İş Hayatında Olan Herkes Bilmeli! SGK'nın İş Kazası Saydığı Durumlar

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatı içerisinde yaşanan her yaralanmayı yada sağlık sorununu iş kazası saymamakta. SGK'nın iş kazası saydığı durumları ve sağlanan hakları yazımızda bir araya getirdik.

İş Hayatında Olan Herkes Bilmeli! SGK'nın İş Kazası Saydığı Durumlar

Çalışanın iş kazası durumunda sağlanan haklardan yararlanabilmesi için oluşan durumun SGK mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Gerekli şartların sağlanması durumunda meydana gelen sağlık sorunları iş kazası kapsamında değerlendirilir. 

İŞ KAZASI SAYILMASI İÇİN

Öncelikle çalışanın yaşadığı sağlık sorunun işyerinde meydana gelmesi gerekiyor. Ancak burada belli bir alan geçerli değil. Kazayı geçiren çalışanın iş kazası kapsamında yer alması için öncelikle sigortalı çalışan olması ve işyerinde, işyeri sayılan bir yerdeyken söz konusu sorunun yaşanmış olması gerekiyor.

Ayrıca iş kazası için çalışanın yapmakta olduğu işin işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi bir diğer koşul. İş kazasının diğer koşulları ise kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedenen ya da ruhen özre uğramasıdır. 

İŞ KAZASI KAPSAMINDA YER ALAN İŞYERİ ALANLARI

* İşyeri, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler.

* Personellerin dinlenme alanları.

* Kadın personeller için çocuk emzirme odaları.

* Tüm personeller için ayrılan yemek, uyku, yıkanma odaları.

* Yine personellerin kullanımı için ayrılan muayene ve bakım alanları.

* Çalışanlar için beden veya meslek eğitimi yerleri

* Avlu ve büro gibi alanlar. 

BAZI ÖZEL DURUMLAR

Personellerin yaşadıkları kazaların iş kazası olması için yürütülmekte olan iş nedeniyle olması gerektiğini aktarmıştık. Ancak burada bazı özel durumlar var. Bir işyerinde çalışan personel görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmiş ve bu görevlendirme nedeniyle asıl işini yapmadan kaza geçirmişse, bu durumda iş kazası olarak nitelendirilir. 

İşin niteliği gereği işverenin işçisini işyeri dışında görevlendirmesi halinde de Kanun, sigortalıyı karşılaşabileceği kaza risklerine karşı teminat altına almaktadır.

SİGORTASIZ ÇALIŞANLAR

Sigortasız olarak çalışanların iş kazası hükümlerinden faydalanmaları mümkün değil. Bu kapsamda iş kazası sigortalı olarak çalışılması durumunda geçerli oluyor. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@