Ders Programlarındaki Adaletsizliğe Son!

Öğretmenler 08.03.2017, 08:23
Ders Programlarındaki Adaletsizliğe Son!

Haftalık ders programı, her öğretmenin her dönem başında en çok merak ettiği şeylerden birisidir. Çünkü öğretmenler, haftalık ders programlarına göre sivil hayatlarını ve iş hayatlarını ayrı ayrı düzenlemektedirler. Yani ders programları, öğretmenlerin yaşam cetveli olmaktadır.

Peki öğretmenlerin ders programları, nasıl düzenlenmektedir? Her öğretmen için bu programlar neye göre yapılmaktadır?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında "(2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur." ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca aynı yönetmeliğin "Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu"  başlıklı 39. maddesinin 1. fıkrası da "(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir." demektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Dayanak" başlıklı 3. maddesinin son bölümünde ise "Bu Yönerge, ....26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." açıklamasına yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun "Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 10. maddesinin 2. fıkrası "Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır." hükmüne yer vermiştir.

Bütün bu resmî ifadelere binaen denilebilir ki öğretmenlerin haftalık ders programları, her öğretmenin mazereti dikkate alınarak, mantıksal bir tutumla, kimsenin hakkı yenmeksizin, eşitlik içinde, dengeli biçimde hazırlanmak durumundadır. (Öğretmenler Haber)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@