5 yıldır öğrencilerine kavuşmayı bekliyorlar #memuröğretmenlermağdur

MEB'in okullarda tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.Tüm bu öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır.

Öğretmenler 25.04.2017, 22:04
5 yıldır öğrencilerine kavuşmayı bekliyorlar #memuröğretmenlermağdur

15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHKlar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur.Öğretmen vasfı taşımayanların da olduğu 80000 civarında ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılması uygun ve verimli değildir.MEB'in okullarda tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır.Tüm bu öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır.Onbinlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuş kişilerin kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB'e öğretmen unvanıyla aktarılıp mağduriyet 5.yılda bitirilecek midir?Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt kâtibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, PTT personeli, adliye çalışanı, infaz koruma memuru, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları ülkemiz için yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile GİH,TH,YH sınıfı,...vs memuriyet kadroları kazanmak zorunda bırakılan memuröğretmenlerin görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, kara tahta, akıllı tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!O halde devletimiz, zaten maaş ödediği öğretmenlik yapma hakkı bulunan, yönetmelik değişikliği mağduru kamu personelinden (memuröğretmenler) isteyenlerin kadroları gerekirse son bir kez güvenlik soruşturulmasından geçirildikten sonra halen görevli oldukları illerde ve ilçelerde aile birlikleri korunarak, zorunlu hizmetsiz, devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla kanuni hakları olan kurum-içi ve kurumlar-arası geçişini küçük bir düzenlemeyle hemen yapabilir.MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB’E KAYDIRILMASINDAKİ GEÇERLİ MEVZUAT:* T.C. Anayasası 17.Madde: "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: “ Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.”* 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır."ÖĞRETMEN ALIMLARINDAKİ KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ FARKLI UYGULAMALAR:1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları kaldırıldığı varsayılan ”kurumlar arası geçişle” KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.


2)01.09.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen, KPSS'siz ÖABT'siz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim2016'da alınmıştır!


3)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım vardır.


4)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan “28 Şubat Mağduru” olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirildi!


5)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.


6)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.#) MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır!Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmıştır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!

#) Gerek Suriyeli öğretmenlerin bile Türkiye’de mesleklerini icra edebileceklerine dair yalanlanmamış haberler ve yine Suriyeli sığınmacılarla ilgili MEB'in KPSS'siz ÖABT'siz üç dalda öğretmen alım haberleri medyada yer almıştır.İLK ATAMA KONTENJANI AYRI, KURUMLAR ARASI GEÇİŞ KONTENJANI AYRIÖğretmen olmasına rağmen devlet memurluğu yapanlardan MEB’e hizmet süresine göre kurumlar arası ilk atama ile aktarılacak sayı eski yönetmeliklerde ilk atamaya ayrılan kontenjanın %3’üydü.


İlk atama yoluyla 1000 lise matematik öğretmeni alınacağı hesabı üzerinden olası bir yanlış anlamayı giderecek olursak kurumlar arası ilk atama yoluyla 30 kişi daha belirlenir ve toplam lise matematik öğretmeni sayısı 1000’den 970’e düşmeyip 1030 çıkmış olurdu.Bu da gösteriyor ki zaten memur kadrosunu kazanmış kamu personeli gerçek mesleğine geçerken sıfırdan yeni atanacak ilk atamacı öğretmen adaylarının kontenjan hakkından çalmıyorlar!Sonuçta memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı statüde değildir. Kamuoyu önünde meslektaş olacak bu iki kesimden memuröğretmenleri, konuyu bilmeyenlerin “sizin maaşınız var onların işi yok” ağzıyla ilk atamacıların hedefi haline getirmeye çalışmak iyi ahlakla bağdaşmaz!Memuröğretmenlerin çoğunluğu 657 sayılı DMK’ye ve iç mevzuata tabidir.DİPLOMA UNVANINA GÖRE ATAMA,VERİMLİ İSTİHDAMDevletimiz, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan, "verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği kamu personelini asıl kadrolarına geçirirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdamı sağlayabilecektir.Kamu hizmetinde bulunan, özelde öğretmenlik yapmış, sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu personeline sanki ilk kez atanacaklarmış gibi “sadece ve yeniden KPSS” koşuluyla kadrolarından istifa ettirip sözleşmeli öğretmenliğe geçişin tek seçenek bırakılması adaletsizliktir.ÖĞRETMEN UNVANIYLA MEB'E AKTARIMDAKİ ADİL ÖLÇÜTLER:Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.1)MEB Özel Öğretim Kurumları'nda geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı


