Kendi İsteği Dışında Sendika Üyesi Yapılan Personelin Yasal Hakları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller kendi istekleri dışında herhangi bir sendikaya üye yapılmaları durumunda ne yapabilirler? Kamu personellerinin yasal hakları nelerdir? Haberimizde.

Kendi İsteği Dışında Sendika Üyesi Yapılan Personelin Yasal Hakları

Kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlayan yada daha önceden çalışmakta olan personellerin zaman zaman yaşadıkları bazı sorunlar olabiliyor. 

Bu tür durumlardan bir tanesi de kendi isteği dışında sendika üyesi yapılması. Kamuda böyle bir durumla karşılan personellerin yasal haklarını bilmesi ve konuya ilişkin nasıl bir adım atacağını bu haklara göre belirlemesi önemli. 

KAMU PERSONELLERİNİN SENDİKA ÜYELİĞİ

Çalışanların sendika üyelikleri ile ilgili hakları ve özgürlükleri anayasanın 51. maddesinde yer almaktadır. O maddede çalışanların yasal haklarına dair şu hüküm vardır. 

* "Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz."

Personellerin sendika üyeliklerine dair en temel ilke ise, özgürlüktür. Tüm personeller istedikleri sendikaya üye olma yada ayrılma konusunda özgürdür. Özgürlük ilkesi kapsamında;

* Çalışanların istediği sendikaya üye olması ve üyelikten ayrılması serbesttir.

* Sendikaya üye olmak veya üyelikten ayrılmak engellenemez.

* Kimse sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

PERSONEL BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPABİLİR?

Kamuda çalışan bir personel kendi izni ve haberi olmadan sendika üyesi yapılmışsa, yasal süreci izlemelidir. 

4688 sayılı Kanunun 14. maddesinde sendikaya üye olma işlemleri, yine aynı kanunun 16. maddesinde ise üyelerin sendikadan çekilmelerine dair hükümler yer alır. 

Personelin izni ve haberi olmadan üyelik işlemleri anayasal güvence altındaki sendika özgürlüğü ilkesinin ve 4688 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi anlamına gelir. Bunun dışında üyelik işlemlerinin sahte imza, belge veya evrakta tahrifat yapmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumu ise suç teşkil etmektedir. 

İzlenebilecek İki Yol

* Birinci yöntem ile sendika üyeliği sürecine dair suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 

* İkinci yöntemde ise konunun bir ihmal veya hata kapsamında olduğunu düşünmeniz halinde, sendika ve kurumla iletişime geçebilir, durumun düzeltilmesini isteyebilirsiniz. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@