Resmi Gazete Kararıyla Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Tamamıyla Yenilendi

30 Nisan tarihli Resmi Gazete kararıyla devlet memurları disiplin yönetmeliği değişti. 1982 yılı tarihli son düzenleme baştan sona tamamıyla yenilenirken 1982 tarihli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. İşte yayımlanan yeni yönetmelik.

Resmi Gazete Kararıyla Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Tamamıyla Yenilendi

30 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de devlet memurlarını yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)" adıyla yayımlanan yeni yönetmelikte, devlet kurumlarında çalışan personellerin disiplin yönetmeliği tümüyle yenilendi. 

Yeni yönetmeliğin uygulamaya girmesinin ardından 982 tarihli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmış oldu. 

MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ'NİN İÇERİĞİ

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında alınan karara dair "Karar Sayısı: 3935 Ekli "Devlet Memurların Disiplin Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." maddesi yer aldı. 

Yeni yönetmeliğin ilk bölümünde, disiplin yönetmeliğinin amacı, kapsamı, dayanağı bildirildi. Disiplin Amirlerinin tespiti, görev ve yetkilerine ilişkin maddelerinde yer aldığı yönetmelikte ayrıca Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurallarının görevleri tanımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)" düzenlemede ayrıca Kamuda Merkez Teşkilatlarında Disiplin Kurulunun Oluşturulma Esasları da bildirildi. İl Disiplin Kurulu, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Bölge Disiplin Kurulu, Mahalli İdarelerin Disiplin Kurulu'nun kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte açıklandı. 

Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri'de yönetmelikte belirtildi.

Buna Göre Disiplin Kurulu

a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifini değerlendirmeye,

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması talepleri hakkında mütalaa vermeye, yetkilidir.

(2) Disiplin kurullarının ayn bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

Yüksek Disiplin Kurulu ise;

a) Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermeye,

b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları değerlendirmeye, yetkilidir.

(2) Yüksek disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)" kapsamında ayrıca Disiplin Soruşturması, Süreler ve Kararların Tebliği ile Disiplin Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu ile Disiplin Cezalarının Uygulanması esasları da yer aldı. 

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği Tam Metin için TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@