MEB Danıştay Kararını Uyguladı! Öğretmenlere Verilen Hizmet Puanlarını Geri Aldı

MEB, Danıştay Kararının uygulanması neticesinde öğretmenlere verilen artırımlı hizmet puan uygulanmasının geri alındığını açıkladı. 4 sendikanın dava açması sonucu alınana karar ile artırımlı hizmet puanı uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

MEB Danıştay Kararını Uyguladı!  Öğretmenlere Verilen Hizmet Puanlarını Geri Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine Bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen karar ile artırımlı hizmet puanı uygulaması durduruldu. MEB tarafından değişiklik yapılarak Resmi Gazete ’de yayınlanması ardından yürürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne yönelik 4 sendika farklı bakış açıları ile değişikliğe yargıya taşımışlardı.Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen sendikalarının hizmet puanının belirlenmesine yönelik getirilen kriterlere yönelik birçok maddeyi yargıya taşımışlardı. Danıştay 2. Dairesi Uygulamanın durdurulması yönünde kararı uygulanmaya başladı.Yargı Kararı Uygulaması İle Hizmet Puanları Geri Alındı81 il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen karar yazılarında yer alan ilgili yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan Hizmet Puanları Başlığı altında söz konusu değişikliğe karşı Danıştay 2. Daire Başkanlığı Nezdinde itiraz yoluna gidildiği belirtildi. Yönetmeliğin dokuzuncu ve onuncu fıkraları gereğince uygulamanın durdurulduğu ve Bakanlık tarafından itiraz yoluna gidildiği karar yazılarında yer almıştır. Kararda belirtilen maddelere göre öğretmenlere öğrenim düzeylerine göre doktora mezunu olanlara 90 puan, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50 puan, tezsiz yüksek lisans mezunlarına 30 puan ve ikinci bir yükseköğretim mezunu olanlara 10 puan verilmesi yoluyla uygulanan artırımlı hizmet puanı uygulamasına karşı verilen hizmet puanlarının ilgili maddenin gerekli fıkraları gereğince geri alınmış olup bu doğrultuda hizmet puanı verilmesi ve onaylanması yetkilerinin pasif hale getirildiği bilgisi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yazıda şöyle denildi: "Bilindiği üzere ilgi (a) Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40'inci maddesinde ilgi (b) Yönetmelikle değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliğe karşı Danıştay İkinci Dairesi nezdinde açılan davalarda ilgi (a) Yönetmeliğin 40'inci maddesine eklenen dokuzuncu fikranın ilgi (c) Kararla, onuncu fikranın ise ilgi (9) Kararla yürütülmesi durdurulmuş olup Bakanlığımızca söz konusu kararlara karşı itiraz yoluna gidilmiştir.Yürütmesi durdurulan fikra hükümlerinde;

 

"19) Öğretmenlerden;

 

a) Doktora mezunu olanlara 90. b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50.

 

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsis viiksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tersiz yüksek lisans mezunu olanlara 30.

 

ç) ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

 

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak fizere her bir makale için S.

 

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

 

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

 

g) En fazla bir adet olmak üzere tastün başarı belgesi alanlara 4,

 

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

 

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

 

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

 

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

 

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10, hizmet puanı verilir.

 

(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fikranın (a), (b), (c) ve (c) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (). (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnizca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir." hükümlerine yer verilmişti. Bu bağlamda; ilgi (a) Yönetmeliğin 40'inci maddesinin dokuzuncu fikrası kapsamında yer alan hizmet puanları yargı kararları gereği geri alınmış olup bu doğrultuda hizmet puanı verilmesine ve onaylanmasına ilişkin kullanıcı yetkileri pasif hale getirilmiştir. Mebbis 'te  son değişiklik ile yönetmeliğe eklenen ve bu bağlamda verilen hizmet puanlarının tamamı iptal edildi.Kullanıcı Yetkileri Pasif Hale GetirildiÖğretmenlere yönelik uygulanan dokuzuncu fıkranın a, b, c, d bentlerinde verilen hizmet puanları ile f, g, ğ bentlerinde verilen başarı, üstün başarı ve ödül puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir hükümleri yer alırken, hizmet puanı verilmesi ve onaylanmasına ilişkin kullanıcı yetkilerinin pasif hale getirildiği bilgisi verildi.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@