Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Ek bir maddenin eklendiği yönetmelikte DSİ bünyesine yapılacak alımlara dair esaslar yer aldı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

2 Haziran tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete'de kamuya işçi alımlarında uygulanan yönetmeliğe ek bir geçici madde eklendi. Devlet Su İşleri bünyesine yapılacak personel alımlarına dair esasların yer aldığı yönetmelikte alım sürecine ilişkin detaylar belirlendi. 

KAMUYA İŞÇİ ALIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik." kapsamında yapılan düzenleme ile yönetmelikte yer alan 8 madddenin hemen ardından geçici 9 madde eklendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar "Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." ifadeleri ile duyuruldu. 

Eklenen Geçici Madde

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) 2021 ve 2022 yılları içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartlan taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ve ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@