2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi


3)Mezuniyet tarihi önceliği


4)İlk atamacılar için gerekli olan KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralamasıBinlerce öğretmen açığına masrafsız ama verimli, optimum çözüm olarak; 31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği mağduru kamu personelinden (Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları & Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli) isteyenlerin kadroları öğretmen unvanıyla MEB’e ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla aktarılmalıdır.

Ayrıntılı Bilgi ve imza için tıklayın!

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (15)
GARSLAN 3 yıl önce
*Başvurmadıkları resmi kanal hemen hemen kalmadı!
*Yüzlerce haberleri yayınlandı internet sitelerinde.
*Sosyal medya üzerinden de #memuröğretmenlermağdur etiketiyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar
*Eğitim yazarlarının köşelerinde, bloglarında, sayfalarında dile getiriliyorlar.
*Mecliste soru önergesi oldular.
*Milli Eğitim Komisyon tutanaklarında yer aldılar.
*Ulusal-yerel yazılı basında, televizyon kanallarında bile konu oldular.
*Eğitim sendikalarının atama yönetmeliği taslaklarında yer aldılar.
*Binlerce öğretmen açığı var. #Sonuç olarak mağdur edilişlerinin 5.(beşinci) yılındalar.
MemuröğretmenlerÜzgün 3 yıl önce
Devletimiz, zaten çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan, "verimsiz sözde ücretli öğretmelerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyacını gidermeye çalışacağına zaten maaş ödediği kamu personelini asıl kadrolarına geçirirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdamı sağlayabilecekti
Kurumlararası kontenjanı ayrı 3 yıl önce
zaten memur kadrosunu kazanmış kamu personeli gerçek mesleğine geçerken sıfırdan yeni atanacak ilk atamacı öğretmen adaylarının kontenjan hakkından çalmıyorlar!
Memuröğretmenler Öğrencilerine Kavuşsun 3 yıl önce
31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği mağduru kamu personelinden (Memuriyet Öncesi MEB Özelde Öğretmenlik Yapmış Devlet Memurları & Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personeli) isteyenlerin kadroları öğretmen unvanıyla MEBe ya eskisi gibi %3'lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla aktarılmalıdır.
MemuröğretmenlerKIZGIN 3 yıl önce
Mağdur edilişlerinin 5.(beşinci) yılındalar.Kurumlar arası öğretmenliğe geçişin” kendileri için de tekrar mevzuata yerleştirilmesini bekliyorlar.Binlerce öğretmen açığı var.Kimler kimler öğretmenliğe geçirildi! Bizler hala asıl mesleğimize geçirilmeyi bekliyoruz. Kısacası bizleri mağdur edenlerin pek de umurlarında değiliz” diyorlar
Öğretmen ama VHKİ 3 yıl önce
31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru MEMURÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN Unvanıyla MEBe aktarılsın ve 5 yıllık mağduriyet bitsin artık.
Memuröğretmenler Kimlerden Oluşmaktadır? 3 yıl önce
Öğretmenlik hakkına sahip KPSS ile kamu personeli olmuş kişiler şöyle tanımlanabilir: 1)Memuriyet öncesi MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar 2)Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar
bilal 3 yıl önce
en kısa zamanda yetkililerin bu konuda bi çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum.
ziraat bölümü okuyan birisinin sınıf öğretmenliği yapması ne kadar mantıklı..... maksat sadece dersi doldurmaksa bu çocuklardan ne kadar verim alına bilir. kendi çocuklarını bu sınıflara yollarlar mı
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@