Muayene süresi artık 5 dakika! Uygulama hemen başladı

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde yapılan güncellemeyle birlikte 5'er dakika arayla randevu alınabilecek. Hastalar daha önce 10'ar dakika arayla randevu alıyordu.

Kamu Haberleri 20.09.2021 - 15:04 20.09.2021 - 15:34

Türkiye genelinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi  randevu aralığı 0 dakika yerine 5 dakikada bir olarak düzenlendi. Ayrıca doktorlar 08.00 – 17.00 saatleri arasında günlük 90’dan fazla hastayı muayene edebilecek. Ancak uzamanlar 5 dakikanın doktorların değerlendirme yapabilmesi için yeterli olmayacağını ve hekimler tarafından etkili bir muayene ve tedavinin gerçekleştirilemeyeceğini belirtiyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kütahya milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Dünya Sağlık Örgütü’nün muayene süresini 20 dakika olarak öngördüğünü belirterek, bu durumun sağlıkta şiddet vakalarını arttıracağını, hekimlerin mesleklerine aidiyet ve mesleki tatmin duygularının zedeleneceğini, ayrıca hastaların yeterli tanı ve tedavisinin yapılamayacağı için kaçınılmaz olarak özen eksikliği ve tıbbi uygulama hatalarının ortaya çıkacağını aktardı. 

Kasap, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına mecliste yazılı soru önergesi sundu. Konuyla ilgili cevaplanmasını istediği sorular ise şunlar:

  1.  Hasta ve hekim ilişkilerine zarar veren bu uygulama sonucunda sağlıkta şiddetin artacağı, hekimlerin mesleklerine aidiyet ve mesleki tatmin duygusunun zedeleneceği, ayrıca hastaların yeterli tanı ve tedavisinin yapılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda Bakanlığınız neden böyle bir uygulamayı istemektedir?
  2. Hastaya yapılacak muayene işleminin kayıt, anamnez, hazırlık, fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamalar göz önüne alındığında; 5 dakikalık muayene sürelerinin yeterli bir değerlendirme yapılmasına uygun olmayacağı ve kaçınılmaz olarak özen eksikliği ve tıbbi uygulama hatalarına yol açacağı, hekimler tarafından etkili bir muayene ve tedavinin gerçekleştirilemeyeceği ortadayken Bakanlık olarak böyle bir uygulamayı tercih etmenizin sebebi nedir?
  3.  Bu uygulamayla yeterli ve nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamayan yurttaşlarımız, 5 dakikalık muayenelerde iyi bir hekim ve hasta ilişkisi kurulamadığından, hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) daha sık olarak muayeneye başvurmakta, bu da cari harcamaları arttırdığı gibi gereksiz ilaç kullanımına yol açmakta ve malpraktis konusunda şikâyetleri de arttırarak bir kısır döngüyle hekimlerimizin iş yükünü olumsuz etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında Bakanlık olarak bu uygulamadan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  4.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) muayene süresini 20 dakika olarak önerirken Bakanlığınız neden 5 dakikada ısrar etmekte bunu hangi bilimsel gerekçelerle açıklamaktadır?
  5. Türk Tabipleri Birliğinin de dikkat çektiği bu uygulamadan hekimlerin ve hastaların mağdur edilememesinin sağlanması için Bakanlık olarak ne yapacaksınız?