Son Dakika

Çare, öğretmen kökenli memurları okula geçmeye özendirmekte

Öğretmen açığını hafif göstermek isteyen açıklamalara karşın MEB her yıl 80000 civarında Ücretli Öğretmen “ÜCRETMEN” çalıştırmaktadır.

Öğretmenler 30.09.2017, 19:40
Çare, öğretmen kökenli memurları okula geçmeye özendirmekte

ÇARE ÖĞRETMEN KÖKENLİ MEMURLARI OKULA GEÇMEYE ÖZENDİRMEKTE 

DEVLET BÜTÇESİ SIKINTIDAYKEN MEB İÇİN ÇARE “ÜCRETMENLİK” OLAMAZ!                 

Öğretmen açığını hafif göstermek isteyen açıklamalara karşın MEB her yıl 80000 civarında Ücretli Öğretmen “ÜCRETMEN” çalıştırmaktadır.

Kadrolu Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen ve Ücretli Öğretmen tanımlarını yapmaya çalışırsak:

Kadrolu Öğretmen geçtiğimiz seneye kadar atanan olması gereken statüdür.

Sözleşmeli Öğretmen ise eski bakan Hüseyin Çelik döneminde çıkmış, “aksi söylenmesine rağmen” seçim zamanı tamamı kadroya alınmış şimdilerde yeniden farklı biçimde-koşullarda icat edilen öğretmenlik statüsüdür.

Bu iki grup da hiç olmazsa Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunu ya daTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca zaman zaman değiştirilmesine rağmen en azından 4 yıllık lisans mezunu, pedagojik formasyon eğitimi almış, ilgili öğretmenlik alanlarında tezli-tezsiz yüksek lisans yapmış kısacası öğretmenlik ölçütlerini karşılayan tüm diploma ve belgelere sahip kişilerdir.

Ücretli Öğretmenlik ise okul müdürlüklerinin talebine göre ihtiyaç sayıları belirlenen, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dışarıdan başvuruyla 1 veya 2 dönem boyunca öğretmenlik yapması için belirlendiği söylenen 2 yıllık önlisans öğreniminin bile yeterli görüldüğü, alan bilgisi aranmayan, pedagojik formasyonu olmayan ya da tezsiz yüksek lisans yapmamış kişilerin de ders ücreti karşılığı yaptığı sözde öğretmenlik türüdür.

Savaş, savaş sonrası veya seferberlik ortamında değiliz ancak hemen her öğretmenlik dalından ataması yıllardır yapılmamış binlerce kişi dururken sanki öğretmen kıtlığı varmış gibi ders ücretli sözde öğretmen uygulaması bütün mantıksızlığı ve verimsizliğiyle sürdürülüyor, gelecek nesillerimize genç kuşaklarımıza yazık ediliyor.

2005'te yayımlanmış bir haberde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Arslan'ın danışmanlığında Kocaeli'de en fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı Gebze'de gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarında şu tespitlere yer verilmiş: 

''Ücretli öğretmenlerin yüzde 73'ü 22-27 yaşları arasında yeni mezun olmuş iş bulma aşamasında olan gençlerden oluşmakta. Değerlendirmeye alınan ücretli öğretmenlerin okullardaki boş kadroları doldurduğundan farklı derslere girmekte ve zaman zaman da uzmanlık alanları olmayan derslere de girdikleri belirlenmiştir.

Ücretli öğretmenlerin işle ilgili stresleri, kadrolulara göre daha düşük düzeydedir. Bunun en önemli nedeni ise ücretli öğretmenlerin herhangi bir performans değerlendirilmesine tabi olmamasıdır. 

Ücretli öğretmenlerin işine ve kurumuna duyduğu bağlılık hissi, kadrolu öğretmenlere göre daha düşüktür. Çünkü öğretmenler, okullarda geçici olarak çalıştıkları için kadrolulara göre duygusal bağlılıklarının çok az olduğu tespit edilmiştir.

 MEB’in ücretli öğretmen politikasını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Ücret karşılığı istihdam edilen öğretmenlerin çokluğu, Bakanlığın düşük maliyet nedeniyle böyle bir politikayı tercih ettiği düşüncesini beraberinde getirmektedir. Ancak, kurumsal verimlilikleri düşük olan ücretli öğretmen sayısının azaltılması, çalıştırılanların da ciddi kriterler altında istihdam edilmesi gerekmektedir.”

Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik Eğitimleri Yok!

Tarih Eylül2017 … Yine, işinin ehli olmayan binlerce ücretli mevsimlik çalışan, okullarda öğrencilerin karşına öğretmen olarak çıkarılıyor.

