Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?

Memur görev aylıkları ile memur emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan unsurlar farklıdır. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kısıtlı unsurlar esas alınmaktadır. Bu hesaplama farklılığı emekli aylıklarında büyük bir azalmaya sebebiyet vermektedir.

Memurlar 28.08.2019, 19:04 28.08.2019, 22:27
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?

Devlet memurları (genel olarak erkek devlet memurları) hizmet ve yaş süreleri dolmasına rağmen niçin 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görev yapmayı tercih etmektedirler.

Memur görev aylıkları ile memur emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan unsurlar farklıdır. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kısıtlı unsurlar esas alınmaktadır. Bu hesaplama farklılığı emekli aylıklarında büyük bir azalmaya sebebiyet vermektedir.

Görev aylıklarında esas alınan kalemlerin büyük bir kısmı, emekli aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmamaktadır.

Örneğin: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 152 de belirtilmiş olan zamlar, ek ödeme gibi tutarlar vb. gibi görev aylıklarını etkileyen unsurlar eklenmemektedir.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisine tabi tutulan unsurlar esas alınmaktadır. Bu unsurlar şunlardır:

1- Derece ve kademe,
2- Gösterge, Ek gösterge, 
3- Taban aylığı
4- Kıdem aylığı
5- Ek gösterge rakamlarına göre gruplandırılan yüzde oranları,
6- Memur maaş katsayısı

Bunların dışında görev aylıklarını artıran diğer unsurlar hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu ise görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkı yarı yarıya 1/3 oranına dahi düşürebilmektedir. Bu farklı tutarlar memurun emekli olma düşüncesini öteleyebilmektedir.

Gündemde olan 3600 ek gösterge beklentisi de, memurların emeklilik düşüncesini öteleyebilmelerinde büyük bir etken olarak görünmektedir.

Görev aylığı ile emekli aylığı ve emekli ikramiyesini büyük ölçüde etkileyen unsur ek göstergedir.

Ek gösterge rakamının yüksek olması 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 hükmünün uygulanmasında avantaj sağlamaktadır.

Ek Madde 70 hükmündeki gruplandırma şu şekildedir.

Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;
a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,
b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; 
Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255 ine,
Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 215 ine,
Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 195 ine,Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 165 ine,
Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 145 ine,
Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85 ine,
Diğerlerinde % 55 ine,
tekabül eden miktarı,emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

Örnek olarak:

1 inci derece 4 üncü kademe 2200 ek göstergeye sahip Yüksek okul mezunu Şube Müdürü, Şef, Memur, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni vb. gibi ünvanlarda görev yapan 30 yıllık memurlar emekli olduklarında;

3218 TL. aylık, 116005 Emekli ikramiyesi alırlar.

1 inci derece 4 üncü kademe 3600 ek göstergeye sahip Yüksek okul mezunu mühendis, mimar, polis memuru, avukat, hukuk müşaviri, doktor vb. gibi ünvanlarda görev yapan 30 yıllık memurlar emekli olduklarında;

4036 TL. aylık, 145497 TL. emekli ikramiyesi alırlar.

Daha yüksek ek göstergeli olup makam, temsil veya görev tazminatı verilmiş unvanlarda bulunanlar için emekli aylıkları daha yüksek olmaktadır.

Emekli maaşı, emekli ikramiyesi hesabı için http://www.memurlar.net/emeklimaas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç olarak, görev aylıkları ile emekli aylıkları arasında bir kıyaslama yapıldığında emekli olmayıp 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar görevlerini yapmayı düşünenlerin olduğu bir gerçektir.

Emekli aylıklarının ve emekli ikramiyesinin hesaplama tutarlarından da anlaşılacağı üzere ek gösterge rakamının yüksek olması ve ek gösterge rakamlarına göre gruplandırma oranlarının etkisinin emekli aylık ve emekli ikramiyesinin az veya çok olmasını sağlamada büyük bir unsur olduğu görülecektir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 70 hükmündeki oranlarda yakın zamanda 15 er puanlık bir artırım yapılmıştır. Ancak bu artırımın ek göstergesi yüksek olanla, ek göstergesi düşük veya ek göstergesiz görevler arasında farklı olarak yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Yine, 1985 yılından itibaren bazı unvanlar hariç (daire başkanı, polis memurları, uzmanlıklar vb. gibi) diğer ünvanlarda ek gösterge yükseltme işlemi yapılmamıştır. Özellikle 3600 Ek gösterge yükseltme işleminin de ünvanlar bazında eşitlik ve hakkaniyet gözetilmek suretiyle yapılmasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Tabi ki hiç ek göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı personeli için de bir ek gösterge tespitinin yapılmasını da hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi memurlar hakkındadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına tabi memurlar hakkında değildir. Ancak, 5510 sayılı Kanun kurallarına tabi memurlar için de azami çalışabilecekleri yaş haddine kadar görev yapmak isteyenler de olabilecektir. Yani, görev maaşı ile emekli maaşı arasında çok büyük bir fark olduğu müddetçe hiçbir memur emekli olmayı düşünmez.

Bu değerlendirmelerimiz genelde 55 yaş ve üzeri memurlar için olmakla birlikte, emekli olmayı düşünen 2200 ve daha az ek göstergeli veya ek göstergesiz tüm memurlar için de geçerli olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@