Tarihçi yazar Mustafa Solak müfredatların özünü açıkladı

Mustafa Solak 13.09.2017, 20:31
Tarihçi yazar Mustafa Solak müfredatların özünü açıkladı

MÜFREDATLARIN ÖZÜ: MİLLİ DEVLET YIKICILIĞI
 
Yeni müfredatlar milletin bölünmesi, milli devletin yıkımı niteliği taşıyor. Dahası Atatürk ve dönemi hedefi alınıyor. Müfredatlar çağdaş hukuk, insanlık onuru karşıtıdır. Tek adamcı bir yönetimi salık veriyor, özgürlükleri boğuyor.

Müfredatlar milleti, milli devleti parçalaşıyor

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında “Bayramlarımız ve Önemli Günlerimiz” başlığı altında Cuma Günü, Ramazan Ayı ve Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil Geceleri işlenmiştir ama ulusal bayramlarımıza yer verilmemiştir.[1]

“Gençlik ve Değerler” ünitesindeki temel değerler arasından vatanseverlik çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Atatürk’e 86 sayfalık müfredatta yer verilmemiştir. Geçen yılki Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve Kelam 12. sınıf kitabında da kültürel çoğulculuğun “ulus devletle ulusal kimlik kavramının tam bir antitezi”  olduğu belirtilmişti. Milli devlet karşıtı bir başka ifade de şöyledir:

“19. yüzyılla birlikte tüm dünyada yaygınlaştırılan ulus devlet anlayışının tektipleştirme ve homojenleştirme girişimleriyle birlikte yeryüzünde etnisiteye, dile, inanca ve hatta aynı inancın alt kolları olarak görebileceğimiz mezheplere dayalı bir ötekileştirme ve dışlama süreci yaşanmıştır.”[2]

Etnisiteye, inanca dayalı devlet milli devlet olamaz. Böyle bir anlayışta millet dağılır ve etnitlik, inanç, kimlik temelinde tanımlanan insan toplulukları ortaya çıkar ki devletin bölünmesini gündeme getirir. Atatürk, Türk milletini “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türki halkına Türk milleti denir” şeklinde tanımlamıştır.

Atatürk ve dönemi hedefi alınıyor

Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredatında bir ünitenin adının “Demokratikleşme Çabaları” olması Atatürk döneminin demokratik olmadığını bilinçaltına aşılamaktadır. Oysaki bağımsızlığın sağlanması, padişah, ağa, şeyh egemenliğine karşı Cumhuriyet’in kurularak egemenliğin halka geçmesi en büyük demokrasidir.

Lise tarih müfredatında 1909 tarihinden “darbe” diye bahsedilerek 1909 yılında 2. Abdülhamid'i tahttan indiren Harekat Ordusunun komutanlarından Mustafa Kemal Atatürk de “darbeci” sayılmış oluyor![3]

Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki “Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu, İstiklal Mahkemeleri ve Kubilay Olayı farklı bakış açısı ve kaynaklardan yola çıkarak ele alınır” ifadesiyle Atatürk dönemine suçlama getirileceği anlaşılmaktadır.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde 1. ve 2. meclisin milletvekili yapısı ve halkı temsil etme gücünün günümüzle ilişkilendirilerek verileceği belirtiliyor. 1. ve 2. Mecliste padişahlık ve halifelik yanlıları vardır. Acaba “saltanatı kaldıran I. Meclis’in kararının meşru olmadığı” tezinin dillendirilmesi için kamuoyu alıştırılmakta ve hazırlanmakta mıdır?

Önceki 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının “Çağdaşlaşan Türkiye” ve “Yeni Türk Devletinin Temelleri” başlıklarında 11 sayfada işlenen Atatürk’ün ilkelerine, Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarına ve Atatürk’ün milli egemenlik, devrim, kadın-erkek eşitliği, padişahlık, Medeni Kanun, eğitim gibi konulara bakışına yeni ders kitabında yer verilmedi. Bu konuları kapsayan “Çağdaşlaşan Türkiye” ve “Yeni Türk Devletinin Temelleri” başlıkları çıkarıldı.[4]

Çağdaş hukuk ve insanlık onuru karşıtlığı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi “Türklerde Hukuk” ünitesinde “Mecellenin niteliği, özgünlüğü ve önemi üzerinde durulur” diye yazılırken Medeni Kanun’a yer verilmemiştir. Mecelle’nin tekrar kabulü isteniyor. Cihad ile birlikte ganimet kavramının anlatılacak olması nefis terbiyesine yönelik manevi bir savaştan ziyade maddi bir savaşın kastedildiğini gösteriyor.

Boşanmada hakim önüne çıkmaksızın “boş ol” lafıyla boşanılması, akraba değilse birden fazla kadınla evlenilebileceği, eğer anneleri ile zifafa girmediyseniz üvey kızla nikahlanılabileceği anlatılmaktadır.[5]

Zina edenlere, hırsızlık yapanlara, yol kesenlere, Allah’a ortak koşanlara (müşriklere) verilecek sopa, sürgün, öldürülme cezaları anlatılmaktadır.

Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) ders müfredatında “ahlaki yozlaşmanın sebepleri”, Ortaokul Temel Dini Bilgiler ders müfredatında “manevi hayatı olumsuz etkileyen” hususlar arasında laiklik de sayılmıştır. [6]

İşte bu sebeplerle milletin ve milli devletin inanç temelinde parçalanmasını, kurucu önderimiz Atatürk ve dönemine getirilen eleştiri üzerinden laik Cumhuriyet’e yönelik tehlikeleri önlemek, özgürlüğümüzü, kadının erkeğin yanında eşit bir birey olduğunu savunmak için yeni müfredatlara karşı toplumsal mücadeleyi büyütmeliyiz.

Müfredatları ve yeni ders kitaplarını yazılarımızda işleyeceğiz. Elbette çözüme dair sözümüz de olacak. Sizlerin fikir ve önerilerini bekliyorum.

Cumhuriyet tarihçisi - Mustafa SOLAK
 
Dipnotlar
[1] Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı (4-8; 9-12), s.41.
[2] U. Murat Kılavuz, Nihat Morgül, Veli Karataş, Eba Müslim Yaşaroğlu, Ed. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve Kelam 12, T.C. MEB Yayınları, Ankara, 2015, s.99.
[3] Ortaöğrenim 9-11. Sınıf Tarih Öğretim Programı, s.46.
[4] Ahmet Utku Özensoy, Celal Aynacı,  İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Berkay Yayıncılık, Ankara, 2016, s.42.
[5] Abdullah Kahraman, Servet Bayındır, Recep Özdirek, Adnan Memduhoğlu, İbrahim Yılmaz, Ahmet Özdemir, Fıkıh Okumaları, 3. Basım, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2016, s.104.
[6] Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı, s.20.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@