Spk, 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesini Belirledi

-Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul değerleme asgari ücret uygulama esaslarını belirledi.  ANKARA(ANKA) - Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul değerleme asgari ücret uygulama esaslarını belirledi.&nbs

Kamu Personel Alım İlanları 01.01.2015, 12:15
Spk, 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesini Belirledi

-Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul değerleme asgari ücret uygulama esaslarını belirledi. 

ANKARA(ANKA) - Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul değerleme asgari ücret uygulama esaslarını belirledi. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanacak. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olacak ve taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilecek.

Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olacak ve hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemeyecek, ayrıca ödenecek.

Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemeyecek. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekecek.

Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.

Değerleme konusu taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili taşınmaz iş bu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.

Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkün olacak. Bu halde, ekli tarifede belirlenen asgari ücretin en az yüzde 50’sinin hizmet alınan diğer Birlik üyesine ödenmesi şart olacak. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenecek.


Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerde indirim uygulanmayacak.
Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamayacak.İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkili olacak.

İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. (ANKA)

( AR/ÖZK) 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@