Memur Öğretmenlerin Sesi Artık Duyulmalı

Uzun süredir öğretmen olmayı bekleyen memur öğretmenlerin bu haklı talebine kulak tıkayan yetkililerin öğretmen olma talebine kulak tıkayan bu yaklaşımdan vazgeçmeleri gerekir.

Memurlar 21.08.2015, 18:42
Memur Öğretmenlerin Sesi Artık Duyulmalı

Uzun süredir öğretmen olmayı bekleyen memur öğretmenlerin bu haklı talebine kulak tıkayan yetkililerin öğretmen olma talebine kulak tıkayan bu yaklaşımdan vazgeçmeleri gerekir. Kamuoyunda büyük destek gören memur öğretmenlerin talebi gayet makul ve bir o kadar da gerçekleştirilebilir bir talep. İşte kendi kalemlerinden memur öğretmenlerin talepleri:

MEB, 2015-16 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlamadan Artık Yaşları da İlerleyen MEMURÖĞRETMENLERin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları "Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya "SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri" ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutulup ya eskisi gibi %3’lük kontenjanla ya da tahminen 3000'nin biraz üzeri kişilik toplu bir kadro kaydırmasıyla sağlanmalı, isteyen tüm memuröğretmenler asıl meslekleri öğretmenliğe, okullarında öğrencilerine kavuşturulmalıdır!   

 

MEMURÖĞRETMENLER KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

1)  Öğretmenlik dışı memuriyeti kazanmak zorunda bırakılmadan önce zaten MEB'in özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmış hatta hem öğretmenlikte hem de memuriyette adaylığı kaldırılmış memuröğretmenler.

MEMURÖĞRETMENLERin içinde devlet öğretmenliğine ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES(ALES)+KPSS+...vs  sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB'in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul veya dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..

2) Kamu görevlisiyken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olabilecek memurlar.                      

DEVLET ÖĞRETMENLİĞİ YAPMA HAKKI OLAN MEMURLARI KENDİ İÇLERİNDE ADİL BİR ÖLÇÜTLE SIRALAYIP MEBE GEÇİREREK, VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DÜZENİNE ALTERNATİF OLACAK MALİYETSİZ  VERİMLİ MEMURÖĞRETMEN ÇÖZÜMÜ:

Talebimiz; MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle DEVLETTE ÖĞRETMENLİK yapma haklarının yok edilmemesidir.

Biz MEMURÖĞRETMENLER, devletten maaş almayan ve bizler gibi KPSS ile memurluk da kazanmamış ama devlette öğretmen kadrosu verilmeye çalışılan dershaneci meslektaşlarımızdan daha fazla bir şey istemiyoruz!

Elimizden yönetmelikle alınmış kanuni hakkımızın iadesini ve mağduriyetimizin giderilmesini, asıl yapmak istediğimiz işimize kavuşarak devletimizin eğitim-öğretim camiasına  katılmayı bekliyoruz!

MEMURÖĞRETMENLER YÖNETMELİKLE ENGELLENİRKEN ÇİFTE STANDARTTIN DA ÜZERİNDE YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALAR, HUKUKİ TUTARSIZLIK

06.05.2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31.08.2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır. Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSSye girerek puan üstünlüğüne göre yeni mezunlar ile aynı havuzdan atanma şartı getirilmiştir.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!

Burada dershane öğretmenlerinin deneyimlerinden yararlanılması isteği ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki aralarında MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER var!) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay dairelerinde açılmış ve hala süren davalarda MEB Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!  Oysa:                  

1) Haziran2015 itibariyle; memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin hiçbir şeklinde yer almamış ve hala da olmayan bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz atanması süreci Anayasa Mahkemesi kararına rağmen zorlanmaktadır!

2) "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!

3) KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma-öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!

4) KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE ZATEN MEMUR MAAŞI ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERİN BÜTÇEYE YÜK OLMADAN MEBE MALİYETSİZ GEÇİRİLMESİ FIRSATI

MEB öğretmen gereksinimini 90.000 ücretli mevsimlik öğretmenle gidermeye çalışırken, devletin zaten maaş ödediği MEMURÖĞRETMENLERİN devlet dairelerinden devlet okullarına kanuni hakları olan kurumlar arası geçişini kendi aralarında sıralamaktan bile kaçarak engellenmesi akıl- mantık-etik-hukuk dışı bir tutumdur.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!" açıklaması  yine  Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!"  ifadeleri apaçık ortadır!

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan, eğitim sisteminde memnuniyet oluşturmayıp sayıları 90.000'i aşan ücretli-vekil-mevsimlik öğretmenler ve sadece mülakatla atanacak bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSSsiz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, devletten zaten maaş alan, KPSS ile kamu görevlisi olmuş ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, devlet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını sorunsuzca, maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet içinde akıllıca kapatmış olur.

DİPLOMA UNVANI-MEZUNİYET ÜZERİNDEN VERİMLİ İSTİHDAM, KAMU YARARINA DOĞRU YERLEŞTİRME

Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı ile TH sınıfı düz-ön sıfatlı MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ÇÖZÜMLEYİCİ, PROGRAMCI ... vb kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi, iktisat, işletme ... vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!

Böylelikle çalıştıkları kurumlardaki YH, GİH, TH, ...vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!

ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) HAKSIZ REKABETİ VE KPSSnin AMACI

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!

Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSSde P10 puan türünde 0,15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır! (Not: İstisnalar dışında genelde p121 puanı 65 olanın p10 puanı zaten 75 civarıdır.)

