Sağlık Hizmetleri Memurlarının Ek Göstergelerinin Yükseltilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin tarafından sağlık hizmetleri sınıfında bulunan memurların ek göstergelerinin yükseltilmesi için bir kanun teklifi verildi. İlgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sağlık Hizmetleri Memurlarının Ek Göstergelerinin Yükseltilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!

Sağlık sınıfında bulunan sağlık memurlarının ek gösterge beklentilerine yönelik önemli bir gelişme yaşandı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bir kanun teklifi vererek sağlık memurlarının ek göstergelerinde düzenleme yapılmasını istedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GAYRETLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR!

27/4 Dönemi ve Yasama Yılı, 2/3345 Esas Numaralı 21 Ocak 2021 tarihli Devlet Memurları Kanununda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesini açıklayan Fikret Şahin, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın toplun nezdinde önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve eczacılarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın koronavirüs mücadelesinde gösterdikleri gayretler takdirle karşılanmıştır. Özellikle salgının ilk döneminde kişisel koruyucu ekipmanların olmaması gibi büyük bir engelde dahi sağlık çalışanlarımız fedakarlık yapmaktan geri durmamışlardır. Çok büyük gayret göstermelerine karşın sağlık çalılşanlarımız bu gayretlerin karşılıklarını yeteri kadar alamamışlardır.” dedi.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN KANUN TEKLİFİ!

Ek göstergeye yönelik verdiği kanun teklifinin detaylarını açıklayan Fikret Şahin, “Ek gösterge, memurların aldıkları maaşları ve emekli aylıklarını çok önemli derecede etkilemektedir. Özellikle 3600'ün altın ek göstergesi bulunan memurların bunun yükseltişlmesine dair istekleri ortadadır. Sağlık çalışanlarımız da ek göstergelerinin yükseltilmesini uzun bir süredir talep etmektedirler. Koronavirüs mücadelesi devam ederken sağlık çalışanlarının düşük ücretler almamalarını ve emeklilikte maaşlarının yarısını kaybetmemelerini sağlamak onlara verilecek önemin delili olacaktır.” ifadelerini kullandı.

YENİ EK GÖSTERGELER KANUN TEKLİFİNDE YER ALDI!

Ek göstergelerin ne şekilde yükselmesini talep ettiklerini de açıklayan Fikret Şahin, “Sağlık çalışanlarımız arasında adil ve eşit bir gelir dağılımı sağlayabilmek için hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru gibi unvanlar arasında dengeli bri yapı kurmak gerekir. Bu bağlamda sunduğumuz kanun teklifiyle 3600 ek gösterge alan hekimlerin ek göstergelerini 5300'e, 3000 ek gösterge alan hemşirelerimizin ve sağlık memurlarımızın ek göstergelerini 3600'e, 2220 ek gösterge alan yükseköğrenim gören diğer sağlık çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e ve 1500 ek gösterge alan diğer sağlık çalışanlarınının ek göstergelerini 2300'e çıkarılmasını teklif ediyoruz.” şeklinde ifade etti.

Kamugundemi.com

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@