Memurların Disiplin Affı İçin Kanun Teklifi Verildi

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 14/2/2005 tarihinden sonra işlemiş oldukları fiiller nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarının tüm sonuçlarıyla affedilmesi için Kanun Teklifi hazırlandı.

Memurlar 21.09.2015, 02:48
Memurların Disiplin Affı İçin Kanun Teklifi Verildi

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Meclis Başkanlığına sunuldu.  

Kanun Teklifi; Memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından 14/2/2005 tarihinden 1/9/2015 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen disiplin cezaları tüm sonuçlarıyla birlikte affedilmesini öngörüyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde özetle;

Memurlar ve diğer kamu görevlilerine, işledikleri bazı fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarının zaman aman çıkarılan yasal düzenlemelerle affedildiği, ve son olarak 5525 sayılı Kanunla 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları affedildiği,

Bazı dönemlerde çıkarılan kanunlarla disiplin cezalarının affedilmiş olmasının, disiplin cezası almış olanların sıklıkla af kanunu beklemesine neden olduğu,

Son disiplin affı uygulamasının üzerinden 10 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması ve daha önceki af kanunları da göz önünde bulundurulduğunda geçen süre içerisinde bazı fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının affedilmesinin eşitlik ilkelerine uygun olacağı,

Teklif ile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre verilmiş bazı yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara 14/2/2005 tarihinden 1/9/2015 tarihine kadar işlemiş oldukları fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 1‘inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 2'nci maddesinde yer alan “14/2/2005” ibaresi “1/9/2015” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: TürkiyeEgitim

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@