Son iki yıldır da ÖABTye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

31.08.2012 yönetmelik değişikliğinin öncesinde memurlukta da adaylığı kaldırılmış öğretmenler için ayrıca kazanılmış hak kaybıdır ve bunun hukukta yeri asla yoktur! Yaşları ilerleyen memuröğretmenleri  sanki kamu personeli değillermiş gibi KPSSye yeniden sokup sıralamak ayrıca evli-barklı,çocuklu insanları 40 yaşlarına yaklaşırken sanki KPSS bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta olmayan ÖABTye sokmak, 20li yaşlardaki yeni mezunlarla yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

Memuröğretmenlerin sabah 7’de evden çıkışla başlayıp akşam 7’de eve ulaşmakla sonuçlanan bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeye çabaladıkları bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ T.B.M.M.’de verilmiş SORU ÖNERGESİ  :  

18 Haziran 2014 günü İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL; “Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri” ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Yazılı Soru Önergesi vermiştir.

ÖĞRETMENLİĞE GEÇİRİLECEK YÖNETMELİKZEDE MEMURLAR İÇİN UYGULANACAK BASİT ÇÖZÜM:

Memur Olmayan Dershaneciler KPSSsiz Devlet Öğretmeni Yapılmaya Çalışılırken; Öğretmen Olan KPSSli MEMURÖĞRETMENLERin Devlet Öğretmenliğine Kurumlar-arası & Kurum-içi Geçişlerinin Yönetmelik Değişikliği İle Engellenmesinin Hiçbir Dayanağı Kalmamıştır! Bu Durum MEBi Artık Tamamen Zor Durumda Bırakmıştır!

Kamuoyunda dershanelerin kapatılmasıyla işlerini kaybedecek sözde 3121 kişiye birtakım ölçütlerle (sözlü jüri değerlendirmesi) ama KPSSsiz devlet öğretmenliğine geçiş hakkı tanınmasının devletin bu kişilere boynunun borcu olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa:

Dershaneler kapatılmamakta, özel okula dönüşmektedir. Dönüşemeyen dershanelerin mağdur öğretmenleri değil; 6 yıl sigorta şartı tutan, dershanesi kapatılmayıp dönüşen-dönüşmeyen özelde çalışan dershane öğretmenleri KPSSsiz  MEBe geçirilmeye çalışılmaktadır!..

Yüksek KPSS puanı ve kontenjan azlığı nedeniyle öğretmenlik dışı kamuda  memurluk kazanmak zorunda bırakılan öğretmenlerin kurumlar-arası & kurum-içi öğretmenliğe geçememe mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

MEMURÖĞRETMENLERin başvurularına  BİMERden gönderilen kendi içinde çelişkili-tutarsız MEB cevapları, haksızlık doğuran çifte standarttın da üzerinde tutarsız ve kabul edilemez atama uygulamaları apaçık ortadayken MEB, yönetmeliğe MEMURÖĞRETMENLERin mağduriyetini giderecek ifadeyi artık eklemeli, sorumluluktan kaçmamalıdır!

Devlet mekanizmaları yurttaşlarının mağduriyetini gidermek zorundadır! Unutulmamalıdır ki, kişiler öğrenimini görüp başarıyla bitirdikleri en üst öğretim düzeyinden devlette verimlilik adına, yaşamlarında huzur ile mutluluk adına, yapmak istedikleri ve yapmaya hak kazanmış oldukları mesleklerinde eğitim-öğretimde en yararlı usulde değerlendirilmelidir!

Kurumlar arası geçiş kanuni hak iken MEMURÖĞRETMENLERin hizmet süreleriyle öğretmenlik başvurularına ve internet üzerinden okul tercihleri yapmalarına 1 gün kala,  MEBin 31.08.2012'de gece yarısı yaptığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği MEMURÖĞRETMENLERİN yaşam planlarını, aile düzenlerini, geleceklerini alt üst etmiştir.

Memuröğretmenlerin devletteki memur kadrolarının MEB okullarındaki öğretmen kadrolarına aktarılmaları

"Mezuniyet Tarihi Önceliği"   veya

"Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi " veya

"SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri"

ya da kendi aralarındaki başka bir adil ölçüte göre sıralamayla, anayasal aile birliğinin korunması adına kesinlikle zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!

***ÖĞRETMEN OLMAYA HAK KAZANMIŞ KAMU ÇALIŞANLARI***

Yorumlar (9)
wahit demircan 5 yıl önce
güray aslan teşekkürler...
nurben 5 yıl önce
maliyeye hiç bir yükü olmayan memur öğretmenlerin artık asıl meslekleri olan öğretmenliğe geri dönmelerini istiyoruz. 3 yıl önce alınan hakkımızın geri verilerek mağduriyetimizin giderilmesini ve memur öğretmenlere bu atama döneminde %3 lük kontenjan ayrılmasını istiyoruz.
Omer Faruk 5 yıl önce
İnsanların bir gecede gasp edlilen hakları iade edilir inşallah.
eltun 5 yıl önce
Alınan hakkımızı istiyoruz.Duyun sesimiziii!!!
biganelere sesleniş 5 yıl önce
ille ankara'da dayımız mı olacak, ille biryerlerden referanslar mı devreye girecek, insanca söylüyoruz duyun bizi ve bize ilgisiz kalmayın
filiz 5 yıl önce
neden bu haksızlık bir son bulmuyor bizlerde hakkımızı istiyoruz lütfen duyun sesimizi ve bizlerde öğrencilerimize kavusalım
Güray ARSLAN 5 yıl önce
HAKSIZLIĞA SESSİZ KALMADIĞINIZ VE MEMURÖĞRETMENLERE DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER KAMUGÜNDEMİ
edebiyat öğretmeni 5 yıl önce
ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUZ.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@