2017'de en yuksek memur maasini kim aliyor?

Literatürde Başbakanlık Müsteşarı En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakta ve birçok ödeme unsuru buna göre yapılmaktadır. Buna rağmen kamuda en yüksek ücreti alanın Başbakanlık Müsteşarı olduğunu söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan gruplar ile bunların Ocak 2017 ayı itibarıyla ne kadar ücret aldıklarını ve nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız

Öğretmenler 27.03.2017, 08:20 27.03.2017, 08:23
2017'de en yuksek memur maasini kim aliyor?

Ahmet Ünlü

Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.

2017 yılı ilk altı aylık dönemde Başbakanlık Müsteşarı ne kadar ücret alıyor?

Başbakanlık Müsteşarı En Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Başbakanlık Müsteşarı'nın 2017 yılının ilk altı aylık dönemindeki altı aylık ortalama net ücreti asgari geçim ücreti hariç 9 bin 968 TL'dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz unvan bilişim uzmanları olduğu için onların ücretlerini açıklayacağız.

Bilişim uzmanının ilk uygulaması hangi kurumda başladı?

Kamuda yüksek ücretle bilişim uzmanı istihdamı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamına ilişkin düzenlemeye 5502 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilecektir.

Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usül ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenmektedir.

Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 sayılı KHK ile olmuştur

Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK'nin 6'ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır. Buna göre, 375 sayılı KHK'nin ek 6'ncı maddesinde; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanun'a ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir. Dikkat edileceği üzere, hükmün yazılış şeklinin dahi 5502 sayılı Kanun'daki hükme göre şekillendiği görülecektir.

Bilişim personeline ödenecek ücret tutarı ne kadardır?

2017 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce çıkarılan mali ve sosyal haklara ilişkin genelgede; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.687,27 TL olarak belirlenmiştir.

Bu genelgede yer alan sözleşmeli personele ödenecek 4.687,27 TL ücret tavanına göre;

1-Bilişim personelinden tavan ücretin iki katını alacak personele brüt 9.374,54 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 6.835,2 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 5.879 TL ye düşecektir.

2- Bilişim personelinden tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 14.061,81 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 10.279,37 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 8.831,9 TL ye düşecektir.

3-Bilişim personelinden tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 18.749,08 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 14.040,50 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 12.218,05 TL ye düşecektir

4- Bilişim personelinden tavan ücretin beş katını alacak personele brüt 23.436,35 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 17.754,74 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 14.114,58 TL ye düşecektir

Başbakanlık Müsteşarı'nın 2017 yılının ilk altı ayı net maaşının 9.968 TL olduğu dikkate alındığında yukarıda yer vermiş olduğumuz bilişim personelinin daha yüksek ücret aldığını ifade etmek isteriz. Ancak, daha birçok kamu personelinin Başbakanlık Müsteşarı'ndan daha fazla ücret aldığını da ifade edebiliriz. En basitinden herhangi bir KİT Genel Müdürü Ocak ayında 11.040 TL maaş alacaktır.

Sonuç olarak, Bilişim çağında bu durumun normal olduğunu ve nitelikli bilişim personelinin düşük ücretle kamu kesiminde çalıştırılmasının da imkansız olduğunu ifade etmek isteriz. Bu ifadeleri yazarken bunların aldıkları ücretleri hak etmediğini asla ifade etmek istemeyiz, hepsine helal olsun.

yenişafak

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@