Fransa’daki Patlama, Emek Mücadelesi ve Ulus Olmak

Fransa’daki patlama sonrası Fransız halkı ulusal marşlarını söyleyerek ulus-devletine sahip çıkıyor. 

Mustafa Solak 22.11.2015, 18:21 28.06.2017, 20:05
Fransa’daki Patlama, Emek Mücadelesi ve Ulus Olmak

Fransa’daki patlama sonrası Fransız halkı ulusal marşlarını söyleyerek ulus-devletine sahip çıkıyor.  Ulus olmak acıyı, sevinci paylaşmak, ortak geleceği kurmaktır. Kimi “ulus değil ümmet” diyor. O zaman farklı dindekileri ve aynı dindeki farklı mezhep, tarikatları dışlarsınız. Kimi de “işçi sınıfının vatanı yoktur” deyip ulus devleti görmezden geliyor. İşçi sınıfı toplumu devletin başına gelmeden mi yönetecek? 

             Marks ve Engels “Komünist Parti Manifestosu” adlı eserde işçi sınıfı “siyasal iktidarı ele geçirmek” için “kendini ulusal sınıf düzeyine getirmek, kendini ulus yapmak durumunda” olmasından bahsetmiyor mu?

            İşçi sınıfı, taleplerini toplumun talepleri haline getirebildiği, toplumun talepleriyle birleşebildiği ölçüde toplumun bütününü kucaklayan bir sınıf, kısaca ulusal sınıf haline gelebilir. Marks ve Engels için, kendi çıkarını toplumun çıkarı haline getiren işçi sınıfının “kendisi de ulusaldır.”

            Şeker fabrikasına sahip çıkan işçi, şeker üreten çiftçinin, satan esnafın da taleplerine sahip çıkarak, kendi çıkarını toplumun çıkarıyla birleştirdiği ölçüde iktidara gelmeyecek midir?

             “Devlet özgürlüklerin önündeki en büyük engeldir” diyen Anarşizan tavırdakiler hariç Kemalistler ve sosyalistler kapitalist anlayışı geriletmek veya yıkmak için devletin iktidarına gelmenin gerekliliğini biliyorlar. Fakat kimisinde şu noktada zaaf ve bulanıklık var. Bu devlet gelişmiş Avrupa devletlerinin aksine cemaatların, tarikatların devlet ve toplum yaşamında etkin olduğu, dinin yönetimin, hayat tarzı dayatmanın, kadını ikinci sınıf görmenin bir aracı kılındığı bir kapitalist devlettir.

             Fransa’da insanlar Hristiyan, hatta içinde Protestan, Katolik, vs demeden “ulusumuzu bölemezsiniz” diyerek ayağa kalkarken Ankara’da patlama olurken ölenlerin dinsel duyarlılığı, mezhebi, etnik kökeni sorgulanıyorsa orada iktidara geleceğiniz devlet fiilen kalmamıştır. Bilinçlerde devlet etnik-dini-mezhepsel olarak ayrılmıştır zaten. Böyle bir ortamda gidişat federe devletlere doğrudur.

             Ankara ve Fransa katliamlarının gösterdiği gerçek şu olmalıdır:

            İster “dini” ister “sol” gerekçelerle olsun ulus (yurttaşlık) anlayışında birleşmeyen toplumlar ayak altında kalıyor. Yurttaşlık temelinde birleşmiş, laik bir devlet çabası aynı zamanda bir emek mücadelesidir.

            Laiklik mücadelesi, kul statüsündeki ümmetçiliğin yerine eşit haklarla donatılmış yurttaşlık bilincine dayalı demokratik bir Cumhuriyet için de önemli olduğu gibi emekçinin tarikat denetiminde azla yetinmeye, kanaatkarlığa rıza göstermemesi, hakkını aramak yerine dinci vakıfların “hayırseverliğine” dayalı sosyal yardımları aracılığıyla sadaka kültürüne alıştırılmaması için gereklidir.

            Atatürk döneminde laiklik toplumsal hayatın özgürleşmesi için gerekli görülmüştür.[1] Laiklik, emekçinin, kendini, herhangi bir dinin ümmeti, bir mezhep veya tarikatın müridi görmeyerek, sınıf bilincine erişmesi içindir. 

