Barakalarda değil okulumuzda eğitim istiyoruz…

Bugünlerde Ülkemizin en kapsamlı, sektördeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan nadir okullardan İstanbul-Şişli Endüstri Meslek Lisesi hakkında alınan yıkım kararı. Bende bu okulun mezunu olmanın gururunu yaşarken, böyle üzücü bir haber almak bizleri umutsuzluğa sürüklemiştir. 

Mustafa Tekeş 12.10.2017, 19:49
Barakalarda değil okulumuzda eğitim istiyoruz…

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin Yıkım Kararı

Bugünlerde Ülkemizin en kapsamlı, sektördeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan nadir okullardan İstanbul-Şişli Endüstri Meslek Lisesi hakkında alınan yıkım kararı. Bende bu okulun mezunu olmanın gururunu yaşarken, böyle üzücü bir haber almak bizleri umutsuzluğa sürüklemiştir.  Yaklaşık 6000 öğrencisi ve 300 öğretmeni ile eğitim veren bir okulun böyle bir yanlıştan acilen dönülerek okul binasının gerçek sahiplerine yani mevcut ve mezun öğrencilerine iade edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Okulumuz arazisinin tarihsel geçmişini kısaca özetleyecek olursak.

Okulumuz Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üzerinde kurulu bulunduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde kain ve 2063 ada 4 parsel ve 2765 ada 1 parsel sayısı altında tapuya kayıtlı taşınmazlar, Sultan Beyazıt Vakfı’ndan olup; üzerine Bulgar okulu yapılması için Cumhuriyet dönemi öncesinde Padişah tarafından, Bulgar Ekzarhlığı’na tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın 13 Ocak 1958 tarih ve 3211-29/545 sayılı kararı ile ileride siyasi zaruretler veya sair sebeplerle merkezi Bulgaristan’da bulunan Ekzarhlık müessesesi veyahut Bulgar Hükümetine iadesi icap ettiği takdirde, Maarif Vekaletibütçesinden istimlak veya satın alınması kaydı ile teknik öğretim ihtiyacında kullanılmak üzere Maarif Vekaletine tahsis edilmiştir. Daha sonra 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. maddesi uyarınca: Vakıflar Meclisi’nin 07.06.2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’na iade edilmiştir. Yetki yasasında bulunmayan konulara ilişkin olarak kararname düzenlenmesi Anayasa hükümlerine aykırılık oluşturmakta ve bu nedenle iptal nedeni sayılmaktadır. Yani yapılan bu yasal değişiklik anayasaya aykırıdır.

Okulumuz, bugün ki adıyla Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihsel gelişimi sizlere dağıttığımız ek’te verilmiştir. Bu tarihsel geçmişe bakıldığında okulumuzun ne kadar köklü ve yetkin bir geçmişe sahip olduğu görülecektir.

Okul arazisinin İade kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış bulunan usule ve yasaya aykırı imar planı değişikliklerine (özel proje alanı) karşı; Şehir Plancıları Odası tarafından açılmış bulunan davaların ilkinde İst. 8. İdare Mahkemesi İPTAL KARARI vermiştir.

Bu karar sonrasında yeniden yapılan plana karşı açılmış bulunan ikinci davada da: İst, 3. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.

İmar planlarına açtığımız davalar neticesinde bugün ki son durum 60 dönüme yakın arazi içerisinde 17 dönümlük bir okul alanı ayrılmış olarak görülmektedir. Arazinin geri kalanına ibadet yeri, alışveriş merkezi, rezidans yapılacak şekilde imar değişikliği onaylanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına açtığımız dava da ise Bakanlık olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişim ve araştırmanın yapılması ve taşınmazın tekrar Hazine adına kayıt ve tescili için gerekli hukuki girişimlerin yapılması, bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda kamulaştırma yapılmasını talep etmekteyiz.

Hiç vakit kaybetmeden derhal aşağıdaki mezunlar olarak bizlerin ve mezunlar derneğinin önerileri göz önüne alınarak yetkili merciler tarafından gerekli adımların atılması temennimizdir.

​Okulumuzun bulunduğu arazi, Bulgar Ekzarhlığı’na mülkiyetine değil, okul yeri olarak kullanımına tahsis edilmiştir bu nedenle taşınmazın tekrar hazine adına kayıt ve tescili yapılmalıdır.

​Bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda arazinin kamulaştırılması yapılmalıdır.

​Okul arazisi ile ilgili yapılan, ranta dayalı imar planı değişikliği iptal edilmelidir.

​Milli Eğitim Bakanlığı ile vakıf arasında yapılan utanç protokolü iptal edilmelidir.

​Halen arazi üzerinde kurulu olan Meslek Lisesinin yıkılması bir yana gerekli kaynaklar ayrılarak yenilenmesini ve daha da güçlendirilmesini istiyoruz.

Barakalarda değil okulumuzda eğitim istiyoruz…

Mustafa TEKEŞ

ŞİŞLİ Endüstri Meslek Lisesi Mezunu

Eğitimci Yazar

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@