Çocuk psikolojisinden sınıf yönetiminden habersizler!Ama açıklanan ücretli öğretmen listelerini inceledikçe şunları görüyoruz:

Edebiyat bölümü mezunu, Muhasebe-Vergi bölümü mezunu Matematik Öğretmeni yapılmış. Fonksiyonları anlatacak! Trigonometri öğretecek! Geometri anlatacak! Analitik Geometriden bahsedecek!

2 yıllık Muhasebe bölümünü bitirenler, Büro Yönetimi mezunları Sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi Öğretmeni yapılıyor.

Tapu Kadastro Bölümü ile Bankacılık bölümü mezunu  Okul Öncesi öğretmeni olarak atanmış durumda.

Aşçılık, Bahçıvanlık, Kuaförlük ,Su Ürünleri, İşletme, Maliye, Turizm,... bölümü mezunları…”ÜCRETMEN”olarak öğrencilerimizin karşısında!

Birçok il-ilçede yetersiz öğretmen ataması nedeniyle öğrencilerin karşısına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği öğretmenliğe kaynak teşkil etmeyen ilgisiz bölüm mezunları ücretli öğretmen adıyla çıkarılıyor.

Özlük hakları bakımından da mevsimlik ücretli öğretmenlik, senede 8 ay öğretmenliğin ardından sistem dışına itilen bir çeşit ücretli kölelik olarak nitelendirilebilir.

Güvencesiz çalışma ortamında her an çocukların öğretmensiz kalmasına ve derslerin boş geçmesine, başarı sağlanamamasına neden olan mantıksız, pahalıya patlayan, savaş sonrası veya seferlik gibi çok istisnai durumlarda öğretmen kıtlığında belki zorunlu olarak başvurulabilecek verimsiz bir uygulamadır.

MEB İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ-EKONOMİK ÇARE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ DEĞİLDİR;  ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARIN MEB AİLESİNE GEÇMESİNİN ÖNÜ ÖNCELİKLE AÇILMALI VE ÖZENDİRİLMELİDİR

Çoğunlukla öğretmenlik kriterlerine haiz olmayan 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir.

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.

MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.

En az 80000 öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır.

O halde devletimiz için, öğretmen açığının bir kısmını hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği bir olanak var:

"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"

Devletimizce maaşı ödenen, öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilir.

Böylece Devlet verimsiz sözde ücretli öğretmenler yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEB’e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır!

Yorumlar (23)
G. ARSLAN 3 yıl önce
Çok mantıklı,çok akılcı bir yaklaşım.Sonuna kadar destekliyorum KAMUGÜNDEMİ...
G.ARSLAN 3 yıl önce
DEVLET BÜTÇESİ SIKINTIDAYKEN MEB İÇİN ÇARE ÜCRETMENLİK” OLAMAZ! MEB İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ-EKONOMİK ÇARE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ DEĞİLDİR; ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARIN MEB AİLESİNE GEÇMESİNİN ÖNÜ ÖNCELİKLE AÇILMALI VE ÖZENDİRİLMELİDİR.
Öğretmen ama VHKİ 3 yıl önce
Öğretmen açığının bir kısmının hem güvenilir hem verimli hem de Bütçeye ek yük getirmeden kapatabileceği bir olanak var:
"Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli ile Memuriyet Öncesi MEB'e Bağlı Özel Okul ve Dershanelerde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları"
Devletimizce maaşı ödenen, öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kurum-içi ve kurumlar-arası geçirilmesi (görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak ) yapılabilir.
Böylece Devlet verimsiz sözde ücretli öğretmenler yerine Bütçeye ek yük getirmeden, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip öğretmen kökenli kamu personelini MEBe geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda kapatacaktır!
Mehmet Özdemir 3 yıl önce
Haberiniz için çok çok teşekkür ederiz.Umarım bir an önce öğrencilerimize kavuşuruz
mnimet 3 yıl önce
çok zor değil aslında bir kararname ile hemen halledilir.
M.uzunoğlu 3 yıl önce
Çare içinde çaresizlik üreten belkide tek bakanlik MEB tir herhalde. Yeter artık nedir bu inat nedir bu çözümsüzlük.
Kaya 3 yıl önce
Çare memur öğretmenler.Artık sesimizi duyun ve kulak verin lütfen. Öğrenciler öğretmensiz bizde öğrencisiz kalmayalım..
Çare Memuröğretmenler 2 yıl önce
ÇARE ÖĞRETMEN KÖKENLİ MEMURLARI OKULA GEÇMEYE ÖZENDİRMEKTE
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@