İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatını Nasıl Alır? Sağlık, Ahlak, Zorlayıcı Sebepler

İstifa durumunda kıdem tazminatını hangi şartlarda alınır? Zorlayıcı, ahlaki, ve sağlık şartları nelerdir? Kıdem tazminatı almak için gerekli olan tüm koşullar ve işçilerin sağlamaları gereken diğer şartlar neler? istifa durumunda kıdem tazminatı almak isteyen çalışanların bilmeleri gereken tüm esaslar.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatını Nasıl Alır? Sağlık, Ahlak, Zorlayıcı Sebepler

Kıdem tazminatının alınabilmesi için çalışanların işlerinden kendi rızası dışında çıkarılmış olmaları esas şart olarak uygulanır. Ancak çalışanların istifa durumunda da kıdem tazminatı alma hakları vardır. İstifa durumunda kıdem tazminatı almak isteyenlerin ise hem haklı bir nedenleri olması gerek hemde bu nedenlerini kanıtlamaları istenir. 

KIDEM TAZMİNATI NEDİR GENEL ŞARTLARI NELER?

Kıdem tazminatı bir işyerinde bir yıldan daha uzun çalışan sigortalıların işten çıkarılmaları durumunda ödenir. Ödemeler brüt maaş üzerinden peşin yapılır. Bir işyerinde kendi rızası dışından işinden çıkarılan personellere çalıştıkları yıl süresine göre kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan az çalışanlara kıdem tazminatı ödenmez.

Örneğin bir işyerinde 1 yıl çalışan bir personel 1 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı alır. Eğer çalışan asgari ücretliyse bu rakam 2021 yılında 3 bin 577 TL'dir Ancak çalışan 2 yıllık çalışan ise kıdem tazminatı ödemesi 2 maaş tutarında olur. Çalışılan her bir yıl bir aylık brüt maaş tutarında kıdem tazminatı anlamına geliyor. 

İSTİFA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI

İsitifa durumunda kıdem tazminatı ödenmesi belirli şartlara bağlıdr. Çalışanın sağlık sorunları, işyerinde yaşadığı zorlayıcı sebepler veya ahlaki kurallara uygun olmayan durumlar istifa durumunda kıdem tazminatı alınmasını sağlar. 

Sağlık Şartları

* İşyerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (iş kazası, meslek hastalığı vs.) ve işçi iş akdini bu gerekçe ile  tek taraflı olarak feshederse kıdem tazminatına hak kazanır.

Zorlayıcı Nedenler - Durumlar

* Erkek çalışanlar için askerlik süresinin gelmesi zorlayıcı sebep kapsamındadır ve erkek çalışan askere gitmek için işinden ayrılırsa işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda. 

* Kadın çalışanlar evlenir ve evlendiği tarihten bir yıl içinde işinden ayrılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

* İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek durumlar oluşursa çalışan işinden çıkabilir ve kıdem tazminatı alabilir. 

Ahlaki Şartlar

* Mobbing, psikolojik şiddet, çalışanın istifaya zorlanması, tazminatsız çıkarılmak istenmesi istifa durumunda kıdem tazminatı alma hakkı sağlar. 

* Çalışanın maaşının, ücretinin eksik yatırılması.

* Çalışanın SGK primlerinin eksik ödenmesi.

* Çalışan resmi tatillerde çalışmaya zorlanır, ek mesai ücreti ödenmezse kıdem tazminatı alabilir.

* Yine işveren tarafından işçinin haberi olmaksızın SGK’da giriş-çıkış yaparsa kıdem tazminatı hakkı doğar. 

* Yıllık izin tüm kullandırılmıyorsa istifa durumunda kıdem tazminatı alınır. 

GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Çalışanların dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ise işten çıkış aşamasında sunulacak olan dilekçe. Bu süreçte çalışan dilekçesinde istifa ediyorum ifadesini kullanmamalı. Bu tür durumlarda iş akdimi belirli nedenden dolayı haklı gerekçe ile tek taraflı olarak feshediyorum ifadesi kullanılmalı. Ayrıca dilekçede neden istifa edildiği de açıkça bildirimeli. Örnek olarak SGK ücretiminin eksik yatırılması nedeniyle iş akdini haklı gerekçe ile tek taraflı olarak feshediyorum, gibi. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@