Maaş Alan Herkesi İlgilendiriyor! Çalışan ile İşverenin Birbirine Karşı Borçları

Çalışma hayatında yer alan herkes için bilinmesi gereken haklar bulunuyor. Bu kapsamda özellikle özel sektörde çalışanlar için hakların korunması zaman zaman daha önemli hale gelebiliyor. Bu tür durumlarda kalmadan önce işveren ve çalışanların birbirlerine olan yükümlülüklerini bilmesi gerekiyor.

Maaş Alan Herkesi İlgilendiriyor! Çalışan ile İşverenin Birbirine Karşı Borçları

Türkiye'de milyonlarca kadın ve erkek çalışma hayatı içerisinde yer alıyorlar. İşveren ve çalışan konumunda olan vatandaşlar ise zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyorlar. Sorunların çözümünde çalışanların ve işverenlerin kendi hak ve sorumluluklarını bilmesi oldukça önemli.

Kamu Gündemi olarak bizlerde çalışma hayatında yer alan maaş alan herkesi ilgilendiren bu sorumlulukları paylaşıyoruz. 

ÇALIŞMA HAYATINDA YER ALANLAR İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Anayasa, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili tüm yönetmelikler kapsamında çalışma hayatında yer alan işçiler, çalışanlar ile işverenlerin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. 

İşveren ile çalışan arasında bulunan bu sorumluluklar birlikte çalışılmaya başladığı andan itibaren başlar ve iş sözleşmesinin sona erdiği süreye kadar devam eder. Bu süreç içerisinde hem çalışanlar hemde işverenler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeliler. 

İşçinin işverene karşı sorumlu olduğu borçlar ile işverenin işçiye karşı sorumlu olduğu borçlar karşılıklı hakları sağlar. 

İşveren ve işçilerin elde ettikleri haklar ise yasalarla koruma altındadır. İşveren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmezse çalışanına tazminat ödemek zorunda kalırken işçi de aynı şekilde sorumluluklarını yerine getirmezse haklarından mahrum kalabilir. 

Çalışanların, İşçilerin Sorumlulukları

* İş görme borcu: çalışanın işverene en temel borcu işe başladığı günden itibaren talep edilen işin yerine getirilmesidir. Çalışan kendisinden talep edilen ve iş sözleşmesinde belirtilen görevleri yerine getirmelidir. 

* İşverenin Talimatına Uyma Borcu: Borçlar Kanununa göre, işveren işin görülmesi ve işçilerin işyerindeki davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimat verebilir. Ancak bu talimatlar gerekli kurallar çerçevesinde ve çalışma hukukuna uygun olmak zorunda. 

* Diğer sorumlu olunan alanlar ise; Sadakat Borcu, Teslim ve Hesap Verme Borcu, Rekabet Etmeme Borcu olarak sıralanır. 

İşverenlerin Çalışanlara Sorumlulukları

* Ücret Ödeme Borcu: İşverenin en temel borcu çalıştırdığı personellerine anlaşılan tutar ve sürece göre ödemelerini düzenli yapmasıdır. Ücret ödemeleri anlaşılan zamanda, anlaşılan tutarda sorunsuz, eksiksiz yapılmalıdr. 

* İşçiyi Gözetme (Koruma) Borcu: Bu sorunluluk kapsamında işverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak işçinin sağlığını korumak zorundalar. Bunun yanında psikolojik baskı, işçinin kişisel verilerini koruma gibi özel durumlarda bu sorumluluk altındadır. 

* Diğer Sorumlu Olunan Alanlar; İş Kanununa göre izin ve tatiller, sigortasız çalıştırmama, çalışanların tamamına eşit davranma, işçiyi gerçek ücreti üzerinden SGK’ya bildirme, işçi işten ayrıldığında eğer hak etmişse tazminatlarını ödeme, çalışma belgesi verme olarak sıralanır. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@