Naklen Atanan Memura Gündeliğin 20 Katı Masraf Ücreti Ödenecek

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nda yapılan değişiklik ile görev yerinden ataması yapılan memura görev yolluğu olarak yer değiştirme masrafı verilmesi kararı alındı. Kanun kapsamında yeni görev yerinde göreve başlayacak memurun kendisi için gündeliğinin 40 katı, her bir aile ferdi için ise 10 katı değerinde masraf ödenmesine kararı verildi. 

Naklen Atanan Memura Gündeliğin 20 Katı Masraf Ücreti Ödenecek

Harcırah Kanunu’nun 10. maddesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışır durumda iken sürekli bir görev için başka görev yerine naklen ataması yapılan memura görev yolluğu verilmesi hükmüne yer verildi. Yurt içinden yurt dışına ya da farklı memuriyet merkezine atanan memurların ve hizmetlilerin yeni görev yerine gidene kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği belirtildi.Kanunun 10. Maddesine göre naklen ataması gerçekleşmiş memurlar için yeni görev yerlerine taşınması ile aile fertlerinin ve fertlere ait ev eşyalarının taşıtılması kanun kapsamına yer aldı. 6245 sayılı kanun kapsamında yer değiştiren memura yine aynı kanunun 45. Maddesinde yer alan hükme göre yer değiştirme masrafı olarak memurun kendisine gündeliğinin 20 katı, memur ile beraber yer değiştirecek aile fertlerine ise her biri için yurtiçi gündeliğin 10 katı masraf ödemesi yapılması gerektiği belirtildi.Memur Eşine C Bendi Hükümleri UygulanacakKanunda yer alan 13, 15,16 ve 17. maddeler dikkate alındığında geçerli bir durum olarak kabul edilen hallerde aile fertlerinin hizmetli veya memur ile birlikte taşınmayarak, başka bir mahalle gitmeleri veya mahalden dönüşleri için gerekli yer değiştirme masrafı hizmetli veya memur göz önüne alınarak hesaplanır hükmü geçerli sayıldı.Geçerli sayılan hüküm doğrultusunda harcırah ödemesine sahip memur veya hizmetli eşine verilecek olan harcırah miktarı kanunun c bendinde belirtilen miktarın yarısına denk gelecek şekilde ödenecek.Atanan Memura Gündeliklerin 20 Katı Yol Masrafı ÖdenecekEski görev mahallinden yeni görev mahalline ataması yapılan memurun aile fertleri ve fertlere ait eşyalar olmaksızın sadece kendisi giden memur için sürekli görev yolluğu olarak bir gün için, yurt içi gündeliklerinin 20 katında yer değiştirme giderinin ödenmesi gerektiği belirtildi.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@