Son Dakika

Adana Valisi, aileleri parçalayan il milli eğitimin işlemlerini incelemeli!

Adana il milli eğitim müdürlüğü, mazeretleri olmasına rağmen yüzü aşkın öğretmene uzak ilçelere atadı

Öğretmenler 13.02.2018, 08:10 13.02.2018, 08:15
Adana Valisi, aileleri parçalayan il milli eğitimin işlemlerini incelemeli!

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliklerinde öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçelerdeki ihtiyaç bulunan okullara tercihlerini alarak, puan üstünlüğüne göre atamalarını yapmaktadır.

Ayrıca zaman zaman popülist davranarak il/ilçe emri uygulaması yaparak öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe emrine sonradan dağıtımı yapılmak üzere ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atamaktadır. Büyükşehir olmayan illerimizde il merkezindeki ilçede özrü bulunanlar ise il milli eğitim müdürlüklerine atanmaktadır.

Bu öğretmenler özürlerin bulundukları ilçe sınırları içinde ihtiyaç olmaması halinde ise bazı il mili eğitim müdürlükleri tarafından norm kadro fazlası öğretmen atamalarında ilçe dışına resen atamaktadırlar.

Halbuki bu tür atamalarda,17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kullanılmaktadır.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümlerini uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu hükümler nedeniyle norm kadro fazlası öğretmen atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle özür durumu olan öğretmenler özrünün bulunduğu yerin dışına resen atanamaz. Zaten bakanlık bu öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü emrine atamıştır. Bakanlık okulunda/ilçede yada il milli eğitim müdürlüğü emrinde yer alan ve özrü bulunan öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine görevlendirme ve atama yapan il milli eğitim müdürlüklerini acilen uyarmalıdır.

Örneğin;

1- Osmaniye ili Toprakkale ilçesinden özür durumu nedeniyle Adana ili Yüregir ilçesine ilçe mili eğitim müdürlüğü emrine atanan öğretmen Adana'nın Pozantı ilçesine resen atanmıştır.

2- Mersin ili Tarsus ilçesinden özür durumu nedeniyle Adana ili Seyhan ilçesi ilçe mili eğitim müdürlüğü emrine atanan öğretmen Adana'nın Feke ilçesine resen atanmıştır.

Örnek verdiğimiz Adana ilinde 100'den fazla öğretmen bu durumdadır, diğer illeri yazmıyoruz bile. Hatta Adana ili zorunlu hizmet görevini yapan bir öğretmeni zorunlu olmayan bir okula resen atamıştır.

Hatta zorunlu hizmet görevini yapmak için zorunlu hizmet alanında bir okulda çalışan öğretmen zorunlu hizmet alanında olmayan bir okula resen atanmıştır.

Resen atama listesi için için tıklayınız.

Öğretmenin ilçede özrü varsa o öğretmeni o ilçede istihdam etmek zorundasınız çünkü o öğretmeni o ilçeye Bakanlık özür durumundan atadı, hatta ilçe emri verdi.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenler resen ilçe dışına atanamaz veya görevlendirilemez.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi mevzuata göre göre mümkün değildir.

Bu konuda Danıştay 5. Dairesinin 201/336 Esas Sayılı kararında "Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi ve ........... Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar dahilinde atama işleminin kurulması zorunludur." açıklamasına yer verilerek eş durumu özrünün gözetilmesi ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Peki Adana da neler oluyor? Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen yer değiştirmelerinden özür durumları dikkate alınmıyor. Bakanlık öğretmeni özür durumundan ilçeye atıyor veya yer yoksa ilçe emrine atıyor. Adana valiliği ise yönetmeliğin ve bakanlığın uygulamalarına aykırı olarak özür durumlarını dikkate almadan resen atama yapıyor. O zaman Bakanlıkta ilçeler arasında özür durumlarını dikkate almasın ilçeler arası özür durumuna başvuru hakkı vermesin.

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge/duyuru/kılavuz çıkarmalıdır.

Bu durumdaki öğretmenlerimizin ilişiklerini kesmeyerek aşağıda yer verdiğimiz dilekçeyi İdarelerine vermeleri gerekmektedir.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenlerden özrünün bulunduğu ilçe dışına resen atananların idareye verecekleri dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun "Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi" başlıklı 7. maddesindeki; "Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir." hükümlerine göre Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30 gün içinde size cevap vermesi gerekiyor.

Eğer 30 gün içinde cevap verilmezse zımnen cevap verilmeyeceğinden hareketle bu Kanun hükmünü de dilekçenizde belirterek Mili Eğitim Bakanlığına direkt olarak itiraz ediniz.

Verdiğiniz dilekçeye ret cevabı geldikten sonra Mili Eğitim Bakanlığına direkt olarak yapılacak itiraz dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Mili Eğitim Bakanlığından da ret cevabı gelmesi yada 30 gün içinde cevap gelmemesi halinde Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurmanızı öneriyoruz.

Ahmet KANDEMİR/memurlar.net

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@