Memur haftada 20 saat çalışacak

Memurlar için yarı zamanlı çalışma yakında başlıyor. Başbakanlık’taki yönetmelik taslağında hangi kurumların olduğu da ekli cetvellere yazıldı.

Memurlar 26.03.2018, 13:17
Memur haftada 20 saat çalışacak

Memurlar için yarı zamanlı çalışma yakında başlıyor. Başbakanlık’taki yönetmelik taslağında hangi kurumların olduğu da ekli cetvellere yazıldı. Memurlar çalışma saatlerini kendi belirleyecek Biliyorsunuz bu köşeden zaman zaman yarı zamanlı çalışma ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum.

2016 yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra uygulamayla ilgili yönetmelikler de peş peşe çıkıyor. Önce işçilerle ilgili yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel sektördeki anne babaların doğum izinlerinden sonra yarı zamanlı çalışma imkanları başlamış oldu. İşçilerle ilgili yönetmeliğin detaylarını da ilk kez bu köşeden duyurmuştuk.

Uzun zamandır memur okurlarımdan sıkça sorular geliyor. İşçiler için çıkartılan yönetmelikten sonra memurlar için de düzenlemenin yapılması merakla bekleniyordu. Bu konuda yönetmeliğin tüm hazırlanma aşamalarını da bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Son olarak Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da TV'de katıldığı programda tasarının Başbakanlık'a gönderildiğini ve imzaya açıldığını da duyurdu.

Öyle görünüyor ki bakanların imzalarından sonra son düzenlemelerle birlikte bu yönetmelik de yürürlüğü kısa süre içinde girecek ve memur anne babalar için de yarı zamanlı çalışma başlayacak.

OKULA KADAR İZİN VAR

Yönetmeliğin içeriği ile ilgili bilgiler de bize ulaşmaya başladı.Bunları bölüm bölüm sizlerle paylaşıyorum. Özellikle memur anne babaların aynı anda yarı çalışmadan yararlanabileceği ve çalışma saatlerinin herkese göre farklı ayarlanabileceği konuları çok önemli.

Doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan diğer analıkla ilgili izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.Eşi doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi, babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.

İlgili yönetmelikte normal haftalık çalışma süresi 6578 sayılı yasanın 99. maddesinde memurlar için belirlenen süre olarak belirleniyor. Buna göre de memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

NASIL BÖLÜNECEK?

Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacak memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı kadar düzenlenecek. Yani 40 saatlik çalışma süresi 20 saat olarak uygulanacak.

Yarı zamanlı çalışacak memurun haftalık çalışma süresi haftada üç günü ve günde sekiz saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Bu şekilde memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecek.

Memurun haftalık çalışma süresi günde 3 saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilecek.Bu bölme eşit bölünebileceği gibi, farklı da belirlenebilecek.

Memurlar yarı zamanlı haktan yararlanmak için 1 ay öncesinden kendi kurumlarına başvuracaklar. Kurumlar bu başvuruları uygunluk bakımından değerlendirip sonuca bağlayacak. Çalışma saatleri ve günleri ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Yarı zamanlı çalışmada erkek ve kadın memur ayrımı olmayacak. Eşlerin her ikisi de memur ise yarı zamanlı çalışmadan her iki eş de aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemde yararlanabilecek.

Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

EK CETVELLER HAZIRLANIYOR

Yarı çalışma hakkından yararlanacak kurum ve kuruluşlarla ilgili cetveller de hazırlanıyor. İlgili kurumların da görüşleri alınarak hazırlanacak cetveller yönetmeliğin eki olarak yayımlanacak ve her kuruma göre özel şartlar da belirlenebilecek.

İŞÇİLERDE İSTİSNA İŞLER

Yarı çalışma hakkından işçi anne babalar da yararlanıyor.Bu hakkın kullanılmasında bazı işyerlerinde işverenin onayı aranıyor. Bunların dışındaki işyerlerinde izin aranmıyor.Yönetmelik izin gerektiren işyerlerini şöyle sıralıyor:

Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde,

Sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

1 yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde çalışanlar.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.02.1953 doğumlu olan annemin 788 gün ödenmiş sigortası var. Nasıl emekli olabilir? Esra KARAKAYAAnnenizin ilk sigortalı olduğu tarihi vermemişsiniz. Ancak 1999 sonrası ise emekli olabilmesi için çalışıp 7 bin gün biriktirmesi lazım. İsteğe bağlı ile ödemeye devam ederseniz bu kez Bağ-Kur şartları devreye girer ve tam emeklilik için 7200 gün gerekir.

10.05.1994 sigorta girişim. 1970 doğumluyum. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Nazım DEMİR25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. 25 yıl şartı 2023'de dolacak. Priminizi tamamlayıp 2024'te doğum gününüzde emekli olabilirsiniz.

