Totalitarizmin yeni bir türü doğuyor

Adam  Simith’e göre    iki türlü devlet modeli var. Ezen-ezilen...

Mustafa Yenice 27.06.2017, 12:22
Totalitarizmin yeni bir türü doğuyor

TOTALİTARİZMİN YENİ BİR TÜRÜ DOĞUYOR

Adam  Simith’e göre    iki türlü devlet modeli var. Ezen-ezilen…….Sömüren-sömürülen… Yine  Simith’e göre  serbest rekabet düzeni yalnızca  bazı ders  kitaplarında( üniversitelerin ilgili bölümlerinde)  laf olun diye okutulmaktadır.Gerçek yaşamda hiçbir zaman uygulanmamıştır.Zira tüm pazarlar gibi  uluslar arası pazarlarda  gerçek  ve değişmez sahipleri vardır.  Dünya üzerinde  sayıları 500’ü bulan  bu şirketler Dünya  ticaretinin %75’ni  ellerinde bulundurmaktadırlar. Bunlar bulundukları ülkelerde, İstedikleri adamları ve siyasi patileri iktidara getirir veya iktidardan uzaklaştırırlar birde bunu utanmadan DEMOKRASİ adı altında yapıyoruz   derler.  Bunun en son örneğini  geçen seçimlerde ABD’DE gördük. Sermayenin adamı olan TURM’U  denilen  eşkiyayı  ABD’nin başına oturtturdular. Bu zat başkan olur olmaz hemen zaman kaybetmeden  ORTADOĞU DEVLETLERİNİ birbirine düşürürerek  bu şirketlerin pastadaki payını artırma uğraşına girdi  . Suudi kralının tepesine çöküp, i silah tüccarları adına 350 milyar  dolarlık silah antlaşması yaptı. Uluslar arası sermaye hiçbir konuda  kamusal denetimin boyutlarına  sığmayan  bir güce  erişmişlerdir ahtopotun kolları gibi( özellikle 3. Dünya ve kalkınmak için uğraş veren ülkeleri)  çepeçevre sarmışlardır.

  General  Motors’un  yıllık cirosu Danimarka’nın;Ford’un cirosu  Güney Afrika’nın  Toyato’nun cirosu Norveç’in   cirolarından fazladır.Sermayenin  uluslar arası boyutta  böylesine  büyük  büyük güç haline gelmesi  ulusal iktidarların önemini kaldıran ve giderek ULUS Devleti  tarihe  gömmeye yönelik sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedendir ki ulus devletleri  ortadan kaldırırken  onun yerine konulmak istenen  uluslar arası  düzeyde  bir DEMOKRASİ değil, uluslar arası  TOTALİTARİZİMDİR. Bir başka  deyişle  yeni dünya düzenidir.  Ünlü  Fransız düşünür ALAİN MİNC ise  yeni  bir ORTA ÇAĞ’A  dönüşünden bahsetmektedir. Tabi ki bizim ülkemizde  dünyadaki bu değişimlerden payını almaktadır. Özellikle son yıllarda çektiğimiz( siyasi ve ekonomik)  sıkıntıların ve sancıların altında bunlar vardır. Ulus devletlerinin ortadan kalkması ,  şu veya bu ölçüde  DEMOKRATİK  olan rejimlerin kabuklarının kırılmasını, dolaysıyla ezilmelerinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.  Böylece  TOTALİTARİZMİN yeni  bir türünün doğmakta olduğun söyleyebiliriz… Ülkemizde hızla çok partili parlamenter sistemden tek adamlı  tek partili rejime “ totaliter rejime” hızla kayıyor..

Kaynakça; Yeni Orta Çağ

PROF. Dr.  Alpaslan Işıklı

BASIM 2007 İSTANBUL... TOPLUMSAL ÇÖZÜM YAYINLARI

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@