O Memurlara AYM'den Müjde!

Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirilen kamu görevlilerine ödenecek konaklama giderleri ile ilgili kanun hükmü hakkında bakın ne karar aldı. İşte ayrıntılar...

Memurlar 15.12.2015, 22:57
O Memurlara AYM'den Müjde!

Anayasa Mahkemesi, geçici görevlendirilen kamu görevlilerine ödenecek konaklama giderini 10 günle sınırlayan kanun hükmünü iptal etti.

 

 

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan gerekçeli kararına  göre, geçici görevlendirilen bir kamu görevlisi, konaklama giderinin ödenmesi  istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine, Trabzon Bölge İdare Mahkemesinde dava  açtı.

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi de dava konusu 6245 sayılı Harcırah  Kanununda yer alan "geçici görevlendirilen kamu personeline her defasında on gün  ile sınırlı olmak kaydıyla konaklama gideri ödeneceğine" ilişkin düzenlemenin  Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali ve yürürlüğünün durdurulması  istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Yüksek Mahkeme, kanunun 33. maddesine eklenen "...her defasında on gün  ile sınırlı olmak…" ibaresini iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, Anayasa'nın 2. maddesine göre,  Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu, bu maddede ifade edilen  sosyal hukuk devletinin, "temel hak ve özgürlükleri en geniş ölçüde  gerçekleştiren, güvence altına alan, toplumsal gerekleri ve toplum yararını  gözeten, kişi ve toplum yararı arasında denge kuran, toplumsal dayanışmayı en üst  düzeyde gerçekleştiren, eşitliği ve sosyal adaleti sağlayan, çalışma hayatının  gelişmesi için önlemler alarak çalışanları koruyan, sosyal güvenlik sorunlarını  çözmeyi yüklenmiş, ülkenin kalkınmasıyla birlikte ulusal gelirin sosyal katmanlar  arasında adaletli biçimde dağıtılmasını amaç edinmiş devlet" olarak tanımlandığı  belirtildi.

Kamu görevlileri ile kamu idareleri arasındaki hizmet ilişkilerinin  kural işlemlerle düzenlendiği, kamu görevlilerinin, belirli bir statüde, nesnel  kurallara göre hizmet yürüttükleri vurgulanan gerekçede, kamu görevlilerinin  geçici görevlendirilmelerinin de kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, tabi oldukları kurumların özel düzenlemeleri  ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapıldığı hatırlatıldı.

Gerekçede, "Geçici görevlendirilme sebebiyle asıl görev yeri dışında  konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle  karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamuhizmetinin yürütülmesinden  kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerekmektedir. Konaklama giderinin  ödenmesini on gün ile sınırlayan itiraz konusu kural, sosyal hukuk devleti  ilkesiyle bağdaşmamaktadır" denildi. 

CNNTürk

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@