Faruk Erdem Yeniasır

Memurlar için yarı zamanlı çalışma yakında başlıyor. Başbakanlık’taki yönetmelik taslağında hangi kurumların olduğu da ekli cetvellere yazıldı. Memurlar çalışma saatlerini kendi belirleyecek Biliyorsunuz bu köşeden zaman zaman yarı zamanlı çalışma ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum.

2016 yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra uygulamayla ilgili yönetmelikler de peş peşe çıkıyor. Önce işçilerle ilgili yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel sektördeki anne babaların doğum izinlerinden sonra yarı zamanlı çalışma imkanları başlamış oldu. İşçilerle ilgili yönetmeliğin detaylarını da ilk kez bu köşeden duyurmuştuk.

Uzun zamandır memur okurlarımdan sıkça sorular geliyor. İşçiler için çıkartılan yönetmelikten sonra memurlar için de düzenlemenin yapılması merakla bekleniyordu. Bu konuda yönetmeliğin tüm hazırlanma aşamalarını da bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Son olarak Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu da TV'de katıldığı programda tasarının Başbakanlık'a gönderildiğini ve imzaya açıldığını da duyurdu.

Öyle görünüyor ki bakanların imzalarından sonra son düzenlemelerle birlikte bu yönetmelik de yürürlüğü kısa süre içinde girecek ve memur anne babalar için de yarı zamanlı çalışma başlayacak.

OKULA KADAR İZİN VAR

Yönetmeliğin içeriği ile ilgili bilgiler de bize ulaşmaya başladı.Bunları bölüm bölüm sizlerle paylaşıyorum. Özellikle memur anne babaların aynı anda yarı çalışmadan yararlanabileceği ve çalışma saatlerinin herkese göre farklı ayarlanabileceği konuları çok önemli.

Doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan diğer analıkla ilgili izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.Eşi doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi, babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.

İlgili yönetmelikte normal haftalık çalışma süresi 6578 sayılı yasanın 99. maddesinde memurlar için belirlenen süre olarak belirleniyor. Buna göre de memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

NASIL BÖLÜNECEK?

Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanacak memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı kadar düzenlenecek. Yani 40 saatlik çalışma süresi 20 saat olarak uygulanacak.

Yarı zamanlı çalışacak memurun haftalık çalışma süresi haftada üç günü ve günde sekiz saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Bu şekilde memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecek.

Memurun haftalık çalışma süresi günde 3 saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilecek.Bu bölme eşit bölünebileceği gibi, farklı da belirlenebilecek.

Memurlar yarı zamanlı haktan yararlanmak için 1 ay öncesinden kendi kurumlarına başvuracaklar. Kurumlar bu başvuruları uygunluk bakımından değerlendirip sonuca bağlayacak. Çalışma saatleri ve günleri ilgili kurum tarafından belirlenecek.

Yarı zamanlı çalışmada erkek ve kadın memur ayrımı olmayacak. Eşlerin her ikisi de memur ise yarı zamanlı çalışmadan her iki eş de aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemde yararlanabilecek.

Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

EK CETVELLER HAZIRLANIYOR

Yarı çalışma hakkından yararlanacak kurum ve kuruluşlarla ilgili cetveller de hazırlanıyor. İlgili kurumların da görüşleri alınarak hazırlanacak cetveller yönetmeliğin eki olarak yayımlanacak ve her kuruma göre özel şartlar da belirlenebilecek.

İŞÇİLERDE İSTİSNA İŞLER

Yarı çalışma hakkından işçi anne babalar da yararlanıyor.Bu hakkın kullanılmasında bazı işyerlerinde işverenin onayı aranıyor. Bunların dışındaki işyerlerinde izin aranmıyor.Yönetmelik izin gerektiren işyerlerini şöyle sıralıyor:

Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde,

Sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

1 yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde çalışanlar.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.02.1953 doğumlu olan annemin 788 gün ödenmiş sigortası var. Nasıl emekli olabilir? Esra KARAKAYAAnnenizin ilk sigortalı olduğu tarihi vermemişsiniz. Ancak 1999 sonrası ise emekli olabilmesi için çalışıp 7 bin gün biriktirmesi lazım. İsteğe bağlı ile ödemeye devam ederseniz bu kez Bağ-Kur şartları devreye girer ve tam emeklilik için 7200 gün gerekir.

10.05.1994 sigorta girişim. 1970 doğumluyum. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Nazım DEMİR25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. 25 yıl şartı 2023'de dolacak. Priminizi tamamlayıp 2024'te doğum gününüzde emekli olabilirsiniz.

Faruk Erdem Yeniasır

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:39
Akşam 18:01
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@