  Sosyalist ve Kemalist kesim adına bir yandan “laiklik” derken bir yandan da başına “özgürlükçü” kelimesini ekleyerek ve “özgürlük” adına “tarikat ve cemaatlara saygıdan” bahsederseniz toplumu bu kesimlere yönlendirmiş olmaz mısınız?

               İnsanlar etnik, mezhepsel temelde ayrışırken siz Kemalizm’i, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi emekçiye anlatıp da aklını özgürleştirebileceksiniz?

              Neredeyse tüm gündelik davranışını eleştirel aklın değerlendirmesine değil de sevap, günah, mekruh, caiz, haram, helal noktasına bırakmış kişiyi hak arama  mücadelesine nasıl yönlendireceksiniz? Politik İslam tarihi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran araştırmacı yazar Aydın Tonga’nın da belirttiği gibi böylesi bir durum dini/inancı totaliter bir baskı aracı olarak ortaya çıkaracak ve bireyleri müritlere dönüştürecektir. [2]

              Bu sebeple “halkın hassasiyeti” denerek laikliğe aykırı uygulamaları onaylamak veya sessizliğe bürünmek tam da düşündüğünüz halkın hassasiyetine aykırıdır. Halkın hassasiyeti emeğinin değerinin bilinmesidir, iş güvencesidir. Laiklik tam da aklımızın dini gerekçelerle uyutulmadan haklarımızı bu dünyada savunabilmemize yarar.

             Laiklik ile emeğe sahip çıkmak birbiriyle çelişmez ve biri diğerini öncelemez. Aksine emeğin haklarına sahip çıkmak için laikliğe sahip çıkmak gerekir. Çünkü laiklik yaşamımıza kimsenin karışmamasının yanında hakları ve yükümlülükleri olan bir “yurttaş” bilincine kavuşarak haklarımızı arayabilmemiz içindir.

            “İş güvenliğinde aşırı tedbir Allah’a imanı sorgulatır”, “sigorta yaptırmanın tevekküle aykırı olduğu”nun, madenlerde ve inşaatlarda ölen emekçiler için “güzel öldüler”, “işin fıtratı böyle” dendiği, ortamda insanlar hakkını aramayı bu dünyaya değil öte dünyaya bırakır. 

             Dinsel-mezhepsel, etnik kimliklerine vurgu yapmanın ulus bilincini aşındırdığını söylemeliyiz. “Roman, Alevi vekilimiz oldu” dediğiniz an o kişiyi Türk milletine ait olmaktan çıkararak ayrı bir millet kategorisine sokmuş olursunuz.

             Etnik, dinsel-mezhepsel, cinsel kimlikler üzerinden Cumhuriyet yurttaşlarını bölen “kimlikçi siyaset” anlayışında olanlara Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar gibi davranmalıyız. BBC muhabirinin “Arap mısınız?” sorusuna Sancar, sinirlenerek etnik köken tartışmalarına tepkisini şu cümleleriyle yansıtmıştı:

             Mardin’de doğmuşsam, Cizre’de de doğmuşsam, Kars’ta da doğmuşsam ben Türk’üm.” [3]

            Kişinin elbette çeşitli aidiyetleri vardır ama bunlar Cumhuriyetin özgür, eşit, laik yurttaşlığının, millet kavramının önüne konulamaz ve emeğe sahip çıkmak ancak laik, aydınlanmış ulus devlet mücadelesiyle olur. Cumhuriyetçi kesim hor görülen, yurttaşlığın dışına sürüklenen herkesin haklarını savunmalıdır ama kimlik siyasetine teşne olmayarak geriye dönen uluslaşma sürecini rayına oturtmalıdır. [4]

Mustafa Solak

Dipnot

[1]  Atatürk döneminde laiklik anlayışı için bakınız: Mustafa Solak, Atatürk’ün Bakanı Şükrü Kaya, 2. Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2013, s. 342-364

[2] Aydın Tonga, Derin İslam, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2015

[3] http://www.internethaber.com/aziz-sancar-kimdir-kurt-mu-arap-mi-turk-mu-818256h.htm

[4] Kimlik siyasetinin ayrıştırıcılığı ile ilgili şu yazımıza bakılabilir. http://add.org.tr/madimak-katliami-ve-kimlik-siyaseti/

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@