Mesai Saati Dışında İş Yerinde Alkol Aldı! 7 Yıllık Kıdem Tazminatından Oldu

Bir kurumda çalışan güvenlik görevlisi resmi tatil gününde iş yerinde alkol aldı. İşinden olan güvenlik görevlisi yargı yoluna başvuru yaptı. Yerel mahkeme çalışanın lehine karar verse de Yargıtay çalışanı haksız buldu.

Mesai Saati Dışında İş Yerinde Alkol Aldı! 7 Yıllık Kıdem Tazminatından Oldu

Kıdem tazminatı ödemelerine ilişkin örnek bir karar Yargıtay'dan geldi. Açılan bir davada yerel mahkemenin almış olduğu kararı bozan Yargıtay, iş yerinde mesai saatleri dışında alkol alınmasının tazminatsız işten çıkarılma sebebi olarak gördü. 

BAYRAM TATİLİNDE ÇALIŞTIĞI KURUMDA ALKOL ALDI

Güvenlik Amiri çalışma Ramazan Bayramı'nın ikingi gününde çalışma arkadaşları ile bayramlaşmak için iş yerine gitti. İş yerine gittiğinde büyük bir çok yaşayan amir, o gün çalışmayan güvenlikçilerin işyeri bahçesinde alkol masasında yakaladı. 

Emekli asker olan güvenlik amiri, kurum müdürünü aradı ve yaşanan olayı haber verdi. Yaşanan olay sonrası ise o gün işi olmayan güvenlik personeli işinden atıldı. Güvenlik Görevlisi işinden haksız bir şekilde atıldığını düşünürek İş Mahkesine başvuruda bulundu. Çalışan iş akdinin neden belirtilmeden feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, noter masrafı ve manevi tazminat alacaklarının hem taşeron şirketten hem de kamu kurumundan tahsilini talep etti.

İş Mahkemesi Alacakların Bir Kısmını Kabul Etti

İş Mahkemesi güvenlik personelinin açmış olduğu davada talep ettiği ödemelerin bir bölümünü kabul etti. İş Mahkemesi kararında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğini hükmetti. Daha sonra davalılar kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ile almış olduğu kararında , iş yerinde alkol alınmasının mesai saatleri içinde ya da dışında olmasının bir anlamı olmadığına dikkat çekti. 

Yargıtay Kararının İlgili Bölümü

İş Mahkemesinin aldığı kararı bozan  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu kararda yer alan ilgili düzenlemede "Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilebilmesi için 4857 Sayılı İş Kanun'un 25 II/d maddesi gereğince bu sebep yeterli olup işçinin alkollü bir şekilde iş yerinde bulunmasının iş akdinin haklı nedenle fesih sebebi sayılması için mesai saati içerisinde olmasına veya mesai saati dışında olup da işçinin adli bir olaya karışmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple davalı tarafça haklı fesih iddiası kanıtlandığından kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak yazılı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir."hükmü yer aldı. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@