Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasında Yönetmelik Değişikliği! 11 Haziran 2021 Resmi Gazete Kararı

Resmi Gazete'de fiili hizmet süresi zammına ilişkin yeni esaslar yayımlandı. Yeni düzenlemeler ve Resmi Gazete'de yer alan kararın ayrıntıları.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasında Yönetmelik Değişikliği! 11 Haziran 2021 Resmi Gazete Kararı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, fiili hizmet süresi zam uygulamasında değişiklik içeren düzenleme yer aldı. 

Yasalaşarak uygulamaya giren düzenleme kapsamında yer alan yeni dönem değişikleri ve uygulamada yer alan esaslar şu şekilde oldu. İşte Resmi Gazete'de yer alan düzenleme esasları. 

RESMİ GAZETE'DE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI DEĞİŞİKLİĞİ

11 Haziran 2021 Tarihli ve 31508 Sayılı Resmî Gazete'de, "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı yer aldı. 

Karar kapsamında bazı satırların değiştirildiği bundan sonraki dönemde düzenlemenin yeni esaslara göre olacağı ilan edildi. 

İlgili Düzenleme Maddesi

"MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (13), (14), (16) ve (18) numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yasama organı üyesi olması” ibaresinden sonra"

Yeni Dönem Tablo ve Değişikller

Tablodaki İşler Kapsamında Olmayanlar;

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede ayrıca tabloda ki işler kapsamında olmayanlar için uygulanacak esaslarda bildirildi. 

"Ayrıca sigortalıların çalıştıkları işyerinin esas faaliyet alanı birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olmasa da işyerinin faaliyet alanının bir bölümünde gerçekleştirilen işin birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olması durumunda bu bölümde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlandırılır.”

KARARDA YER ALAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

"Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yer alan yeni düzenlemeler ise şu iki maddede yer aldı. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(18)” ibaresi “(20)” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrasında yer alan “ayından” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (18) numarada belirtilen Cumhurbaşkanı yardımcıları 9/7/2018 tarihinden, (19) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 25/8/2017 tarihinden, (20) numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar ise 3/8/2018 tarihinden” ibaresi eklenmiştir.

“Emeklilik yaş haddinden indirilmesine esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay içerisinde fiili hizmet süresi zammı belge türü ile diğer belge türlerinden bildirilen gün sayıları toplamı ayda 30 günü geçmemek üzere değerlendirilir.”

İlan edilen kararlar ve "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenleme 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak ve yönetmelik hükümleri Çalışma Bakanı tarafından yürütülecek. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@