece birine cumartesi ve pazar günleri için 2'şer saat yönetim görevine bağlı ek ders ücreti %100 artırımlı olarak ödenmelidir. Yine unutulmamalıdır ki, hafta içi hangi saatte düzenlenirse düzenlensin yöneticilere 2’şer saatlik yönetim ücreti ödenemez.

4) DYK’larda ödenen ücretin %100 artırımlı ödenmesinin yasal dayanağı nedir?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun m.176/2’de

Ders ve konferans ücretleri: 

Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

denmektedir. Artırımlı ücretlerin hukuki karşılığı DMK’nın ilgili maddesidir.                                                                                      
 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@