Çare, öğretmen kökenli memurları okula geçmeye özendirmekte

Öğretmen açığını hafif göstermek isteyen açıklamalara karşın MEB her yıl 80000 civarında Ücretli Öğretmen “ÜCRETMEN” çalıştırmaktadır.

Öğretmenler 30.09.2017, 19:40
Çare, öğretmen kökenli memurları okula geçmeye özendirmekte

ÇARE ÖĞRETMEN KÖKENLİ MEMURLARI OKULA GEÇMEYE ÖZENDİRMEKTE 

DEVLET BÜTÇESİ SIKINTIDAYKEN MEB İÇİN ÇARE “ÜCRETMENLİK” OLAMAZ!                 

Öğretmen açığını hafif göstermek isteyen açıklamalara karşın MEB her yıl 80000 civarında Ücretli Öğretmen “ÜCRETMEN” çalıştırmaktadır.

Kadrolu Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen ve Ücretli Öğretmen tanımlarını yapmaya çalışırsak:

Kadrolu Öğretmen geçtiğimiz seneye kadar atanan olması gereken statüdür.

Sözleşmeli Öğretmen ise eski bakan Hüseyin Çelik döneminde çıkmış, “aksi söylenmesine rağmen” seçim zamanı tamamı kadroya alınmış şimdilerde yeniden farklı biçimde-koşullarda icat edilen öğretmenlik statüsüdür.

Bu iki grup da hiç olmazsa Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu ya daTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca zaman zaman değiştirilmesine rağmen en azından 4 yıllık lisans mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, ilgili öğretmenlik alanlarında tezli-tezsiz yüksek lisans yapmış kısacası öğretmenlik ölçütlerini karşılayan tüm diploma ve belgelere sahip kişilerdir.

Ücretli Öğretmenlik ise okul müdürlüklerinin talebine göre ihtiyaç sayıları belirlenen, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dışarıdan başvuruyla 1 veya 2 dönem boyunca öğretmenlik yapması için belirlendiği söylenen 2 yıllık önlisans öğreniminin bile yeterli görüldüğü, alan bilgisi aranmayan, pedagojik formasyonu olmayan ya da tezsiz yüksek lisans yapmamış kişilerin de ders ücreti karşılığı yaptığı sözde öğretmenlik türüdür.

Savaş, savaş sonrası veya seferberlik ortamında değiliz ancak hemen her öğretmenlik dalından ataması yıllardır yapılmamış binlerce kişi dururken sanki öğretmen kıtlığı varmış gibi ders ücretli sözde öğretmen uygulaması bütün mantıksızlığı ve verimsizliğiyle sürdürülüyor, gelecek nesillerimize genç kuşaklarımıza yazık ediliyor.

2005'te yayımlanmış bir haberde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan'ın danışmanlığında Kocaeli'de en fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı Gebze'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarında şu tespitlere yer verilmiş: 

''Ücretli öğretmenlerin yüzde 73'ü 22-27 yaşları arasında yeni mezun olmuş iş bulma aşamasında olan gençlerden oluşmakta. Değerlendirmeye alınan ücretli öğretmenlerin okullardaki boş kadroları doldurduğundan farklı derslere girmekte ve zaman zaman da uzmanlık alanları olmayan derslere de girdikleri belirlenmiştir.

Ücretli öğretmenlerin işle ilgili stresleri, kadrolulara göre daha düşük düzeydedir. Bunun en önemli nedeni ise ücretli öğretmenlerin herhangi bir performans değerlendirilmesine tabi olmamasıdır. 

Ücretli öğretmenlerin işine ve kurumuna duyduğu bağlılık hissi, kadrolu öğretmenlere göre daha düşüktür. Çünkü öğretmenler, okullarda geçici olarak çalıştıkları için kadrolulara göre duygusal bağlılıklarının çok az olduğu tespit edilmiştir.

 MEB’in ücretli öğretmen politikasını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Ücret karşılığı istihdam edilen öğretmenlerin çokluğu, Bakanlığın düşük maliyet nedeniyle böyle bir politikayı tercih ettiği düşüncesini beraberinde getirmektedir. Ancak, kurumsal verimlilikleri düşük olan ücretli öğretmen sayısının azaltılması, çalıştırılanların da ciddi kriterler altında istihdam edilmesi gerekmektedir.”

Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Yok!

Tarih Eylül2017 … Yine, işinin ehli olmayan binlerce ücretli mevsimlik çalışan, okullarda öğrencilerin karşına öğretmen olarak çıkarılıyor.

Çocuk psikolojisinden sınıf yönetiminden habersizler!Ama açıklanan ücretli öğretmen listelerini inceledikçe şunları görüyoruz:

Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunu Matematik Öğretmeni yapılmış. Fonksiyonları anlatacak! Trigonometri öğretecek! Geometri anlatacak! Analitik Geometriden bahsedecek!

2 yıllık Muhasebe bölümünü bitirenler, Büro Yönetimi mezunları Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmeni yapılıyor.

Tapu Kadastro Bölümü ile Bankacılık bölümü mezunu  Okul Öncesi öğretmeni olarak atanmış durumda.

Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük ,Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm,... bölümü mezunları…”ÜCRETMEN”olarak öğrencilerimizin karşısında!

Birçok il-ilçede yetersiz öğretmen ataması nedeniyle öğrencilerin karşısına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği öğretmenliğe kaynak teşkil etmeyen ilgisiz bölüm mezunları ücretli öğretmen adıyla çıkarılıyor.

Özlük hakları bakımından da mevsimlik ücretli öğretmenlik, senede 8 ay öğretmenliğin ardından sistem dışına itilen bir çeşit ücretli kölelik olarak nitelendirilebilir.

Güvencesiz çalışma ortamında her an çocukların öğretmensiz kalmasına ve derslerin boş geçmesine, başarı sağlanamamasına neden olan mantıksız, pahalıya patlayan, savaş sonrası veya seferlik gibi çok istisnai durumlarda öğretmen kıtlığında belki zorunlu olarak başvurulabilecek verimsiz bir uygulamadır.

MEB İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ-EKONOMİK ÇARE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ DEĞİLDİR;  ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARIN MEB AİLESİNE GEÇMESİNİN ÖNÜ ÖNCELİKLE AÇILMALI VE ÖZENDİRİLMELİDİR

Çoğunlukla öğretmenlik kriterlerine haiz olmayan 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir.

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

En az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır.

O halde devletimiz için, öğretmen açığının bir kısmını hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği bir olanak var:

"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"

Devletimizce maaşı ödenen, öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilir.

Böylece Devlet verimsiz sözde ücretli öğretmenler yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEB’e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır!


Yorumlar (23)
G. ARSLAN 2 yıl önce
Çok mantıklı,çok akılcı bir yaklaşım.Sonuna kadar destekliyorum KAMUGÜNDEMİ...
G.ARSLAN 2 yıl önce
DEVLET BÜTÇESİ SIKINTIDAYKEN MEB İÇİN ÇARE ÜCRETMENLİK” OLAMAZ! MEB İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ-EKONOMİK ÇARE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ DEĞİLDİR; ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARIN MEB AİLESİNE GEÇMESİNİN ÖNÜ ÖNCELİKLE AÇILMALI VE ÖZENDİRİLMELİDİR.
Öğretmen ama VHKİ 2 yıl önce
Öğretmen açığının bir kısmının hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği bir olanak var:
"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"
Devletimizce maaşı ödenen, öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilir.
Böylece Devlet verimsiz sözde ücretli öğretmenler yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEBe geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır!
Mehmet Özdemir 2 yıl önce
Haberiniz için çok çok teşekkür ederiz.Umarım bir an önce öğrencilerimize kavuşuruz
mnimet 2 yıl önce
çok zor değil aslında bir kararname ile hemen halledilir.
M.uzunoğlu 2 yıl önce
Çare içinde çaresizlik üreten belkide tek bakanlik MEB tir herhalde. Yeter artık nedir bu inat nedir bu çözümsüzlük.
Kaya 2 yıl önce
Çare memur öğretmenler.Artık sesimizi duyun ve kulak verin lütfen. Öğrenciler öğretmensiz bizde öğrencisiz kalmayalım..
Çare Memuröğretmenler 2 yıl önce
ÇARE ÖĞRETMEN KÖKENLİ MEMURLARI OKULA GEÇMEYE ÖZENDİRMEKTE
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-1°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:33
Öğle 12:39
İkindi 15:13
Akşam 17:36
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@